Luceberthuis i.s.m. Museum Kranenburgh, Bergen

aanvraag gesloten

Luceberthuis. Foto: Pieter Boersma
Luceberthuis. Foto: Pieter Boersma
Luceberthuis. Foto: Pieter Boersma

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat:
één werkperiode van zes maanden
Wanneer: 1 juni – 30 november 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020, voor 17:00 uur

Lucebert (1924-1994) is één van de bekendste Nederlandse kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij was dichter, beeldend kunstenaar, fotograaf en jazzliefhebber en woonde en werkte tientallen jaren in Bergen. Zijn atelier, gevestigd in de voormalige toonzaal van de verzamelaar Piet Boendermaker, is vanaf 2015 door de Stichting Lucebert ter beschikking gesteld aan beeldend kunstenaars, schrijvers en kunstenaars die cross-over werken in verschillende disciplines.

Sinds kort hebben het Luceberthuis en Museum Kranenburgh besloten hun samenwerking te intensiveren. Het museum ziet in de voorgenomen samenwerking met de Lucebert Stichting een unieke kans om het belang van een hedendaagse ‘artists colony’ te onderzoeken en de kunstenaarsgeschiedenis die een groot effect had op de loop der kunsten in Nederland levend te houden. Het museum wil vanuit hedendaags perspectief de rol en positie van de kunstenaar ten opzichte van maatschappelijke dynamiek bevragen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd definitief een ‘kunstenaarsdorp’ en was vanaf die tijd een plek van waaruit kunstenaars vernieuwing in de (schilder)kunst nastreefden. De scheppende kunstenaar stond voorop in de Bergense gemeenschap. Een aantal van de huizen dat ooit door vooraanstaande kunstenaars werd bewoond is doorgegeven aan de volgende generatie, en een plek geworden waar kunstenaars tijdelijk kunnen verblijven. Het Luceberthuis nodigt schilders en kunstenaars uit van wie het werk een multidisciplinair karakter heeft, geheel in de geest van dichter-schilder Lucebert.

Per jaar wordt 2 à 3 kunstenaars de mogelijkheid geboden in het huis te wonen en werken en deze periode af te sluiten met een expositie in het huis.

Het Luceberthuis beschikt over een groot woonhuis en atelier (ca. 300 m2). Het is volledig ingericht en beschikt over alle voorzieningen. Het grote en hoge atelier van Lucebert is in oorspronkelijk staat en heeft lichtinval van boven. Het atelier geeft een impressie van de plek waar de kunstenaar Lucebert zijn experimentele universum schiep, met zijn familie woonde en zijn kunstenaarsvrienden ontving. Het Luceberthuis ligt in een kleine woonwijk aan de rand van het centrum van Bergen.

Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars waarvan de werkpraktijk aansluit bij het profiel van het Luceberthuis. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan kunstenaars die werken vanuit een relatie tussen beeldende kunst en literatuur, beeld en taal. Kunstenaars die grenzen opzoeken en cross-over werken in verschillende disciplines worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. De eindpresentatie vindt (onder voorbehoud) plaats in Museum Kranenburgh in Bergen.

Voor meer informatie: www.lucebertstichting.nl

 • Werkperiode

  De werkperiode bij Het Luceberthuis is bedoeld voor beeldend kunstenaars.

  Er is één werkperiode beschikbaar van 6 maanden voor de periode 1 juni – 30 november 2021. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Meier Boersma van Stichting Lucebert en een vertegenwoordiger van Museum Kranenburgh. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur.

  Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. U kunt linksboven in de toelichting het aanvraagformulier vinden. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

  Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts één kandidaat voor de residency gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residencies via de Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 06.07.2020