Amsterdams Grafisch Atelier i.s.m. Waag Society, Amsterdam

Amsterdams Grafisch Atelier AGA

Amsterdams Grafisch Atelier

Het Amsterdams Grafisch Atelier (AGA) is een perfecte plek voor kunstenaars die hun ervaring in grafische kunst willen verdiepen of willen experimenteren met druktechnieken. Het AGA is een werkplaats en laboratorium voor verschillende grafische toepassingen op diverse materialen met verschillende media. Voor de Tijdelijke Binnenlandateliers werkt AGA samen met Waag Society. De Waag is een pionier op het gebied van digitale media. In de afgelopen 20 jaar heeft het zich ontwikkeld als platform voor artistiek onderzoek, een katalysator van experimenten en evenementen gekoppeld aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Waag Society heeft een Fablab voor digitale fabricage en een Open Wetlab voor bio kunst, bio design en experiment met biologische media.

Amsterdams Grafisch Atelier

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2016 twee werkperiodes van twee maanden voor beeldend kunstenaars: de eerste periode is van 1 juni t/m 30 juli, de tweede werkperiode is van 1 september t/m 31 oktober.

De werkplaats van AGA heeft een breed aanbod van faciliteiten: zeefdruk, ets, steendruk, hoogdruk, fine art print, een analoge doka en risografie. Daarnaast is het een onderzoeksomgeving voor verfplanten, met een separate keuken en een stadslandbouwtuin. Het zogenaamde Fablab van Waag Society heeft een infrastructuur van digitale tools zoals 3D printers, lasercutters, zaag en snij- en zelfs breimachines. Ook is er een laboratorium – Open Wetlab – voor creatieve biotechnologie, waar onder meer wordt gewerkt aan bio-materialen, een groot aantal micro-organismen worden gecultiveerd en verschillende projecten die zich bewegen tussen kunst, ontwerp en wetenschap.

AGA en Waag Society stellen gezamenlijk hun faciliteiten en expertise ter beschikking. Doel van de samenwerking is kunstenaars in de gelegenheid te stellen het experiment aan te gaan met druktechnieken en dit te combineren met nieuwe (e-media) technieken. Dit kan gaan om experiment met organische inkten of beelddragers, drie-dimensionale uitingen of digitale fabricage.

Voor de werkperiodes zoekt het dan ook kunstenaars die een onderzoekende aard hebben – niet alleen artistiek of technisch, maar ook in het maken zelf. De werkperiode moet enigszins aansluiten bij de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de kunstenaar. Voorwaarden voor selectie is dat kunstenaars in hun aanvraag duidelijk aantonen zich in beide werkplaatsen te willen verdiepen en kunnen aangeven in hoeverre deze combinatie van faciliteiten van belang is voor hun werk. Afhankelijk van de discipline zal de kunstenaar gekoppeld worden aan een technisch begeleider.

AGA beschikt over een gaststudio naast de AGA werkplaats, waar dag en nacht gewerkt kan worden. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van het Fablab en het Open Wetlab van Waag Society.
Voor meer informatie: www.amsterdamsgrafischatelier.nl en www.waag.org

In 2016 werken achtereenvolgens Debra Solomon, Kaleb de Groot en Eva Pel in dit atelier.

laatste wijziging: 18.12.2015