Tijdelijke Buitenlandateliers

Tot en met 16 september konden beeldend kunstenaars en bemiddelaars zich aanmelden voor de volgende Tijdelijke Buitenlandateliers:

  1. Hospitalfield, Arbroath,Schotland
  2. Embassy of Foreign Artists, Geneve, Zwitserland
  3. Ukiha Residency, Japan

Gezien de toenemende belangstelling van kunstenaars en bemiddelaars om een periode in het buitenland te werken, biedt het Mondriaan Fonds naast zijn vaste ateliers jaarlijks een aantal andere artists-in-residence plekken (AiR’s) aan in samenwerking met DutchCulture/Trans Artistsdesk: de tijdelijke buitenlandateliers. Het Mondriaan Fonds en DutchCulture/Trans Artists selecteren deze AiR’s onder andere op basis van de artistieke mogelijkheden die geboden worden en de belangstelling van kunstenaars en bemiddelaars voor bepaalde continenten, landen of steden.

2017
Voor 2017 biedt het Mondriaan Fonds een werkperiode aan in Schotland, Zwitserland en Japan.
Met het atelier in Ukiha wil het Mondriaan Fonds inspelen op de belangstelling van kunstenaars in Nederland voor Japan. Zwitserland en Genève staan dit jaar extra in de belangstelling vanwege de Europese Biënnale Manifesta. De residency in Schotland biedt een werkperiode op een unieke erfgoedlocatie.
Het Mondriaan Fonds wil met het aanbieden van werkperioden bij Hospitalfield, Embassy of Foreign Artists en Ukiha Residency kunstenaars en bemiddelaars in de gelegenheid stellen contacten op te bouwen of te versterken en om in een andere omgeving en cultuur hun werk te verdiepen en daarop te reflecteren.

Perioden
Hospitalfield: 1 juli tot en met 31 oktober 2017
Embassy of Foreign Artists: 1 april tot en met 30 juni 2017 en 1 juli tot en met 30 september 2017
Ukiha Residency: 1 april tot en met 30 juni 2017

Selectie
Een speciale adviescommissie van het Mondriaan Fonds zal uit de inzendingen een voorselectie maken van maximaal 3 kandidaten per atelier. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de directie van de verschillende plekken. Per atelier kan slechts één kunstenaar of bemiddelaar (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld.

De formulieren moeten in verband met de eindselectie door de directie van de AiRs in het Engels worden ingevuld.

U kunt bij deze ronde slechts voor één atelier een aanvraag indienen