Beeldenstorm i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven

Beeldenstorm 5

Beeldenstorm 5
Beeldenstorm is een interdisciplinaire werkplaats in Eindhoven waar je onderzoek kunt doen naar de mogelijkheden van metaal, glas of kunststof. Vanaf 2017 fuseert Beeldenstorm met het Grafisch Atelier Daglicht, een goed geoutilleerde werkplaats gericht op grafische technieken. Beide werkplaatsen bieden ruimte, de nodige faciliteiten en materialen, maar ook begeleiding en kennis en stimuleren op productie, onderzoek en experiment. Als onderdeel van de fusie zal Grafisch Atelier Daglicht per 2017 haar faciliteiten onderbrengen op de locatie van Beeldenstorm, waar een aantal nieuwe gastateliers worden ontwikkeld.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2017 één werkperiode aan van drie maanden voor een beeldend kunstenaar, van 1 september t/m 30 november.

Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars die een concreet projectplan en/of onderzoeksvraag hebben, gericht op de aanwezige ruimte, kennis, de nodige faciliteiten en materialen. Residenten kunnen beschikken over alle faciliteiten en worden gestimuleerd gebruik te maken van verschillende technieken, al dan niet in samenwerking met andere kunstenaars. Je werkt zelfstandig, maar het is niet nodig dat je alle technieken al meteen beheerst. De werkplaatsbegeleiders kunnen je adviseren en ondersteunen. Ze gaan graag het experiment met je aan om de best passende oplossing voor je idee te realiseren. De werkperiode wordt afgesloten met een presentatie van de processen en resultaten. Deze vindt plaats in de werkplaats.

Beeldenstorm 1
Beeldenstorm beschikt over een volledig geoutilleerde gieterij waar bronslegeringen en andere metalen gegoten kunnen worden. Ook kan je er experimenteren met diverse glastechnieken, heeft de werkplaats de beschikking over een grote vlakbed-oven en kan er worden geëxperimenteerd met diverse kunststoffen. Het Grafisch Atelier Daglicht is gespecialiseerd in groot formaat grafiek en heeft uitgebreide faciliteiten voor hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, zeefdruk en polymeerdruk.

Beeldenstorm 4
Beeldenstorm is gevestigd op het NRE-terrein, een kleinschalige, levendige en creatieve stadsbuurt in Eindhoven, waar wordt gewoond en gewerkt. Beeldenstorm realiseert hier in 2017 twee nieuwe gaststudio’s. Daarnaast zijn de ruimtes en faciliteiten van de werkplaatsen beschikbaar voor onderzoek, experiment en productie. De woonruimte is in de directe omgeving van het NRE-terrein. Beeldenstorm heeft goede contacten met instellingen in de stad, zoals MU, Van Abbemuseum en Onomatopee. Regelmatig wordt samengewerkt met collega-werkplaatsen zoals EKWC en Glasmuseum/Glasblazerij Leerdam.

Voor meer informatie: www.beeldenstorm.org en www.grafisch-atelier-daglicht.nl

voor wie
Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op vrijdag 16 september 2016. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Steven van Teeseling / tel 020-5231522.

laatste wijziging: 03.08.2016