Wiels – Brussel, België

I.v.m. het coronavirus is de deadline van 20 april 2020 voor de Bijdrage Gastateliers voor binnen- en buitenland voorlopig uitgesteld. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, zullen we dat aankondigen via de website.

Voor wie: kunstenaars
Wat:
twee werkperioden van een half jaar bij WIELS in Brussel
Wanneer:
1 januari t/m 30 juni 2021 en 1 juli t/m 31 december 2021
Deadline aanvragen:
20 april 2020, voor 17.00 uur

Brussel is vanwege het levendige kunstklimaat en het interessante kunstaanbod een stad waar internationale kunstenaars een tijd willen wonen en werken. Brussel is niet alleen een smeltkroes van Nederlandstalige en Franstalige cultuur, maar ook het kruispunt van allerlei buitenlandse culturele stromingen. Het Mondriaan Fonds heeft de beschikking over een atelier in WIELS, centrum voor hedendaagse kunst dat in 2007 de deuren opende in het gebouw van de voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens. Het Residentie Programma is een internationaal laboratorium voor jonge en beloftevolle kunstenaars en staat los van het tentoonstellingsprogramma van WIELS.

WIELS biedt kunstenaars een unieke werkomgeving in de dynamische context van het kunstencentrum en de mogelijkheid om deel te nemen aan duurzame uitwisseling met het artistieke en culturele leven van Brussel. WIELS heeft negen individuele ateliers van ongeveer 45 m2 die functioneel zijn ingericht. Zeven ateliers zijn voorbehouden aan internationale kunstenaars voor werkperioden van 6 tot 12 maanden en twee voor Belgische kunstenaars voor werkperioden van 6 maanden. Eén atelier is voor het Mondriaan Fonds gereserveerd. Jaarlijks worden twee kunstenaars geselecteerd die ieder een half jaar in het atelier werken.

Het artist-in-residence programma is gericht op contemplatie, onderzoek, creatie en ontwikkeling van de artistieke beroepspraktijk van de residenten. Vaste begeleiders van het programma zijn kunstenaars Willem Oorebeek, Sylvie Eyberg en Simon Thompson. Zij leiden de wekelijkse gezamenlijke discussies en geven individuele feedback op het werk van de residenten. Van de deelnemende residenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de discussies. Incidenteel kunnen op verzoek van de residenten andere professionele critici, curatoren, kunstenaars of galeriehouders worden uitgenodigd. Als onderdeel van het residency programma worden ook gezamenlijke excursies georganiseerd.

Tijdens of na de residency bestaat de mogelijkheid om het werk dat tijdens de werkperiode is ontstaan in een speciale projectruimte te presenteren. Het residentieprogramma maakt deel uit van het geheel aan activiteiten van het Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS en vormt hiervan een essentieel en complementair onderdeel. De kunstenaar woont in een studioappartement van circa 45m2 in de wijk Anneesens. Het atelier bevindt zich in het pand van WIELS.

Hoewel WIELS zich richt op jonge kunstenaars, staat de residency ook open voor kunstenaars die een speciaal project willen uitvoeren of die zich willen heroriënteren op hun kunstenaarschap. Voor meer informatie zie: www.wiels.org

In 2020 verblijven achtereenvolgens Alexis Blake en Jasper van Aarle in WIELS. Eerder maakten Vincent Vulsma, Tim Mathijsen, Jasper de Beijer, Marlie Mul, Kim David Bots, Timmy van Zoelen, Sara van der Heide, Marije de Wit, Olha Lanko, Jonathan van Doornum, Emma van der Put, Katja Mater, Suzanne van der Ven, Egle Budvytyte, Laura Wiedijk, Ben Pointeker, Wafae Ahalouche el Keriasti, Evi Vingerling, Paul Hendrikse, Rob Johannesma, Maartje Fliervoet en Aukje Koks gebruik van het atelier.

Voor wie?
De residency in WIELS kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.
Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo bereid zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden in die in deze ronde worden aangeboden zijn:
– 1 januari tot en met 30 juni 2021
– 1 juli tot en met 31 december 2021

Het Mondriaan Fonds stelt per periode van een half jaar een beurs van 11.250 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 1.250 euro verwacht. De aanvrager moet in het aanvraagformulier aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van het atelier, woonruimte en nutskosten zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan WIELS voldaan.

Aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode in 2021 is op 20 april 2020. Voor alle deadlines geldt dat aanvragen op de betreffende dag voor 17.00 uur ingediend moeten worden. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline.

Voor meer informatie over de residency en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Dewy Karsten Schüler (020-5231515).

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland
Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor een residency in WIELS gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residency in België of andere landen een Projectinvestering Kunstenaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 20.03.2020