Guesthouse Castrum Peregrini, Amsterdam

Castrum 2
Castrum Peregrini is de naam van een Amsterdams onderduikadres in de Tweede Wereldoorlog. Kunstenaar Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912-2013) hielp in haar huis en met haar opvattingen over kunst en vriendschap jonge kunstenaars en intellectuelen de oorlog te overleven. Op veel plekken van dit grachtenpand is het verleden nog tastbaar. Een oude pianola die als schuilplaats diende, boekenkasten met poëzie, meubels, verschillende archieven en talloze verzamelingen vertellen een rijk verhaal over de twintigste eeuw. Castrum Peregrini is vandaag de dag een levendig huis dat vanuit dit gedachtengoed met hedendaagse kunstenaars en schrijvers werkt. Samenwonen en werken, onder meer in het Guesthouse, hoort bij het wezen van Castrum Peregrini.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2017 twee werkperiodes van twee maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: de eerste periode is van 1 februari t/m 31 maart, de tweede werkperiode is van 1 oktober t/m 30 november.

Gezocht wordt naar kunstenaars en bemiddelaars die zich kunnen verhouden tot het gedachtengoed van Castrum Peregrini en het huis en de inrichting, de geschiedenis. Van de residenten wordt verwacht een presentatie te verzorgen van de resultaten van de werkperiode, in overleg met de organisatie, en mogelijk in aansluiting op de programmering van Castrum Peregrini. De organisatie biedt een breed netwerk binnen en buiten de kunsten en biedt begeleiding voor onderzoek en productiefaciliteiten.

Castrum Peregrini guesthouse  Guesthouse Castrum Peregrini
Castrum Peregrini beschikt over een guesthouse dat bestaat uit drie zelfstandige gastenappartementen. Deze zijn bij uitstek geschikt om er residencies aan te bieden aan kunstenaars en bemiddelaars die inspiratie willen opdoen en hun contacten met de Amsterdamse en internationale kunstwereld willen verdiepen. Daarmee wil Castrum Peregrini haar traditie van huisvesting voor kunstenaars verder ontwikkelen. Castrum Peregrini programmeert het gastatelier ook op open inschrijving voor nationale en internationale kunstenaars en bemiddelaars, schrijvers en wetenschappers. De residenten kunnen aansluiten op het intellectuele en creatieve netwerk van de stichting en er met werk en uitwisselingen aan bijdragen.

Voor meer informatie: castrumperegrini.org

voor wie
Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op vrijdag 16 september 2016. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

Voor meer informatie over onderstaande ateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Steven van Teeseling / tel 020-5231522.

laatste wijziging: 03.08.2016