Het Wilde Weten, Rotterdam

Het Wilde Weten gastatelier Het Wilde Weten gastatelier

Het Wilde Weten is een kunstenaarsinitiatief dat is gevestigd in een voormalig klooster in het centrum van Rotterdam. Het pand bestaat uit een projectruimte, zestien permanente ateliers en een gastatelier. Gezamenlijk zijn de kunstenaars verantwoordelijk voor de organisatie en de programmering van zowel de projectruimte als het gastatelier. Als een van de oudste initiatieven in Rotterdam (sinds 1992) heeft Het Wilde Weten een lange geschiedenis van tentoonstellingen, performance-avonden, artist talks en presentaties. Een van de belangrijkste pijlers van Het Wilde Weten is dat het een plek voor productie is, waar uiteenlopende kunstenaarspraktijken samenkomen. De gastkunstenaar wordt tijdelijk een actief deel van deze gemeenschap. Voor het gastatelier heeft Het Wilde Weten al langer lopende samenwerkingen met o.a. TENT, Futura Praag/ /Tsjechisch Centrum en WdKA Rotterdam.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2017 twee werkperiodes van drie maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: de eerste werkperiode is van 1 februari t/m 30 april, de tweede werkperiode van 1 september t/m 30 november.

Het Wilde Weten gastatelier Het Wilde Weten gastatelier

Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars of bemiddelaars die affiniteit hebben met en open staan voor de gezamenlijke aanpak die Het Wilde Weten voorstaat. De zestien kunstenaars van Het Wilde Weten staan open hun netwerken te delen met de gast en zullen waar mogelijk ondersteuning bieden bij het uitvoeren van het project. Vanaf de zomer start een nieuw publiek programma genaamd HWW Disclosed, een serie van events waarin om de zes weken een kunstenaar uit Het Wilde Weten een publiek event zal hosten, dat direct voortkomt uit zijn of haar kunstpraktijk. Doel van dit programma is de energie en pluriformiteit van het collectief zichtbaar te maken en op regelmatige basis publieke momenten voor ontmoeting en interactie te creëren. De resident wordt gevraagd aan dit programma deel te nemen en een eigen event te organiseren in deze context. Daarnaast is het mogelijk een op zichzelf staande eindpresentatie te maken in de projectruimte van Het Wilde Weten – deze kan elke vorm aannemen. Alle activiteiten worden in onderling overleg georganiseerd.

Het Wilde Weten gastatelier
Het Wilde Weten biedt een eenvoudig gemeubileerde woon-werkruimte van 30m2, een gedeelde keuken en sanitair en een fiets voor drie maanden. Daarnaast kan de gast de laatste maand van de werkperiode gebruik maken van de projectruimte als werkruimte en expositieruimte. Deze ruimte is ruim 70m2 en bijna vier meter hoog. De woon- en werkruimte bevinden zich op de eerste verdieping van het pand, waar op de gang een douche is. In de ruimte is een hoogslaper aanwezig, basis meubilair en een koelkast. De keuken is op de begane grond en wordt gedeeld met de andere gebruikers van het pand. Deze woon-werkruimte leent zich niet voor het uitproberen van grote installaties, wel is er de mogelijkheid om in de laatste maand van de werkperiode hiervoor de projectruimte in te zetten. Er zijn geen technische werkplaatsen aanwezig in het pand en apparatuur of gereedschappen dienen meegenomen te worden of te worden gehuurd. Houdt er rekening mee dat je als gast de enige bent die in het gebouw slaapt. In het atelier kan slechts één persoon verblijven. De residency is níet open voor duo’s. Het Wilde Weten biedt basisbegeleiding tijdens de werkperiode en de realisatie van de presentatie en toegang tot de kennis en netwerken van de kunstenaars. Van de gast wordt initiatief en zelfredzaamheid verwacht.

Voor meer informatie: www.hetwildeweten.nl

voor wie
Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op vrijdag 16 september 2016. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

laatste wijziging: 03.08.2016