ISCP – New York, Verenigde Staten (voor bemiddelaars)

Curatoren in residence
In 2016 biedt het Mondriaan Fonds als experiment naast de jaarlijkse residency voor kunstenaars ook een werkperiode voor curatoren/bemiddelaars in het ISCP aan. New York is een van de belangrijkste wereldsteden op het gebied van theater, muziek, kunst en mode en behoeft nauwelijks introductie. Met het enorme aanbod aan musea, galeries en kunstbeurzen biedt New York een scala aan mogelijkheden. Het ISCP is een gerenommeerd instituut dat er naar streeft om internationale kunstenaars en curatoren/bemiddelaars te introduceren in het kunstcircuit van New York. Dit doet het ISCP door internationale kunstenaars en curatoren voor het residency programma uit te nodigen met wie de deelnemers van het ISCP van gedachten kunnen wisselen.

Het ISCP is sinds 2008 gevestigd in East Williamsburg (Brooklyn). Naast de 35 studio’s voor jonge en mid-career kunstenaars wordt jaarlijks een aantal residencies voor internationale curatoren/bemiddelaars aangeboden. Het ISCP vindt een werkperiode voor curatoren net zo belangrijk als voor kunstenaars. De werkperiode in het ISCP kan bijvoorbeeld ingezet worden voor artistic research, onderzoek naar ‘New York-based artistic practices’ of het opzetten van een tentoonstelling. Omdat zowel kunstenaars als bemiddelaars in hetzelfde gebouw werken vindt vanzelfsprekend uitwisseling van ideeën plaats en kunnen interessante samenwerkingsverbanden ontstaan.

De residenten worden in de gelegenheid gesteld om een tentoonstellingsvoorstel te maken voor een van de twee tentoonstellingsplekken van het ISCP: de Project Space, gevestigd in het ISCP, waar tentoonstellingen worden gemaakt van het werk van de artists-in-residence en El Museo de Los Sures in Williamsburg waar het ISCP sinds kort mee samenwerkt. Vanuit het ISCP en het museum zal professionele feedback op het voorstel voor de tentoonstelling gegeven worden.

Elke maand vinden gesprekken plaats met internationale curatoren en/of critici, worden field trips naar culturele instellingen binnen en buiten New York georganiseerd, zoals naar DIA Beacon, CCS Bard, de afdeling collectiebeheer van het MoMa en privé collecties. Verder maakt een driedaags werkbezoek aan Washington DC in samenwerking met het Washington Project of the Arts, deel uit van het programma. Van de residenten wordt verwacht dat zij bereid zijn een bijdrage te leveren aan het ISCP Journal en een presentatie te geven over de eigen bemiddelaars praktijk tijdens een van de ‘salons’ die regelmatig plaatsvinden in het ISCP. Zie ook: www.iscp-nyc.org

Voor wie?
Deze residency kan alleen aangevraagd worden door bemiddelaars en curatoren. Het is niet mogelijk om als duo aan te vragen.

Bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 25.200 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is inclusief de huur van een woonruimte. De resident moet zelf een woonruimte in New York huren. Dit kan bijvoorbeeld via Craigslist of via een makelaar. (Het ISCP kan een lijst met betrouwbare makelaars geven.)
Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 2.800 euro verwacht. De aanvrager moet in de aanvraag aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

De huur van de studio/werkruimte in het ISCP is niet in het subsidiebedrag opgenomen en wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het ISCP voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor de werkperiode in 2017 was op 22 januari 2016, u kunt op dit moment geen aanvraag indienen. Voor meer informatie over het ISCP en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma  of bel 020 5231640.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 10.12.2015