Bijdrage Mobiel Erfgoed

Voor wie en wat?

De Bijdrage Mobiel Erfgoed is bestemd voor organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd. De bijdrage kan gebruikt worden voor bijzondere eenmalige projecten die gericht zijn op fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting of educatie en die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel. Doel is de zichtbaarheid van het mobiel erfgoed te vergroten en de sector verder te professionaliseren.

Meer informatie over de Bijdrage Mobiel Erfgoed en de aanvraagprocedure komt binnenkort beschikbaar via deze site.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Hemelrijk of het algemene telefoonnummer bellen: 020-5231523.