Projectstudio Rome – Italië

Rome is de bakermat van de westerse cultuur. De historie van de stad is voelbaar in de vele oude gebouwen die de stad bezit. De stad is beroemd om zijn schitterde pleinen, kerken, paleizen en belangrijke musea zoals de Villa Borgese en de Vaticaanse musea. Bovendien zijn er van oudsher de vele internationale instituten, zoals het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), het Duitse Villa Massimo en de American Academy die de gezamenlijke culturele geschiedenis weerspiegelen. Nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst worden o.a. getoond in het in 2010 geopende MAXXI museum, het MACRO museum en Villa Massimo. In samenwerking met het KNIR en de American Academy in Rome biedt het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars en beschouwers de mogelijkheid 3 maanden in Rome in de American Academy te wonen en te werken. Met dit verblijf willen de betrokken partijen de band tussen kunst en wetenschap en eigentijdse kunst en traditie opnieuw aanhalen. Belangrijk onderdeel van het verblijf is dat een project of onderzoek tot stand wordt gebracht dat uitgaat van de (geschiedenis van de) stad. Vanaf 2014 wordt deze residency om het jaar ter beschikking gesteld aan de winnaar van de Prix de Rome.

De studio en woonruimte bevinden zich in de American Academy dat in een park ligt op de hoogste heuvel van Rome. De academie heeft jaarlijks 30 kunstenaars en wetenschappers die in uiteenlopende disciplines werken `in residence´. Hierbinnen zal de residency van het Mondriaan Fonds worden opgenomen. De kunstenaar/beschouwer maakt als `affiliated member´ gedurende de verblijfsperiode deel uit van de American Academy. De kunstenaar/beschouwer beschikt daar over een studio met woonruimte. (N.B. Kinderen worden door de American Academy niet toegestaan in het appartement). De members gebruiken dagelijks gezamenlijk de lunch, waarmee de contacten en uitwisseling van ideeën tussen kunstenaars en wetenschappers worden bevorderd.

Het KNIR heeft een schakelfunctie tussen de Nederlandse universitaire wereld en de in Rome aanwezige internationale en Italiaanse wetenschappelijke instellingen en bevordert de contacten door het organiseren van lezingen en congressen. Het KNIR beschikt over een netwerk in Rome en heeft een uitgebreide bibliotheek waarvan gebruik gemaakt kan worden voor het uit te voeren project of onderzoek. Van de geselecteerde kunstenaar/beschouwer wordt verwacht dat hij in overleg met het KNIR en de American Academy de werkperiode afsluit met een presentatie in het Nederlands Instituut. Dit kan een lezing zijn of een kleine tentoonstelling.

Zie ook de websites van het KNIR en de American Academy.

In 2019 werken Jean-Baptiste Maitre en Dina Danish in Projectstudio Rome. Eerder hebben Rana Hamadeh (winnaar Prix de Rome 2017), Arnisa Zeqo,  Magali Reus (winnaar Prix de Rome 2015), Donna van Milligen Bielke (winnaar Prix de Rome Architectuur 2014), Maaike Schoorel, Falke Pisano (winnaar Prix de Rome 2013), Petra Noordkamp, Leonid Tsvetkov, Noa Giniger, Maura Biava, Albert van Westing, Rob Johannesma, Kevin van Braak, Maria Barnas, Emily Bates en Roma Pas van de studio gebruik gemaakt.

Voor wie?
De residency in de Projectstudio Rome kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperiode in de Projectstudio Rome in 2019 die deze ronde wordt aangeboden loopt van 9 september tot 2 december 2019. 
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.750 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 750 euro verwacht.  De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan de American Academy betaald.
De resident ontvangt daarnaast van het KNIR een bedrag van maximaal 300 euro voor reiskosten die gemaakt worden voor een kort bezoek aan Rome, voorafgaand aan de residency om kennis te maken met de American Academy, het KNIR en om alvast ideeën op te doen voor de residency periode.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op maandag 10 september 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marineke van der Reijden (020-5231662).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

laatste wijziging: 25.07.2018