Satellietgroep i.s.m. DCR Gueststudios op de Zandmotor, Den Haag

De Zandmotor De Zandmotor

Nederland, Ter Heijde, 15-03-2012 . Mensen bekijken de 'zandmotor' op een mooie lentedag. Het water heeft zich teruggetrokken. Foto: Peter de Krom/Hollandse Hoogte  De Zandmotor
Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep is in 2006 opgericht in Den Haag, met als doel onderzoek te verrichten naar de culturele betekenis van de zee vanuit het perspectief van de kunsten en wetenschap. Na vijf jaar Badgast te hebben geprogrammeerd – een artist in residency in een zeecontainer in surfdorp F.A.S.T. in Scheveningen – is het huidige werkterrein van Satellietgroep de Zandmotor. De Zandmotor is een openbaar toegankelijk wetenschappelijk onderzoeksterrein ten zuiden van Den Haag, waar nieuwe kennis gegenereerd wordt voor de toekomstige kustbescherming. In 2011 is de Zandmotor gerealiseerd met 21,5 miljoen kubieke meter zand van de bodem van de Noordzee, om gedurende de tijd te veranderen en zelfs op te gaan in zee, strand en duin. Op de Zandmotor komen alle vraagstukken over klimaatverandering, zeespiegelstijging, de toekomst van kustveiligheid en de rol van de mens in deze processen samen. Satellietgroep onderzoekt met een residencyprogramma de Zandmotor als cultureel fenomeen en de impact van het menselijk handelen op de natuur.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2017 twee werkperiodes van drie maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: de werkperiodes vinden tegelijkertijd plaats, van 1 maart t/m 31 mei.

Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars en bemiddelaars die samen met Satellietgroep en een uitgebreid netwerk van experts en lokale betrokkenen artistiek onderzoek willen doen, willen experimenteren, nieuwe inzichten en werken willen ontwikkelen die ons laten nadenken over relatie mens en natuur in de context van een veranderend kustlandschap, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen. De resultaten van de werkperiode wordt tijdens openbaar toegankelijke expedities op de Zandmotor met het publiek gedeeld. Open dialoog tussen verschillende domeinen binnen en buiten de kunst is daarbij belangrijk. De twee werkperiodes lopen parallel; van de residenten wordt verwacht zich te verhouden tot elkaar en elkaars werkproces.

DCR Gueststudios in Den Haag Zandmotor 4
Satellietgroep biedt naast inhoudelijke begeleiding en het netwerk een verblijf in één van de drie gastateliers van DCR Gueststudios in Den Haag, op loopafstand van Stroom, het Gemeentemuseum en het centrum van Den Haag. De gaststudio is een woon- en werkruimte met eigen keuken en badkamer. Naast het atelier van Satellietgroep zijn in de DCR ook tentoonstellingsruimte Nest, geluidsstudio Loos, Danslab Cloud en het experimentele performance theater/café Zaal 3 gevestigd, evenals ruim veertig werkplekken voor beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten, musici, choreografen en theatermakers.

Satellietgroep biedt een uitgebreid cultureel netwerk in Den Haag en daarbuiten, zoals collega kunstenaarsinitiatieven, galerie West, 1646, Korzo, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en ArtScience Faculty (de samenwerking tussen de KABK en het Koninklijk Conservatorium met de Universiteit Leiden). Satellietgroep werkt nauw samen met de verschillende wetenschappers die onderzoek doen naar de Zandmotor, zoals de PhD kandidaten van STW-NatureCoast, ecologen, geologen, hydrologen en meer.

Voor meer informatie: www.satellietgroep.nl, www.gueststudio.com en www.dedcr.nl

voor wie
Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op vrijdag 16 september 2016. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

laatste wijziging: 03.08.2016