Tijdelijke Binnenlandateliers

aanvraag gesloten

Voor de periode 2021 biedt het Mondriaan Fonds vijf werkperiodes aan van drie tot zes maanden bij gastateliers  in Nederland voor beeldend kunstenaars.

 1. Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg (voor beeldend kunstenaars en ontwerpers) (i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
 2. MIR Bierumer School, Bierum
 3. Motel Spatie, Arnhem
 4. VierVaart, Groede (voor mid-career en bewezen kunstenaars)
 5. Luceberthuis i.s.m. Museum Kranenburgh, Bergen

Met de Tijdelijke Binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio. Bij de selectie voor 2021 is gelet op de artistieke mogelijkheden die geboden worden, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, regionale spreiding en de connectie die wordt gemaakt met beeldende kunst en erfgoedinstellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Voor 2021 wordt weer een aantal bijzondere, grotendeels nieuwe ateliers met een uiteenlopend karakter aangeboden. Bij Residency Re-creatie kunnen nieuw werk, prototypes en producten worden ontwikkeld op basis van afvalstromen binnen een instellingsterrein waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen. Bij Motel Spatie kunnen kunstenaars onderzoek doen naar de Arnhemse wederopbouwwijk Presikhaaf en zich engageren met de gemeenschap. Een werkperiode gericht op het experiment is mogelijk in Oost-Groningen bij MIR Bierumer School. Mid-career en gevorderde kunstenaars kunnen zich bij VierVaart in Zeeuws-Vlaanderen onttrekken aan de hectiek van de stad. Bij het Luceberthuis in Bergen kunnen kunstenaars de relatie tussen beeldende kunst en literatuur, beeld en taal in hun werk verder uitdiepen. In alle gevallen worden de resultaten van de werkperiode op locatie gepresenteerd.

Pompgemaal Den Helder. Fotograaf: Sanne Kabalt
Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. Dit atelier kan aangevraagd worden door zowel kunstenaars als bemiddelaars. De deadline voor aanmelden was 31 augustus 2020, voor 17:00 uur.

 • Voor wie

  Alleen beeldend kunstenaars kunnen ditmaal een aanvraag indienen voor de gastateliers. Bij aanvragen van duo’s moet ieder afzonderlijk een aanvraagformulier indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als gelegenheidsduo worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één ruimte te wonen en werken.

 • Bedrag en werkperiode

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

  Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

  Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per werkperiode kan slechts één kunstenaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van drie tot zes maanden. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

 • Aanvragen

  De deadline voor aanmeldingen was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen de toelichting en de algemene voorwaarden

  die van toepassing is op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie begin november 2020 afgerond te hebben. In 2021 wordt de deadline voor de binnenlandateliers in 2022 aangekondigd.
  De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee gastateliers een aanvraag indienen, waarbij moet worden aangegeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

  Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor of bel 020-5231655.

 • Overige gastateliers

  Gastateliers die in het verleden werden aangeboden zijn: Beeldenstorm/Daglicht en Glaslab / AGA LAB i.s.m. STEIM / Billytown / Residency Oosterhouw / SRV- VHDG (Leeuwarden) / De Geheime Bunker (Arnhem) / airWG (Amsterdam) / Air W139 (Amsterdam) / SCHUNCK* (Heerlen) /AVL Mundo (Rotterdam) / Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor Den Haag / Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam / Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven / Het Wilde Weten, Rotterdam / PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen / DordtYart (Dordrecht) / 1646 (Den Haag) / Werkplaats Diepenheim / Stichting IK (Oost-Souburg) / Het Vijfde Seizoen (Den Dolder) / MIETair (Beers) / Amsterdams Grafisch Atelier (Amsterdam) / Gastatelier Louwrien Wijers (Ferwerd) / Kaus Australis (Rotterdam) / Atelier aan de Middendijk (Usquert) / AIR Dalen (Dalen) / B32 Onderzoeksatelier (Maastricht) / M4 Gastatelier (Amsterdam) / Gastatelier Deelderwoud (Hoenderloo) / Het Koetshuis Museum Van Loon (Amsterdam) / KIK (Kolderveen) en Project Probe (Arnhem).

  Voor deze en andere gastateliers kan ook een aanvraag gedaan worden via een Projectinvestering Kunstenaar of Projectinvestering Bemiddelaar.

laatste wijziging: 06.07.2020