Bijdrage Programma’s Kunstpodia

deadline: 06.07.2020

Op 18 mei 2020 vond een online bijeenkomst plaats over de Bijdrage Programma’s Kunstpodia. Bekijk hier de livecast terug. Wij organiseren een online spreekuur, vragen over de bijdrage kunnen gemaild worden naar communicatie@mondriaanfonds.nl en wij nemen contact met u op.

Voor wie en wat?
De Bijdrage Programma’s Kunstpodia is bestemd voor kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstinstellingen met programma’s van één tot vier jaar. De bijdrage is bedoeld voor een serie van activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat.

Doel is kunstpodia stimuleren publiekstoegankelijke programma’s te maken die bijdragen aan een veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

De Bijdrage Programma’s Kunstpodia kent vier categorieën. Kies hieronder een categorie voor een uitgebreide toelichting.

Kunstpodium Start – voor kleine kunstinitiatieven en collectieven met een al dan niet regelmatig programma van experimentele presentaties en activiteiten.
Bijdrage: 25.000 euro voor één kalenderjaar.
Minimaal 10 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 13

Kunstpodium Basis – voor kleine professionele organisaties die minimaal twee jaar een jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten.
Bijdrage: 110.000 euro per jaar voor twee kalenderjaren
Minimaal 30 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 10

Kunstpodium Pro – voor professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minimaal twee jaar een regelmatig jaarprogramma hebben van presentaties, aangevuld met een activiteitenprogramma.
Bijdrage: 175.000 euro per jaar voor drie kalenderjaren
Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 6

Kunstpodium Breed – voor volwaardig professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau die minimaal drie jaar een regelmatig jaarprogramma hebben van presentaties, aangevuld met een activiteitenprogramma.
Bijdrage 275.000 euro per jaar voor vier kalenderjaren
Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 1

Aanvragen?
U kunt voor één categorie aanvragen: Start, Basis, Pro of Breed. Elke categorie heeft een eigen aanvraagformulier. In het online aanvraagsysteem bepaalt u voor welke categorie u in aanmerking wilt komen. Het aanvraagformulier staat naar verwachting eind deze week online.

Aanvragen worden eenmaal per jaar beoordeeld in een ronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 6 juli 2020. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstpodia.

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen en de Werkbijdrage Kunstinitiatieven zijn komen te vervallen. De reeds toegekende bijdragen lopen gewoon door. Bekijk hier de oude toelichting van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen en hier de oude toelichting van de Werkbijdrage Kunstinitiatieven. Voor tijdschriften wordt de oude meerjarenregeling omgevormd. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.

laatste wijziging: 20.05.2020