Residency Think Tanger, Marokko

residency Think Tanger
residency Think Tanger
residency Think Tanger
residency Think Tanger
residency Think Tanger

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars (via Mondriaan Fonds) en ontwerpers (via Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
Wat: twee werkperiodes van 3 maanden bij Think Tanger in Marokko, een samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Wanneer: 1 oktober t/m 31 december 2020 en 1 mei t/m 31 juli 2021
Deadline aanvragen: 20 april 2020, voor 17.00 uur

De werkperiode bij Think Tanger biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden en hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij het thema ‘Informal Utopias’ een belangrijk onderdeel uitmaakt van de residency.

Aanleiding
De culturele sector in Marokko raakt steeds sterker internationaal verbonden. Waar voorgaande generaties kunstenaars een weg hebben gebaand brengt een jonge generatie Marokkaanse kunstenaars de kunst en cultuur naar nieuwe hoogtes. Stromingen en stijlen worden ge(re)mixt,  populaire cultuur bestaat naast gevestigde kunst, maar worden ook gecombineerd. Marokko is door de geografische ligging een kruispunt van invloeden en stijlen. De culturele scene wordt medegevormd door kinderen van migranten buiten Marokko die er bewust voor kiezen zich in Marokko te vestigen om er culturele projecten op te zetten. Een nieuwe generatie kunstenaars, ontwerpers, programmamakers en curatoren die de kunst- en cultuurscene in (noord) Afrika vormgeven van binnenuit. Het samenbrengen en leren van elkaars perspectieven, skills en waarden is een van de aanleidingen voor deze residency.

Think Tanger
Think Tanger is opgericht in 2016. Als platform bevraagt Think Tanger actief de hedendaagse sociale en ruimtelijke effecten van de ontwikkeling van de stad waarin zij nieuwe vormen en perspectieven verkennen. Vanuit een bottom-up benadering adresseert ze thema’s als zelforganisatie, straatcultuur, identiteit en toe-eigening van de openbare ruimte in relatie tot grootschalige ontwikkelingen. Think Tanger initieert en faciliteert projecten op het snijvlak van beeldende kunst, ambacht, ontwerp en onderzoek. Daarnaast worden participatieve workshops, talks, open studio’s, tentoonstellingen, podcasts en residencies georganiseerd.

Tanger
Tanger is een havenstad in het noorden van Marokko. De laatste 20 jaar ondergaat Tanger grote veranderingen door economische en industriële bloei. Dit heeft de structuur van Tanger beïnvloedt op sociaal, ruimtelijk en cultureel niveau. Veel van deze grootschalige ontwikkelingen missen vaak een sociaal en duurzaam perspectief, waardoor de lokale bevolking zich weinig betrokken voelt. Tegelijkertijd is er in Tanger sprake van een veerkrachtige gemeenschap die zich de stad alsnog eigen maakt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het creëren van collectieve tuinen, alternatieve routes en zelfbouw. Deze ingrepen vormen de stad en transformeren het stedelijke, sociale en economische weefsel, op een manier die wordt gedefinieerd als ‘informal urbanism’. Hierdoor is Tanger een stad met verschillende lagen, een stad waar traditie uitgedaagd wordt door vernieuwing.

De residency
Think Tanger wil een kritisch discours verkennen en ontwikkelen rond informele praktijken in Tanger. Binnen deze context nodigt Think Tanger kunstenaars en ontwerpers uit de ruimtelijke dynamiek van Tanger, het stedelijk weefsel en de fenomenen van deze stad te onderzoeken.

Bekijk hier de Facebookpagina van Think Tanger.

 • Praktische informatie over het verblijf

  De residenten worden gehuisvest in een appartement met ieder een eigen kamer. De woonkamer, badkamer en keuken worden samen gedeeld. Think Tanger zorgt voor de begeleiding op inhoudelijk en praktisch gebied en verbindt de residenten met hun netwerk. Residenten hebben tevens toegang tot het grafisch Atelier Kissaria dat de beschikking heeft over een zeefdruk studio. Onderdeel van deze residentie is een publieke eindpresentatie. De vorm van de eindpresentatie wordt in overleg met de residenten bepaald. Gedurende de residency periode worden er een of twee open studio sessies georganiseerd, waarvoor een passend publiek wordt uitgenodigd. Think Tanger vraagt elke resident bij te dragen aan hun archief door een werk achter te laten dat tijdens de residency periode is gecreëerd.

 • Voor wie

  De residency kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds) of door ontwerpers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).
  Per periode werken steeds een kunstenaar en een ontwerper tegelijkertijd bij Think Tanger. Duo’s of (tijdelijke) samenwerkingsverbanden kunnen zich voor deze residency niet aanmelden.

  Van de kunstenaars wordt een flexibele en open houding naar de context en de mensen ter plekke verwacht. Een concreet projectvoorstel is niet nodig, maar wel een motivatie voor deze residency en een goede beschrijving van de plannen en ideeën die de aanvrager tijdens de werkperiode wil uitvoeren. Het aanvraagformulier moet in verband met de eindselectie door de directie van Think Tanger in het Engels worden ingevuld.

 • Bedrag en werkperiode

  De werkperioden die worden aangeboden zijn:
  – 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
  – 1 mei tot en met 31 juli 2021

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden.
  Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.
  Per resident wordt een bijdrage van 5.500 euro ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. In de bijdrage is een bedrag opgenomen voor een reis door Marokko, die tijdens een break van twee weken binnen de residency periode plaatsvindt. De resident bepaalt zelf de inhoud van deze reis.
  De huur van de woonruimte, werkruimte, coördinatie, begeleiding en presentatie worden direct door het Mondriaan Fonds aan Think Tanger voldaan.

 • Meet up en lezing op 11 maart

  Op 11 maart organiseren het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds een meet-up in Rotterdam voor geïnteresseerden. Mede-oprichter van Think Tanger Hicham Bouzid zal een lezing geven over Marokko en er is gelegenheid om vragen te stellen over de regeling. Wil je op de hoogte worden gehouden over deze meet up? Meld je aan via deze link.

 • Aanvragen en contact

  De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2020-21 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

  Voor meer informatie over Think Tanger en de selectieprocedure voor beeldend kunstenaars kunt u contact opnemen met Rob Knijn (020-5231509).

  Beeldend kunstenaars kunnen aanvragen indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

  Ontwerpers kunnen aanvragen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts twee residenten voor een verblijf in Tanger gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Marokko of in andere landen een Projectinvestering Kunstenaar of Bemiddelaar aangevraagd kan worden.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 17.02.2020