Deltaworkers – New Orleans, Verenigde Staten

aanvraag gesloten

Deltaworkers residency Deltaworkers residency

Helaas stopt Deltaworkers in 2021. Er kunnen in 2020 geen aanvragen meer voor deze residency worden gedaan.

New Orleans is een van de meest uitgesproken steden in de Verenigde Staten. Het is een parel in het moeras, een moeilijk te bereiken stad die door haar rijke culturele leven en bewogen geschiedenis een grote aantrekkingskracht heeft. Deze stad, met zeer diverse culturele achtergronden (o.a. Frans, Spaans, Afrikaans en Caribisch), is na de verwoestende orkaan Katrina een trekpleister geworden voor kunstenaars, muzikanten en filmmakers (het is de derde filmstad van de Verenigde Staten) en steeds meer hedendaagse cultuur vindt een weg naar een groter publiek.

Op dit moment ondergaat de stad een proces van gentrificatie; door extreem snel stijgende huizenprijzen breidt dit proces zich uit tot de armste wijken van de stad. Door het verdwijnen van de wetlands wordt het gebied constant bedreigd door overstromingen. New Orleans is ook al lange tijd een van de meest gewelddadige steden van Noord-Amerika. Maar de New Orleanians houden van hun stad en zullen – orkaan of geen orkaan, geweld of geen geweld – vasthouden aan de tradities die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan. De muzikale optochten en verkleedpartijen vormen hiervan de basis. Veel van de Noord-Amerikaanse culturele wortels liggen in de zuidelijke staten, tevens de bron van belangrijke sociaal-politieke veranderingen. New Orleans is dan ook de perfecte gateway naar de zuidelijke staten.

Kunstenaar Joris Lindhout en curator Maaike Gouwenberg richtten in 2014 de residency Deltaworkers op. Deltaworkers is een artistiek productie- en onderzoeksplatform dat de zuidelijke staten van de Verenigde Staten (als een van de laatste mythische plaatsen in de westerse cultuur) onderzoekt. Makers uit verschillende disciplines (beeldende kunst, theater, film, literatuur, muziek, architectuur en design) worden uitgenodigd voor een werkperiode. De residency die wordt aangeboden bestaat uit een intensief programma van drie maanden voor beeldend kunstenaars of bemiddelaars. Deltaworkers is een residency voor veldonderzoek en biedt geen studioruimte aan. Uit eigen ervaring weten Joris Lindhout en Maaike Gouwenberg hoe waardevol het is om vanuit een onderzoeksplan te werken en volledig op te gaan in de stad, de omgeving, de mensen en de cultuur, om op die manier informatie te verzamelen voor een project. Naast het residency programma is er ook een apart programma waarin kunstenaars worden gepresenteerd die niet eerder in New Orleans te zien zijn geweest.

De residency bestaat uit het opbouwen van een netwerk en het doen van research dat gekoppeld is aan het onderzoeksvoorstel. De residenten krijgen toegang tot het brede netwerk van de oprichters.
Via het Nederlands Letterenfonds is er ook een schrijver in de residency, waarmee net als met de andere kunstenaars actief samengewerkt kan worden. Regelmatig wordt met alle residents op excursie gegaan of korte road trips gemaakt.

Aan het begin van de residency geeft de resident een presentatie over zijn werk en aan het einde van de werkperiode wordt in gezamenlijk overleg een passende vorm voor een eindpresentatie gezocht. Als onderdeel van een langdurige samenwerking met Tulane University wordt verwacht dat de kunstenaar een gastles geeft aan MA studenten van deze universiteit. Aan de resident wordt tevens gevraagd een bijdrage te leveren aan het blog van de Deltaworkers, in een vorm die bij de kunstenaar of bemiddelaar en zijn onderzoek past.

Voor presentaties tijdens de residency werkt Deltaworkers samen met verschillende instellingen in de stad, waaronder Prospect New OrleansFilm Festival New OrleansParse Gallery en Tulane University.

De residency is gevestigd bij kunstenaar Dawn DeDeaux’ Camp Abundance Bee Farm, een terrein met vier huizen waar een aantal kunstenaars wonen en werken. Tijdens de residency periode zijn Joris Lindhout en/of Maaike Gouwenberg aanwezig en worden de residenten ondersteund door een assistent. Alle residenten wonen bij elkaar in één zogenaamd ‘shotgun’ huis, waar iedere resident een privé kamer heeft en waar keuken, woonkamer en badkamer gedeeld worden.

Kijk voor meer informatie op www.deltaworkers.org.

In 2020 verblijven Carly Rose Bedford, Artun Alaska Arasli, en Inas Halabi in deze residency. Eerder verbleven Kari Robertson, Geo Wyeth, Saskia Janssen, George Korsmit, Giovanni Giaretta, Martha Colburn, Toon Fibbe, Eric Giraudet de Boudemange, Jacob Dwyer en Timmy van Zoelen in dit atelier.

Deltaworkers residency Deltaworkers residency

Voor wie?
De residency bij Deltaworkers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Duo’s  of samenwerkingsverbanden kunnen niet voor deze residency aanvragen.

Werkplan
Deltaworkers verwacht voor de residency periode een onderzoeksvoorstel waarin een specifieke interesse in de zuidelijke staten van Noord-Amerika of New Orleans tot uitdrukking komt. Van de residenten wordt een actieve en nieuwsgierige houding ten aanzien van dit onderwerp verwacht. Dit werkplan moet in het Engels worden ingediend.

Bedrag en werkperiode
In deze ronde worden twee werkperioden bij Deltaworkers aangeboden. Beide perioden lopen van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.165 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 685 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020 was op 2 september 2019. Voor meer informatie over Deltaworkers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee residenten voor een verblijf in Deltworkers gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in de Verenigde Staten of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 23.01.2020