Het Vijfde Seizoen, Den Dolder i.s.m. museum Het Dolhuys, Haarlem

Het Vijfde Seizoen is een gastatelier op het terrein van de psychiatrische instelling van Altrecht ggz in Den Dolder (Utrecht). Elk seizoen woont en werkt een andere kunstenaar in de atelierwoning op het terrein van de instelling. Tijdens de werkperiode van drie maanden maakt de kunstenaar een nieuw werk dat zich verhoudt tot psychiatrie en de patiënten van de instelling. De projecten ontstaan door interactie met de patiënten.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt één werkperiode van 3 maanden per juli 2014, met een presentatie in Het Dolhuys in oktober. Het roept beeldend kunstenaars op om een projectvoorstel in te dienen dat gericht is op de specifieke context van Het Vijfde Seizoen. Het gaat hierbij niet om een vastomlijnd plan dat tijdens de residency wordt uitgewerkt, maar om een of meerder uitgangspunten waarmee gewerkt wordt. Het projectvoorstel dient tevens een motivatie te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de werkperiode een zinvolle bijdrage genereert aan het werk.

Het Vijfde Seizoen is een inspirerende plek en genereert zowel voor de kunstenaars als voor de patiënten een bijzondere ervaring. Tijdens de ontwikkeling van de projecten werken de kunstenaars samen met patiënten. De grenzen tussen ziek en niet ziek lijken soms weg te vallen voor de kunstenaar én de patiënten. Elke kunstenaar benadert steeds vanuit een volledig persoonlijk gezichtspunt de specifieke context van de psychiatrie.

Aan het eind van de werkperiode is er een publieke presentatie van het werk op locatie. Gedurende de werkperiode maakt de kunstenaar een publicatie. Dit kunstenaarsboek is vaak een autonoom project én een verslaglegging van het proces. De kunstenaar wordt gevraagd om het proces inzichtelijk te maken via een weblog en mee te werken aan een lezing over het werk of een debat over een gerelateerd onderwerp. Het werkproces en de resultaten van de werkperiode zullen tevens voor een breder publiek inzichtelijk worden gemaakt in samenwerking met Museum Het Dolhuys in Haarlem. In een daarvoor specifiek bestemde locatie bij de entree van het museum wordt een solopresentatie van het werk ingericht. Gedurende de presentatie is de publicatie van het project in Het Dolhuys te koop.

Museum Het Dolhuys is het nationaal museum van psychiatrie. Het maakt tentoonstellingen over de menselijke geest. Naast een vaste interactieve tentoonstelling over de geschiedenis van de Nederlandse psychiatrie, heeft het museum wisselende exposities over bredere maatschappelijke onderwerpen. Hedendaagse kunst speelt een belangrijke rol in haar tentoonstellingen.

In 2014 verblijven Doris Denekamp & Geert van Mil (juli – september) in dit atelier.
In 2013 ondersteunde het Mondriaan Fonds de werkperiode van Saskia Janssen bij Het Vijfde Seizoen en een solopresentatie van haar werk in Het Dolhuys.

Voor meer informatie: www.vijfde-seizoen.nl en www.hetdolhuys.nl

laatste wijziging: 24.10.2014