Projectstudio Berlijn – Duitsland

Berlijn blijft onverminderd een stad met een grote aantrekkingskracht. Berlijn geldt in Europa als één van de grootste culturele, politieke en wetenschappelijke centra. De stad staat ook bekend vanwege het hoog ontwikkelde culturele leven, de liberale levensstijl, belangwekkende musea, de Berlin Biënnale, de Berlin Art Week en hedendaagse kunstinstellingen zoals KunstWerke (KW) Berlin. Kunstenaars uit de hele wereld komen naar de stad en velen van hen blijven er een langere tijd wonen en werken. Daardoor komen tegenstellingen sneller aan de oppervlakte en zijn kunst en politiek er veel meer met elkaar verweven. De betrokkenheid bij wat er gebeurt in de samenleving is groot en het discours actueel. Berlijn neemt door de vele musea, galeries en podia voor nieuwe media en film internationaal gezien een prominente plaats in.

Sinds 1 januari 2011 wordt voor de Projectstudio een atelier/woonruimte gehuurd in het Künstlerhaus Bethanien (KB). Het KB is gevestigd in een gerenoveerde oude lampenfabriek op de hoek van de Kohlfurther- en Kottbusser Strasse. Het gebouw heeft een oppervlakte van 10.000 m2 met 20 ateliers waarin internationale en nationale kunstenaars werken. Drie van deze ruimtes zijn bestemd voor kunstenaars die media-gerelateerd werk maken, zoals fotografen, multi-media kunstenaars of kunstenaars die zich bezighouden met Art & Science. In de kelder  zijn voor de residenten workshopruimtes en een gezamenlijke ontmoetingsplek ingericht. Daarnaast heeft het KB een tentoonstellingsruimte van ca. 800 m2 op straatniveau wat de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het KB vergroot.
De resident maakt deel uit van het internationale residency programma van het Künstlerhaus Bethanien. Het atelier/ de woonruimte is 75m2 groot en bevindt zich op de tweede verdieping, waar alle ateliers van de residenten zijn gesitueerd. De resident woont en werkt in het atelier. De studio is basic ingericht, met een 1-persoonsbed en een klein keukenblok. De toiletten en douches zijn op de gang en worden gedeeld met andere residenten.
Aan het eind van de werkperiode worden twee pagina’s aan werk van de resident gewijd in het Be magazine dat door het KB wordt uitgegeven. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig zijn of haar weg in Berlijn weet te vinden.

Dit is de laatste oproep voor een werkperiode in Projectstudio Berlijn. Het Mondriaan Fonds en het Künstlerhaus Bethanien hebben in goed overleg besloten de lange samenwerking na deze drie werkperioden te beëindigen.

In 2019/2020 werken Thomas van Linge, Anika Schwarzlose, Pim Blokker in dit atelier. Eerder maakten o.a. Pablo Pijnappel, Marco Robert Pando Quevedo, Raviv Ganchrow, Miloš Trakilović, kunstenaarsduo Margit Lukács & Persijn Broersen, Renzo Martens, Esther Tielemans, Carl Johan Högberg, Irina Birger, Tim Ayres, David Haines, Paul Kooiker, Aleksander Komarov, Nicoline van Harskamp, Rob Hamelijnck en Nienke Terpsma, Dieuwke Spaans, Suzanne Kriemann, Stefanos Tsivopoulos, Juul Hondius, Ton Zwerver, Melanie Bonajo, Marjan Unger, Hadassah Emmerich, Eileen Maxon, Jenny Lindblom, Lucia Luptáková, Eva Olthof, Martha Colburn, Charles van Otterdijk, Elisabeth Tonnard, Florian Göttke en Sabina Timmermans gebruik van de projectstudio.

Voor wie?
De werkperiode in de Projectstudio Berlijn kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Werkperiode en bedrag
De werkperioden in de Projectstudio die in deze ronde worden aangeboden zijn:
1 april t/m 31 juli 2019
1 augustus t/m 30 november 2019
1 december 2019 t/m 31 maart 2020
De voorkeur voor de verblijfsduur moet op het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Het Mondriaan Fonds stelt per periode een bijdrage van 9.000 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 1.000 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component verblijfskosten voor de andere aanvrager.

De huur van de studio is niet in het subsidiebedrag opgenomen en wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds het KB voldaan.

Werkplan
De voorkeur gaat uit naar (concrete) projectvoorstellen die uitgaan van de actuele situatie in Berlijn of daarop reageren, maar dit is geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2019/2020 was op 10 september 2018. Er kan niet met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden. Voor meer informatie over Projectstudio Berlijn en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 18.07.2018