Tembe Art Studio – Moengo, Suriname

Tembe Art Studio Tembe Art Studio

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars en bemiddelaars
Wat: twee werkperioden van 3 maanden bij Tembe Art Studio in Moengo, Suriname
Wanneer: 1 januari t/m 30 maart 2021 en 1 maart t/m 30 mei 2021
Deadline aanvragen: 20 april 2020, voor 17.00 uur

Het artistieke leven in Suriname draagt de sporen van de verschillende culturen van Zuid- en Noord-Amerika, het Caribisch gebied en West-Europa. Door de historische band tussen Nederland en Suriname zijn er veel connecties tussen kunstenaars uit Suriname en Nederland. In Nederland werken veel kunstenaars met een Surinaamse achtergrond. De afgelopen jaren wordt Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, door veel internationale kunstenaars en curatoren bezocht. Daarnaast nemen in Nederland gevestigde kunstenaars regelmatig deel aan uitwisselingen en bestuderen de specifieke cultuur en natuur van Suriname om zo hun horizon te verbreden, een ander idioom te ontwikkelen en hun werk verder te verdiepen.

Tembe_Jakup-Ferri-Metal-Tree-20112.jpg Tembe_Remy-Jungerman-Happy-Land-Apuku-Return-Blue-Eye-2012-foto-Hugo-Ment2.jpg

In Tembe Art Studio krijgen de residenten de gelegenheid binnen de specifieke context van Suriname en de cultuur van het Marowijne gebied hun werk in uitwisseling verder te ontwikkelen en te tonen. Zij zullen daarbij ervaren dat de omstandigheden in Moengo wezenlijk verschillen van die in Paramaribo. Initiatiefnemer van Tembe Art Studio is de Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas. In een voormalig Suralco ziekenhuis middenin het centrum van Moengo (de tweede stad van Marowijne) heeft hij een cultureel centrum opgericht, waar naast een artist-in-residency ook exposities worden georganiseerd en trainingen worden gegeven door kunstenaars aan lokaal talent. Pinas: “We willen de creativiteit van de gemeenschap van met name jongeren van Marowijne ondersteunen en ze in de gelegenheid stellen om zelfvoorzienend te zijn”. Naast de Nederlandse kunstenaars zal het gastatelier bezocht worden door kunstenaars uit de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en Suriname zelf. Onderdeel van de residency is dat de kunstenaars worden gevraagd een ruimtelijk werk te maken dat een onderdeel wordt van het Marowijne kunstpark. Pinas werd vanwege zijn initiatief – als één van de eerste kunstenaars ooit – benoemd tot Young Global Leader door het World Economic Forum in Genève.

Het artist-in-residence programma in Moengo, een voormalig oorlogsgebied in het district Marowijne, vraagt specifieke vaardigheden die verder reiken dan de persoonlijke ontwikkeling van de resident. De voorzieningen in het gebied zijn beperkt, en de samenwerking met de lokale bevolking is cruciaal en vormt een belangrijke doelstelling van de residency. De residenten leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en kennisverbreding van lokaal talent, en laten een kunstwerk achter dat het gebied helpt zich verder te ontwikkelen in cultureel en economisch opzicht. De kunstenaars zullen ook met de gemeenschap werken door ten minste twee workshops per week te verzorgen: één bij Tembe Art Studio en één in één van de dorpen (Ricanau Mofo, Ovia – Olo, Moengo Tapoe). De groepen variëren van klein tot groot, dit kunnen bijvoorbeeld jongeren van 4-12 jaar zijn. Tembe Art Studio is vooral geïnteresseerd in kunstenaars die verbanden aangaan met de lokale gemeenschap en geïnteresseerd zijn in het gebruik van lokale technieken en materialen. De residencies moeten uitmonden in een concreet project: een kunstwerk dat geplaatst kan worden in de openbare ruimte van Moengo en omgeving. Op termijn wordt zo een beeldenpark gerealiseerd, waardoor Moengo een culturele trekpleister kan worden op regionaal en internationaal niveau.

Tembe_Steven-Jouwersma-Modo-Kodo-Stage-20122.jpg Tembe_Wouter-Klein-Velderman-Monument-for-Transition-20112.jpg

Marcel Pinas heeft een groot netwerk in Suriname en de regio en zal de residenten in contact brengen met lokale en internationale kunstenaars die in Suriname wonen en werken of daar tijdelijk verblijven. Ook wordt voor elke resident gestreefd naar een uitwisseling van contacten met het Caribisch gebied.

In 2020 verblijven Moritz Ebinger en Olivier Delebecque in dit atelier. Eerder verbleven Roosje Verschoor, Suzanne Bernhardt, Dirk van Lieshout, Pieter Joost Bruyniks, Yair Callender, Magda Augusteijn, Feiko Beckers, Coco Duivenvoorde, Ruben La Cruz & Karolien Helweg, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Klaar van der Lippe & Bart Stuart, Klaas Burger, Jakup Ferri, Wouter Klein Velderman, Steven Jouwersma, Remy Jungerman, Jasmin Werner en Iris Kensmil in Tembe Art Studio.

Voor wie?
De residency in Tembe Art Studio kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden in Tembe Art Studio die in deze ronde worden aangeboden zijn:
1 januari t/m 30 maart 2021
1 maart t/m 30 mei 2021
De residencies overlappen elkaar met 1 maand, waardoor de residenten ten dele een gezamenlijke werkperiode hebben. Voorafgaand aan de werkperiode van drie maanden, gaat elke resident een week naar Suriname om in nauw overleg met Marcel Pinas het plan voor de residency periode verder te ontwikkelen en voorbereid te zijn op de specifieke omstandigheden en benodigdheden.

Het Mondriaan Fonds stelt voor de residency periode een bijdrage ter beschikking van 8.780 euro inclusief een oriëntatiereis. Dit bedrag is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 970 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van het atelier en de woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan Tembe Art Studio voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2021 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

Voor meer informatie over Tembe Art Studio en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een residency gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in Suriname of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 20.03.2020