Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, i.s.m. Casco en FOTODOK, Utrecht

Het Vijfde Seizoen, gebouw

Het Vijfde Seizoen is een residency gericht op psychiatrie. Het woon-werk atelier van Het Vijfde Seizoen staat op het terrein van de psychiatrische instelling Altrecht GGZ in Den Dolder (Zeist). Altrecht behandelt patiënten met complexe psychiatrische ziekten. Op het terrein in Den Dolder is ook een grote afdeling forensische psychiatrie aanwezig. Het Vijfde Seizoen werd opgericht in 1998 en is de winnaar van de Elisabeth van Thüringen prijs 2015 voor het meest voorbeeldstellende en inspirerende kunstproject in de zorg.

Het Vijfde Seizoen, studio   Het Vijfde Seizoen, interieur kantoor

Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2016 één werkperiode van drie maanden voor beeldend kunstenaars, van 1 juli t/m 30 september.

Door de jaren heen hebben duizenden patiënten, kunstenaars, studenten en therapeuten geparticipeerd in de kunstprojecten van Het Vijfde Seizoen. Elke kunstenaar die in de residency woont, benadert de psychiatrie vanuit een persoonlijk standpunt. De werken die hieruit voortkomen, bieden reflectie op actuele kwesties binnen de geestelijke gezondheidszorg en vertellen het verhaal van mensen met een psychische ziekte.

In Het Vijfde Seizoen werken patiënten en kunstenaars vanuit hun eigen voorwaarden waarbij het gaat om de interactie tussen kunstenaar en patiënt. De impact die de samenwerking genereert, heeft in de eerste plaats betekenis voor de kunstenaars, patiënten en medewerkers van de instelling, en wordt in tweede instantie voor andere publieksgroepen voelbaar tijdens in- en externe presentaties. Gedurende de werkperiode is er mogelijkheid om een bescheiden publicatie te maken. Aan het eind van de werkperiode is er een ‘open huis’ waarbij het gemaakte werk en de publicatie te zien zijn.

Speciaal voor de Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds gaat het Vijfde Seizoen een samenwerking aan met de presentatie-instellingen Casco en FOTODOK in Utrecht. Het werkproces en de resultaten van de werkperiode zullen daar voor een breder publiek inzichtelijk worden gemaakt. Casco en FOTODOK delen een tentoonstellingsruimte in het centrum van Utrecht. Net als Het Vijfde Seizoen richten zij zich op maatschappelijke diversiteit, beeldonderzoek, kritische reflectie op representatie en het ontwikkelen en bevragen van (theoretisch) discours met betrekking tot sociaal maatschappelijke ontwikkelingen door middel van beeldende kunstproductie.

Voor de werkperiode kan individueel of door een collectief van maximaal drie personen ingeschreven worden. Er is mogelijkheid om tijdens de residency in het gebouw van Het Vijfde Seizoen met externe groepen (bijvoorbeeld studenten) te werken. Gedurende de residency periode wordt aan de kunstenaars gevraagd het proces inzichtelijk te maken via een blog of andere media. Gezien de diverse achtergronden van de patiënten op het instellingsterrein worden kunstenaars met een diverse culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.
Meer informatie Het Vijfde Seizoen www.vijfde-seizoen.nl.

In 2016 werkt Dirk van Lieshout in dit atelier. In 2017 zal Marieke Zwart in dit atelier verblijven.

laatste wijziging: 18.12.2015