KiK, Kolderveen (Drenthe) i.s.m. Drenthe Biënnale

KiK, voormalige zuivelfabriek 'De Venen' in Kolderveen

KiK (Kunst in Kolderveen) is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’ in Kolderveen, Drenthe. In KiK wonen en werken binnen- en buitenlandse gastkunstenaars afkomstig uit zeer diverse disciplines. Daarnaast organiseert KiK, gekoppeld aan het werk van de gastkunstenaars, tentoonstellingen, workshops en lezingen.

In het nieuwe programma van KiK ligt de focus op de fysieke en sociale omgeving van de regio, steeds vanuit het onderzoek en de visie van de kunstenaars. Maatschappelijk relevante thema’s zijn van belang, zoals krimp, duurzame energie, water, landschapsinrichting, voedsel en de veranderende sociaal-economische structuren. Deze thema’s zijn niet alleen aanleiding voor onderzoek door kunstenaars, maar het is nadrukkelijk ook de bedoeling ervoor te zorgen dat de uitkomsten ter inspiratie en informatie kan worden aangeboden aan beleidsmakers en ontwerpers op ruimtelijk en sociaal gebied én aan de curatoren van de in 2016 geplande Drenthe Biënnale.

KiK heeft als één van de initatiefnemers een centrale positie in de eerste Drenthe Biënnale, dat als onderwerp ‘het Drentse Landschap’ heeft. Deze biënnale wordt in 2016 gehouden op locaties rond de Drentse Landgoederen, in en rond de leegstaande gebouwen van de door Bart van der Leck ontworpen voormalige Luchtvaartschool bij Vliegveld Eelde, een nog te ontwikkelen gebied van een transferium, in het stroomgebied van de Drentse Aa, en de Gouverneurstuin en daktuin van het Drents Museum. KiK zal fungeren als een meer informele locatie in de biënnale, met ruimte voor productie van kunstwerken en tentoonstellingen.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt twee werkperiodes van 8 weken in het najaar van 2014. Het roept beeldend kunstenaars op om een projectvoorstel in te dienen dat ingaat op thema’s die samenhangen met het Drentse landschap en bovengenoemde sociaal-economische thema’s. De werkperiode kan gezien worden als ontwikkel-, laboratorium- en experimenteerfase voor installatie-, multimediale- / land-art-, performance en/of participatieprojecten. Deze worden in 2016 verder uitgewerkt en gepresenteerd tijdens de eerste Drenthe Biënnale. Tijdens elke werkperiode worden in KiK enkele publieksmomenten georganiseerd en publiekstoegankelijke presentaties van de projecten gerealiseerd. KiK heeft een sterke voorkeur voor gastkunstenaars die anderen kunstenaars (evt. ook uit andere kunstdisciplines) betrekken bij hun project (in de AiR kunnen tegelijkertijd maximaal 4 personen logeren). Van de kunstenaars wordt een open, communicatieve houding verwacht ten aanzien van de vrijwilligers, de bezoekers, en daarnaast de bereidheid om mee te werken aan een database, weblog etc. Verder wordt van de gastkunstenaars verwacht dat zij minstens 5 dagen per week aanwezig zullen zijn in de residence van KiK.

In 2014 zullen de volgende kunstenaars in dit atelier verblijven: Sharon Houkema (september –  oktober) en Edwin Stolk (november – december).

Meer informatie: www.kik-site.nl

laatste wijziging: 18.08.2014