Delfina Foundation – Londen, Groot-Brittannië

Delfina Foundation. Foto: Tim Bowditch Delfina Foundation. Foto: Tim Bowditch

Londen is een van de belangrijkste cultuursteden van Europa en het culturele centrum van het Verenigd Koninkrijk. Met musea en tentoonstellingsplekken als de Tate Britain, Tate Modern, The National Gallery, Hayworth Gallery, Serpentine Gallery, Camden Arts Centre, Whitechappel Gallery, Saatchi Gallery, The Royal Academy, maar ook kleinschalige en ambitieuze platforms als Kunstraum, Art Angel en AND/OR en de kunstbeurs Frieze biedt Londen een scala aan interessante tentoonstellingen.

Delfina Foundation heeft een van de bekendste residency programma’s van het Verenigd Koninkrijk en is zowel ontmoetingsplaats als incubator voor creatief talent. Hun doel is het bevorderen van artistieke uitwisseling en experiment en de residencies vormen hiervan de kern. Delfina biedt beeldend kunstenaars, curatoren en critici een platform om onderzoek te doen, ideeën uit te werken en hun praktijk te positioneren binnen het mondiale discours. Delfina introduceert de residenten niet alleen in de kunstscene van Londen, maar ook in een groot internationaal netwerk. Delfina onderhoudt nauwe banden met het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië en Brazilië.

Delfina Foundation is gevestigd in een gebouw op 31 Catherine Place in het centrum van Londen, vlak bij Buckingham Palace. De zes tot acht internationale residenten verblijven in een naastgelegen pand, waar ieder een eigen kamer tot zijn beschikking heeft en de keuken en badkamer samen deelt.
Het residency programma begint met een reeks bezoeken aan musea, galeries en non-profit platforms. Door deze bezoeken leren de residenten elkaar kennen en wordt hun werk en dat van anderen bediscussieerd. Tijdens de werkperiode worden ook discussies georganiseerd met kunstenaars die in Londen wonen en werken; er vinden portfolio besprekingen plaats met curatoren en elke twee weken is er een netwerklunch. Van de residenten wordt verwacht dat zij aan al deze activiteiten deelnemen. Daarnaast geeft elke resident tijdens de residency een presentatie over zijn kunstpraktijk voor een extern publiek.

Zie hier voor meer informatie.

Delfina Foundation. Paneldiscussie. Foto: Tim Bowditch Delfina Foundation. Twee wekelijkse netwerklunch. Foto: Tim Bowditch

Om ervoor te zorgen dat de residenten het beste uit hun tijd in Londen kunnen halen vinden er tijdens de werkperiode vier gesprekken/bijeenkomsten plaats waarin de residenten met het team van Delfina hun onderzoek en de voortgang van de residency bespreken. Het eerste gesprek vindt plaats vóór aankomst in Londen (via Skype) om de belangrijkste doelstellingen van Delfina uiteen te zetten en de ambities van de resident te bespreken. Bij aankomst vindt een tweede gesprek plaats waarin de specifieke doelen voor de residency periode worden geformuleerd; besproken wordt welke collecties, musea, archieven etc. de resident wil bezoeken en welke curatoren of galeriehouders hij wil ontmoeten. De derde bijeenkomst is halverwege het programma en heeft tot doel om de voortgang te bespreken en in de laatste bijeenkomst aan het eind van de werkperiode wordt de residency en de ervaringen geëvalueerd.

In 2020 werken Vibeke Mascini en Philipp Gufler in dit atelier. Eerder verbleven Urok Shirhan, Maja Bekan, Daniel Jacoby, Alexis Blake en Jasmijn Visser in deze recidency.

Voor wie?
De residency bij Delfina Foundation kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars (curatoren, critici, theoretici). Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte (een kleine slaapkamer) te wonen. De residenten van Delfina delen een werkruimte.

Werkplan
Voor deze residency wordt geen concreet projectvoorstel verwacht, maar wel een duidelijke motivatie waarom je aan dit programma wilt deelnemen, wat voor onderzoek je wilt gaan doen en hoe dit onderzoek kan bijdragen aan het  programma. Klik hier voor meer informatie over het programma. Omdat een staflid van Delfina deel uitmaakt van de adviescommissie, moet de hele aanvraag in het Engels worden aangeleverd.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode bij Delfina Foundation die in deze ronde wordt aangeboden loopt van 20 september tot 20 december 2020.
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.930 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 770 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De kosten voor de huur van de woonruimte en de ondersteuning door Delfina Foundation zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Delfina Foundation voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020 was op 2 september 2019. Voor meer informatie over Delfina Foundation en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor of bel 020-5231655.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts een resident voor een verblijf in Delfina Studios gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in het Verenigd Koninkrijk of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.
Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 02.07.2019