PAIR Landscape Labs i.s.m. SIGN, Groningen

PAIR 1 PAIR 1

De PAIR (Portable Artist in Residence) is een tijdelijk verblijf voor kunstenaars, bestaande uit twee zeecontainers: één om in te werken en één om in te leven. De containers hebben een eigen energie- en drinkwatervoorziening, kunstenaars werken op locatie en maken gebruik van de omgeving. De PAIR is onderdeel van Landscape Labs, platform voor kunst en landschap. PAIR is in 2009 gestart als verplaatsbaar gastatelier en stond vooral in het noorden van Nederland. Het heeft inmiddels op veertien locaties gestaan, met uitzicht op diverse rurale en urbane landschappen. De programmering van PAIR en Landscape Labs is gericht op lokale en globale ontwikkelingen en landschappelijk onderzoek. In 2017 staat de PAIR op het voormalig Suikerunie terrein in Groningen.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2017 één werkperiode van twee maanden voor een beeldend kunstenaar, van 1 april t/m 30 mei, met een presentatie begin juni.

De PAIR staat sinds kort op het voormalig Suikerunie terrein in Groningen. Het Suikerunie terrein is de vijftiende plek voor het verplaatsbare gastatelier. In de afgelopen tijd is dit terrein heel dynamisch gebleken en soms is amper bij te houden wat er allemaal verandert. Het ene moment is het een onder water gelopen parkeerplaats met hier en daar stapels pallets, het volgende moment is het een tijdelijk dorp voor muzikanten en kunstenaars. Dit jaar komt er waarschijnlijk een asielzoekerscentrum voor zo’n vierhonderd mensen op het terrein. Met het thema Here we Are doet Landscape Labs onderzoek naar het terrein en haar omgeving. Doel is met dit onderzoek aan te haken bij het wetenschappelijk onderzoek R-link, waarin de Wageningse landbouwuniversiteit onderzoek doet naar dergelijke terreinen waar bottom-up initiatieven de voorrang krijgen.
PAIR 2
Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars die met een grote mate van zelfredzaamheid werk willen maken en/of onderzoek willen doen dat aansluit bij de thematiek Here we Are van Landscape Labs. De kunstenaar moet bovendien bereid en in staat zijn met de andere gebruikers van de locatie samen te werken. Gevraagd wordt om bij de aanmelding een voorstel te doen op welke manier dit vorm zou kunnen krijgen. Gevraagd wordt tevens na te denken over de mogelijkheid van de PAIR als school, bibliotheek en werkplaats, aansluitend bij de doelstellingen van Landscape Labs. Van de gastkunstenaar wordt verwacht dat hij/zij enkele tussentijdse presentaties geeft, tijdens de werkperiode, die openbaar toegankelijk zijn voor gebruikers van het terrein en de omliggende wijken.

SIGN, projectruimte voor jonge kunst in Groningen, stelt haar deuren open voor de eindpresentatie van de resultaten van de werkperiode. Bij deze eindpresentatie is het van belang dat gekozen wordt voor een autonoom product of kunstwerk, dat toegankelijk is voor het publiek. In het projectvoorstel moet de kunstenaar beschrijven hoe hij/zij dit wil doen. SIGN en Landscape Labs kunnen in goed overleg ook helpen bij het vinden van een geschikt netwerk voor de uitvoering van het project en zo nodig bij het vinden van een geschikte, alternatieve locatie voor de eindpresentatie, in de nabijheid van de projectruimte of op het voormalig Suikerunie terrein.

Voor meer informatie: www.landscapelabs.nl en www.sign.nl

voor wie

Voor de gastateliers kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en in sommige gevallen ook door bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of andere samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een formulier invullen.

bedrag en werkperiode
Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of ander samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio, woonruimte en begeleiding zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich er van bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal drie kandidaten per werkperiode. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directies van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van het atelier gaat het om werkperiodes van twee tot vier maanden in 2017. De werkperiodes zijn per gastatelier verschillend.

De deadline voor aanmeldingen was op vrijdag 16 september 2016. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Lees alvorens een aanvraag te doen deze toelichting en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. Er wordt naar gestreefd de selectie eind november 2016 afgerond te hebben.
De formulieren moeten bij voorkeur in het Nederlands worden ingevuld. U kunt per ronde voor maximaal twee ateliers een aanvraag indienen, waarbij u moet aangeven naar welk atelier uw voorkeur uitgaat. U kunt uiteindelijk echter maar voor één atelier worden voorgedragen.

laatste wijziging: 03.08.2016