Stichting IK, Vlissingen

Stichting IK (buiten) Stichting IK

Stichting IK (buiten)

Stichting IK is een autonome productie- en presentatieruimte voor eigentijdse beeldende kunst, gevestigd op het zogenaamde IK-eiland in Vlissingen/Zeeland. Het is een concept van beeldhouwer Jan van Munster. Het eiland is een één hectare grote, groene oase aan de voet van een oude watertoren. De IK-paviljoens bestaan uit de architecturaal vormgegeven letters ’I’ en ‘K’ met de functie van respectievelijk woon-werkatelier en tentoonstellingsruimte voor gastkunstenaars.

Stichting IK (binnen)

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2016 één werkperiode van twee maanden voor een beeldend kunstenaar, van 17 oktober t/m 18 december.

Voor kunstenaars is het IK-eiland een uitnodigende, inspirerende plek die tot de verbeelding spreekt en aanzet tot creatieve actie. De IK Paviljoens zijn eind 2011 van start gegaan als een internationaal laboratorium en tentoonstellingsplek voor hedendaagse beeldende kunst. Het werkt vanuit een breed netwerk samen met kunstenaars uit de regio, met De Vleeshal in Middelburg, en met curatoren, verzamelaars en kunstinstellingen in Nederland, België en Duitsland.

Stichting IK wil met het paviljoen de ontwikkeling, waardering en positie van de beeldende kunst in Zeeland en daarbuiten versterken en vernieuwen door actieve gastvrijheid te bieden aan nationale en internationale kunstenaars op het IK-eiland. Het programma legt de nadruk op het proces van de autonome kunstproductie en uitoefening van de kunstpraktijk. IK wil weg van de mechanische visie waarin het eindproduct en de eindpresentatie allesbepalend is. Zij vraagt meer aandacht voor het maken, het verdiepen en het ontwikkelen. Door het laten zien van juist dit element, dat in de huidige tijd verloren dreigt te gaan in de drang naar publieksbereik en het streven naar laagdrempeligheid, poogt zij de essentie van kunst in beeld te brengen.

Naast het gastatelier organiseert Stichting IK exposities en debatten in het zgn. ‘hoekpaviljoen’. Deze worden samengesteld door curatoren uit binnen- en buitenland. Stichting IK streeft naar het scheppen van verbindingen tussen kunstenaars en kunstliefhebbers, en betrekt daarbij zowel mensen van dichtbij uit het dorp als van ver af uit het buitenland.
Voor meer informatie: www.stichtingik.nl

In 2016 verblijft Tanja Engelberts in dit atelier en in 2017 Bas Ketelaars. Bojan Fajfric werkte in 2015 op IK-eiland.

laatste wijziging: 18.12.2015