ISCP – New York, Verenigde Staten

ISCP

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars
Wat: een werkperiode van een jaar in het International Studio and Curatorial Program in New York
Wanneer: 1 januari tot en met 31 december 2021
Deadline aanvragen: 20 april 2020, voor 17.00 uur

New York is een van de belangrijkste wereldsteden op het gebied van theater, muziek, kunst en mode en behoeft geen introductie. Met het enorme aanbod aan musea, galeries, kunstbeurzen biedt New York een scala aan mogelijkheden. Het Mondriaan Fonds heeft de beschikking over een atelier in het International Studio and Curatorial Program te New York. Het ISCP is een gerenommeerd instituut dat er naar streeft om internationale kunstenaars te introduceren in het kunstcircuit van New York. Dit probeert het ISCP te bereiken door internationale kunstenaars en curatoren uit te nodigen met wie de deelnemers van het ISCP van gedachten kunnen wisselen.

Het ISCP is sinds 2008 gevestigd in East Williamsburg (Brooklyn) en beschikt over 35 studio’s voor jonge en mid-career kunstenaars. Twee keer per jaar wordt door het ISCP een tentoonstelling van het werk van de residenten georganiseerd in de vorm van ‘Open Studios’. Deze open atelierdagen worden in de regel zeer goed bezocht. Van alle residenten wordt verwacht dat zij op deze open atelierdagen aanwezig zijn en hun atelier openstellen voor de bezoekers. Verder worden ‘field trips’ georganiseerd en een keer per maand worden ‘salons’ gehouden. De residenten van het ISCP worden hiervoor uitgenodigd om hun recent werk te introduceren aan een publiek dat onder andere bestaat uit (jonge) kunstenaars en curatoren uit New York. Op de tweede verdieping van het gebouw is een tentoonstellingsruimte waar werk van deelnemers van het ISCP getoond kan worden. De keuze voor deze tentoonstellingen wordt door de curator van het International Studio Program gemaakt.

Zie ook: www.iscp-nyc.org

In 2020 zullen James Beckett en Maja Bekan in het ISCP verblijven. Eerder maakten o.a. Allard van Hoorn, Esther Tielemans, Remy Jungerman, Anne de Vries, Constant Dullaart, Saskia Janssen, Melanie Bonajo, Paulien Oltheten, Jennifer Tee, David Jablonowski, Renzo Martens, Berend Strik, Voebe de Gruyter, Erik Wesselo, Erik Weeda, Fahrettin Örenli, Folkert de Jong, Gabriel Lester, Julika Rudelius, Dylan Graham, Guido van der Werve, Melvin Moti en Maartje Korstanje gebruik van het atelier.

Voor wie?
De residency in het ISCP kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s worden beschouwd als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode die in deze ronde wordt aangeboden, loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021. De kunstenaar woont in een 1-kamer appartement (35m2) op Manhattan en zal beschikken over een atelier in het ISCP.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 31.500 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 3.500 euro verwacht. De aanvrager moet in de aanvraag aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan het ISCP voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2021 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

Voor meer informatie over het ISCP en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Niels Engel (020-5231506).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts één kandidaat voor een verblijf in ISCP gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Amerika of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.