Deltaworkers – New Orleans, Verenigde Staten

Deltaworkers residency

New Orleans is een van de meest uitgesproken steden in de Verenigde Staten. Het is een parel in het moeras, een moeilijk te bereiken stad die door haar rijke culturele leven en bewogen geschiedenis een grote aantrekkingskracht heeft. Deze stad, met zeer diverse culturele achtergronden (o.a. Frans, Spaans, Afrikaans en Caribisch), is na de verwoestende orkaan Katrina een trekpleister geworden voor kunstenaars, muzikanten en filmmakers (het is de derde filmstad van de Verenigde Staten) en steeds meer hedendaagse cultuur vindt een weg naar een groter publiek.

Op dit moment ondergaat de stad een proces van gentrificatie; door extreem snel stijgende huizenprijzen breidt dit proces zich uit tot de armste wijken van de stad. Door het verdwijnen van de wetlands wordt het gebied constant bedreigd door overstromingen. New Orleans is ook al lange tijd een van de meest gewelddadige steden van Noord-Amerika. Maar de New Orleanians houden van hun stad en zullen – orkaan of geen orkaan, geweld of geen geweld – vasthouden aan de tradities die in de afgelopen eeuwen zijn ontstaan. De muzikale optochten en verkleedpartijen vormen hiervan de basis. Veel van de Noord-Amerikaanse culturele wortels liggen in de zuidelijke staten, tevens de bron van belangrijke sociaal-politieke veranderingen. New Orleans is dan ook de perfecte gateway naar de zuidelijke staten.

Kunstenaar Joris Lindhout en curator Maaike Gouwenberg richtten in 2014 de residency Deltaworkers op. Deltaworkers is een nomadisch artistiek productie- en onderzoeksplatform dat de zuidelijke staten van de Verenigde Staten (als een van de laatste mythische plaatsen in de westerse cultuur) onderzoekt. Makers uit verschillende disciplines (beeldende kunst, theater, film, literatuur, muziek, architectuur en design) worden uitgenodigd voor een werkperiode. De residency die wordt aangeboden bestaat uit een intensief programma van drie maanden voor beeldend kunstenaars of bemiddelaars. Deltaworkers is een residency voor veldonderzoek en biedt geen studioruimte aan. Uit eigen ervaring weten Joris Lindhout en Maaike Gouwenberg hoe waardevol het is om vanuit een onderzoeksplan te werken en volledig op te gaan in de stad, de omgeving, de mensen en de cultuur, om op die manier informatie te verzamelen voor een project. Naast het residency programma is er ook een apart programma waarin kunstenaars worden gepresenteerd die niet eerder in New Orleans te zien zijn geweest.

De residency bestaat uit het opbouwen van een netwerk en het doen van research dat gekoppeld is aan het onderzoeksvoorstel. De residenten krijgen toegang tot het brede netwerk van de oprichters.

Aan het begin van de residency geeft de resident een presentatie over zijn werk en aan het einde van de werkperiode wordt in gezamenlijk overleg een passende vorm voor een eindpresentatie gezocht. Als onderdeel van een langdurige samenwerking met Tulane University wordt verwacht dat de kunstenaar een gastles geeft aan MA studenten van deze universiteit. Aan de resident wordt tevens gevraagd een bijdrage te leveren aan het blog van de Deltaworkers, in een vorm die bij de kunstenaar of bemiddelaar en zijn onderzoek past.

Voor presentaties tijdens de residency werkt Deltaworkers samen met verschillende instellingen in de stad, waaronder Prospect New Orleans, Film Festival New Orleans, Parse Gallery en Tulane University.

Tijdens de residency periode zijn Joris Lindhout en/of Maaike Gouwenberg aanwezig en worden de residenten ondersteund door een assistent. Alle residenten wonen bij elkaar in één huis, waar iedere resident een privé kamer heeft en waar keuken, woonkamer en badkamer gedeeld worden. Kijk voor meer informatie op www.deltaworkers.org.

In 2017 verblijven Giovanni Giaretta en Martha Colburn in deze residency. Eerder verbleven Toon Fibbe, Eric Giraudet de Boudemange, Jacob Dwyer en Timmy van Zoelen in dit atelier.

Deltaworkers residency Deltaworkers residency

Voor wie?
De residency bij Deltaworkers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Werkplan
Deltaworkers verwacht voor de residency periode een onderzoeksvoorstel waarin een specifieke interesse in de zuidelijke staten van Noord-Amerika of New Orleans tot uitdrukking komt. Van de residenten wordt een actieve en nieuwsgierige houding ten aanzien van dit onderwerp verwacht.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in Deltaworkers die in deze ronde wordt aangeboden, loopt van 1 maart tot en met 31 mei 2018.  
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.165 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 685 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.
De kosten voor de huur van de woonruimte en de ondersteuning door Deltaworkers zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Deltaworkers voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2018 was op 13 oktober 2017. Er kan niet met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden. Voor meer informatie over Deltaworkers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Marijn Veenhuijzen, 020-5231672.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 16.08.2017