Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, i.s.m. Casco en FOTODOK, Utrecht

Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2018 één werkperiode van drie maanden voor een beeldend kunstenaar bij Het Vijfde Seizoen, van 1 april t/m 30 juni.

Het Vijfde Seizoen is een residency gericht op psychiatrie. Het woon-werk atelier van Het Vijfde Seizoen staat op het terrein van de psychiatrische instelling Altrecht GGZ in Den Dolder (Zeist).  Het Vijfde Seizoen werd opgericht in 1998 en is de winnaar van de Elisabeth van Thüringen prijs 2015 voor het meest voorbeeldstellende en inspirerende kunstproject in de zorg.

Door de jaren heen hebben duizenden patiënten, kunstenaars, studenten en  therapeuten geparticipeerd in de kunstprojecten van Het Vijfde Seizoen. Elke kunstenaar die in de residency woont, benadert de psychiatrie vanuit een persoonlijk standpunt.  De werken die hieruit voortkomen, bieden reflectie op actuele kwesties binnen de geestelijke gezondheidszorg  en vertellen het verhaal van mensen met een psychische ziekte.

In Het Vijfde Seizoen werken patiënten en kunstenaars vanuit hun eigen voorwaarden waarbij het  gaat om de interactie tussen kunstenaar en patiënt. De impact die de samenwerking genereert, heeft in de eerste plaats betekenis voor de kunstenaars, patiënten en medewerkers van de instelling, en wordt in tweede instantie voor andere publieksgroepen voelbaar tijdens in- en externe presentaties. Gedurende de werkperiode is er mogelijkheid om een bescheiden publicatie te maken. Aan het eind van de werkperiode is er een ‘open huis’ waarbij het gemaakte werk en de publicatie te zien zijn.

Net als vorig jaar gaat het Vijfde Seizoen speciaal voor het programma van het Mondriaan Fonds een samenwerking aan met de presentatie-instellingen Casco Art Institute: Working for the Commons en FOTODOK in Utrecht. Het werkproces en de resultaten van de werkperiode zullen daar voor een breder publiek inzichtelijk worden gemaakt. Casco Art Institute: Working for the Commons en FOTODOK delen een tentoonstellingsruimte in het centrum van Utrecht. Net als Het Vijfde Seizoen richten zij zich op maatschappelijke diversiteit, beeldonderzoek, kritische reflectie op representatie en het ontwikkelen en bevragen van (theoretisch) discours met betrekking tot sociaal maatschappelijke ontwikkelingen door middel van beeldende kunstproductie.

Het is mogelijk om tijdens de residency in het gebouw van Het Vijfde Seizoen met externe groepen (bijvoorbeeld studenten) te werken. Gedurende de residency periode wordt aan de kunstenaars gevraagd het proces inzichtelijk te maken via een blog of andere media.  Kunstenaars met een diverse culturele achtergrond worden nadrukkelijk gevraagd te reageren.

In 2017 verblijft Marieke Zwart in dit atelier. In 2016 was dit Dirk van Lieshout.

Meer informatie Het Vijfde Seizoen: www.vijfde-seizoen.nl

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag was op 14 juli 2017. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma (tel: 020-5231640).

laatste wijziging: 19.07.2017