SCHUNCK*, atelier Heerlen

SCHUNCK* SCHUNCK*

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2019 één werkperiode van zes maanden voor een beeldend kunstenaar of bemiddelaar, van 1 januari t/m 30 juni. De deadline voor het indienen van aanvragen was op 16 juli 2018.

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling, gevestigd in het monumentale Glaspaleis in Heerlen, die de dynamo wil zijn voor de totstandkoming van een kritische, artistieke en culturele ontmoeting tussen de wijk en de wereld. Met dit nieuwe gastatelier in Heerlen en de Oostelijke mijnstreek wil SCHUNCK* bijdragen aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars en het contact tussen de Euregio en de Randstad bevorderen. 

Het atelier is gesitueerd in een tijdelijke ruimte in de directe omgeving van SCHUNCK* zoals bijvoorbeeld de Creative Corridor Heerlen, een reeks voormalige winkelpanden die nu dienen als ruimtes voor jonge ondernemers. Een woonruimte wordt in nauw overleg met de resident gekozen.
De residency is bedoeld voor kunstenaars of bemiddelaars die zich willen verhouden tot de bijzondere omgeving van Heerlen en de Euregio en die een brug willen slaan naar deze gemeenschap, of  het bijzondere verhaal van dit gebied breder op de kaart willen zetten. De regio Parkstad biedt volop mogelijkheden tot onderzoek en inspiratie uit verleden, heden en toekomst. Thema’s als de transformatie van de postindustriële samenleving, krimp, het vraagstuk centrum versus periferie (braindrain), migratie, modernistisch erfgoed, maar ook urban culture en toerisme zijn in deze regio verankerd.
SCHUNCK* wil graag kunstenaars/bemiddelaars die met hun familie een tijd in deze regio willen wonen en werken aanmoedigen op dit gastatelier in te schrijven. SCHUNCK* kan behulpzaam zijn bij het vinden van scholen voor de kinderen van de resident.

Voorafgaand aan en tijdens de werkperiode zal SCHUNCK* samen met de kunstenaar/bemiddelaar een programma op maat maken om uitwisseling en begeleiding goed op elkaar af te stemmen. De kunstenaar/bemiddelaar krijgt toegang tot het netwerk en het volledige cultuuraanbod van SCHUNCK*. SCHUNCK* werkt vanuit een breed netwerk samen met culturele instellingen en werkplaatsen uit de regio (denk aan de Van Eyck Academie in Maastricht of FLACC in Genk), maar ook met maatschappelijke organisaties en politieke instanties. Tijdens de residency periode worden atelierbezoeken gepland (o.a. door bezoekende curatoren van SCHUNCK*), instellingen in de omgeving bezocht, een field trip naar het Ruhrgebied gemaakt en gesprekken georganiseerd met kunstenaars die op dat moment bij SCHUCK* hun werk tonen. Het verblijf wordt afgesloten met een presentatie (lezing, tentoonstelling, publicatie), maar kan afhankelijk van de inhoud ook op een later moment plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.schunck.nl

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op 16 juli 2018. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma  of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 17.07.2018