Tijdelijke Binnenlandateliers

Binnenkort zal een oproep voor de Tijdelijke Binnenlandateliers worden uitgeschreven voor werkperiodes in 2019 bij nieuwe binnenlandateliers. Voor meer informatie houd de berichtgeving van het Mondriaan Fonds en deze pagina in de gaten.

Het Mondriaan Fonds bood in 2017 werkperiodes aan bij de volgende ateliers:

  1. SCHUNCK*, atelier in het Savelbergklooster in Heerlen (voor kunstenaars en bemiddelaars) (zes maanden)
  2. AVL Mundo, Rotterdam (voor kunstenaars en bemiddelaars) (zes maanden)
  3. Kunstvereniging Diepenheim (voor kunstenaars) (twee werkperiodes van twee maanden)
  4. Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, i.s.m. Casco Art Institute: Working for the Commons en Fotodok, Utrecht (voor kunstenaars) (drie maanden)
  5. Stichting IK, Vlissingen/Oost-Souburg (voor kunstenaars en bemiddelaars) (twee maanden)
  6. Luceberthuis, Bergen (N-H) (voor kunstenaars) (zes maanden)

De gastateliers bij SCHUNCK* en AVL Mundo worden voor het eerst door het Mondriaan Fonds aangeboden. De overige vier staan opnieuw in de lijst vanwege hun populariteit en succesvol verlopen werkperiodes.

Met de Tijdelijke Binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Dit mede vanuit de overweging dat niet alleen verre oorden kunstenaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren, zowel voor de kunstenaar als voor de plek/regio.

De selectie voor 2018 is gemaakt in overleg met DutchCulture / Trans Artists. Daarbij is gelet op de artistieke mogelijkheden die geboden worden, de belangstelling van kunstenaars voor bepaalde locaties, en de connectie die er wordt gemaakt met beeldende kunst en erfgoed instellingen om de resultaten van de werkperiode voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Voor 2018 wordt een aantal bijzondere ateliers met een uiteenlopend karakter aangeboden: van een nieuw gastatelier in een voormalig klooster waar kunstenaars of bemiddelaars een brug slaan naar de gemeenschap in Heerlen en de Euregio (SCHUNCK*), tot een meer op autonome kunstproductie gerichte projectruimte, geschikt voor reflectie op de eigen ontwikkeling (Stichting IK). Van een atelier dat verbonden is aan de artistieke praktijk en het internationale netwerk van Atelier van Lieshout (AVL Mundo) of een goed geoutilleerde werkplaats gericht op ruimtelijke- en landschapskunst (Kunstvereniging Diepenheim), tot een meer gevestigde residency waar de kunstenaar nieuw werk maakt in de context van een psychiatrische instelling (Het Vijfde Seizoen). In alle gevallen worden de resultaten van de werkperiode op locatie gepresenteerd, in het geval van Het Vijfde Seizoen ook in samenwerking met de presentatie-instellingen Casco Art Institute: Working for the Commons en Fotodok in Utrecht.

Voor wie
Sommige gastateliers kunnen alleen door beeldend kunstenaars worden aangevraagd, andere door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

Bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van € 2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal € 200 per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot zes maanden. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per gastatelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld.

Aanvragen
De deadline voor aanmeldingen was op 14 juli 2017. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen de toelichting van het betreffende atelier. Er wordt naar gestreefd de selectie eind augustus 2017 afgerond te hebben.

U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma (tel 020-5231640).

Overige gastateliers
Gastateliers die in het verleden werden aangeboden zijn: Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor Den Haag / Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam / Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven / Het Wilde Weten, Rotterdam / PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen / DordtYart (Dordrecht) / 1646 (Den Haag) / Werkplaats Diepenheim / Luceberthuis (Bergen) / Stichting IK (Oost-Souburg) / Het Vijfde Seizoen (Den Dolder) / MIETair (Beers) / Amsterdams Grafisch Atelier (Amsterdam) / Gastatelier Louwrien Wijers (Ferwerd) / Kaus Australis (Rotterdam) / Atelier aan de Middendijk (Usquert) / AIR Dalen (Dalen) / B32 Onderzoeksatelier (Maastricht) / M4 Gastatelier (Amsterdam) / Gastatelier Deelderwoud (Hoenderloo) / Het Koetshuis Museum Van Loon (Amsterdam) / KIK (Kolderveen) en Project Probe (Arnhem).
Voor deze en andere gastateliers kan ook een aanvraag gedaan worden via een Projectinvestering Kunstenaar of Projectinvestering Bemiddelaar.

Het Mondriaan Fonds programmeert één vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder.

laatste wijziging: 19.07.2017