Instituto Buena Bista – Curaçao

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars en bemiddelaars
Wat: drie werkperiodes van 4 maanden bij Instituto Buena Bista op Curaçao
Wanneer: 1 januari t/m 30 april 2021, 1 mei t/m 31 augustus 2021 en 1 september t/m 31 december 2021
Deadline aanvragen: 20 april 2020, voor 17.00 uur

Het Instituto Buena Bista, waarvan David Bade en Tirzo Martha mede-oprichters zijn, is een platform voor hedendaagse kunst op Curaçao. Curaçao is sinds oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het eiland – juist ook door zijn nieuwe status en zoektocht naar de eigen identiteit en bijkomende politieke beroering – heeft wat betreft zijn geschiedenis, sociologische context en culturele diversiteit veel te bieden aan kunstenaars die open staan voor een omgeving die niet direct draait om de ‘main-stream kunst’. Curaçao ligt in het Caribisch gebied waarin een overeenkomstige cultuur naar voren komt die alle Caribische (ei)landen met elkaar delen, maar waarbij elk eiland met z’n eigen koloniale geschiedenis en politieke ontwikkeling een grote mate van authenticiteit kent. Enerzijds wil het IBB een inspiratiebron zijn voor bestaande kunstvormen en folkloristische uitingswijzen van het eiland, anderzijds wil het platform de nieuwe wegen laten zien die de kunst op het wereldtoneel bewandelt.

De basis van het IBB is een vooropleiding voor jong talent op Curaçao. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die zich aangetrokken voelen tot het brede veld van de beeldende creatieve vakken worden door het IBB gescout en begeleid naar een hoger niveau c.q. een vervolgopleiding. Hiervoor bouwt het IBB zorgvuldig aan een netwerk in de kunstwereld in de Caribische regio, de Verenigde Staten en in Nederland. Het sociale gezicht van het IBB en educatie zijn in al haar projecten – variërend van exposities, lezingen en kunsthistorisch onderzoek tot workshops met de lokale bevolking en met de psychiatrische patiënten – een belangrijk punt van aandacht. De bijzondere context van de behuizing op het terrein van een psychiatrische instelling maakt IBB’s profiel uniek. Voor meer informatie over IBB klik hier.

Het Instituto Buena Bista heeft op dit moment vier gastateliers: een voor in Nederland gevestigde kunstenaars, een voor internationale kunstenaars en een voor een lokale kunstenaar. Het vierde atelier wordt jaarlijks bezet door een jonge filmmaker (meestal uit de Caribische regio) die een filmproductie maakt voor het CIFFR (Curaçao International Filmfestival Rotterdam) samen met leerlingen van het IBB. Deze programma’s hebben tot doel een zo breed mogelijk scala aan visies binnen de kunst zichtbaar te maken op Curaçao. De leerlingen van de oriëntatiecursus (jaarlijks maximaal 25-35 jongeren) vormen een belangrijke component binnen het instituut. Daarom wordt van de artists-in-residency gevraagd een bijdrage te leveren aan het verbreden van het blikveld, de referenties en keuzes van de cursisten. Dit kan variëren van het verzorgen van een reeks lessen of een site-specific project of interventie in de publieke ruimte tot een (aantal) lezing(en). Maar in de eerste plaats is het verblijf een werkperiode waarin de resident zijn eigen nieuwe plannen kan ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast wordt er aan de resident gevraagd na de werkperiode een kunstwerk achter te laten, zodat de collectie van hedendaags erfgoed van het IBB en Curaçao verder groeit. Het is mogelijk dat een resident door het IBB wordt gevraagd mee te werken aan een uitwisseling met andere AIR’s in het Caribisch gebied. In 2012 werd begonnen met zgn. ‘Junior-Senior’ uitwisselingen. In nauw overleg met de desbetreffende kunstenaar en het ‘partner-instituut’ op een van de eilanden in de regio wordt bepaald of een kort verblijf van de IBB-resident aan een van die instituten waardevol kan zijn. Het IBB kiest een of twee leerlingen die met de kunstenaar meegaan en die onder zijn/haar hoede een site-specific project op de betrokken plek uitvoeren.

In 2020 werken achtereenvolgens Maura Biava, Rabi Koria en kunstenaarsduo PolakVanBekkum in het IBB. Eerdere residenten die via het Mondriaan Fonds gebruik hebben gemaakt van deze residency zijn: Willum Geerts, Tanja Ritterbex, Wouter Osterholt, Mette Sterre, Elke Uitentuis, Paul Devens, Lucia Luptáková, Liesbeth Labeur, Babette Kleijn, Karolien Helweg & Ruben la Cruz, Bart Lodewijks & Danielle van Zuijlen, Ronald Cornelissen, Maartje Korstanje, Tomas Adolfs, Lydia Schouten, Maartje Folkeringa, Kalle Mattsson, Koen Delaere, Mariëlle Videler, Yasser Ballemans, Erik Habets, Jeroen Kooijman & Elspeth Diederix, Machteld Solinger, Rieneke de Vries, Marieke Zwart, Frank Koolen en Hadassah Emmerich, Franciscus & Franciscus, Kaleb de Groot, Klaar van der Lippe & Bart Stuart, Domenico Mangano & Marieke van Rooy, Priscila Fernandes, Pieter Joost Bruyniks, Jasper de Beijer en Steven Jouwersma.

Voor wie?
Een residency in het IBB kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die in deze ronde worden aangeboden zijn:
– 1 januari t/m 30 april 2021
– 1 mei t/m 31 augustus 2021
– 1 september t/m 31 december 2021

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een beurs van 8.200 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 900 euro verwacht. De aanvrager moet in de aanvraag aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het IBB voldaan.

Kunstenaars kunnen partners of gasten ontvangen in het gastenverblijf. Als gasten langer blijven dan twee weken zal IBB een vergoeding vragen ten behoeve van het gastenverblijf. Kunstenaars die gasten of partners willen meenemen dienen dit voor de werkperiode af te stemmen met het IBB.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2021 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

Voor meer informatie over het IBB en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts drie kandidaten voor een verblijf in het IBB gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in het Caribisch gebied of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 20.03.2020