Bijdrage Programma’s Kunstpodia 2020

aanvraag gesloten

Voor de bijdrage Programma’s Kunstpodia 2021 klik hier.   

Voor wie en wat?
De bijdrage Programma’s Kunstpodia is bestemd voor kleine kunstinitiatieven, collectieven en beeldende kunstinstellingen met programma’s van één tot vier jaar. De bijdrage is bedoeld voor een serie van activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat.

Doel is kunstpodia stimuleren publiekstoegankelijke programma’s te maken die bijdragen aan een veelzijdig aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

De bijdrage Programma’s Kunstpodia kent vier categorieën. Kies hieronder een categorie voor een uitgebreide toelichting en een checklist van alle benodigde informatie en documenten voor het doen van een aanvraag.

Kunstpodium Start – voor kleine hedendaagse beeldende kunstinitiatieven en collectieven met een al dan niet regelmatig programma van experimentele presentaties en activiteiten.
Bijdrage: 25.000 euro voor één kalenderjaar.
Minimaal 10 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 13

Kunstpodium Basis – voor kleine professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties die minimaal twee jaar een jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten.
Bijdrage: 110.000 euro per jaar voor twee kalenderjaren
Minimaal 30 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 10

Kunstpodium Pro – voor professionele hedendaagse beeldende kunstorganisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau die minimaal twee jaar een regelmatig jaarprogramma hebben van presentaties, aangevuld met een activiteitenprogramma.
Bijdrage: 175.000 euro per jaar voor drie kalenderjaren
Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 6

Kunstpodium Breed – voor volwaardig professionele beeldende kunstorganisaties van lokaal tot internationaal niveau die minimaal drie jaar een regelmatig jaarprogramma hebben van presentaties, aangevuld met een activiteitenprogramma.
Bijdrage 275.000 euro per jaar voor vier kalenderjaren
Minimaal 50 procent van de begroting moet gedekt zijn door financiële bijdragen van derden, zoals andere overheden, private fondsen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Maximaal aantal toekenningen: 1

Aanvragen?
U kunt voor één categorie aanvragen: Start, Basis, Pro of Breed. Elke categorie heeft een eigen aanvraagformulier. In het online aanvraagsysteem bepaalt u voor welke categorie u in aanmerking wilt komen.

Aanvragen worden eenmaal per jaar beoordeeld in een ronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Kunstpodia.

De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen en de Werkbijdrage Kunstinitiatieven zijn opgegaan in de nieuwe Bijdrage Programma’s Kunstpodia. De reeds toegekende bijdragen lopen gewoon door. Bekijk hier de oude toelichting van de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen en hier de oude toelichting van de Werkbijdrage Kunstinitiatieven.  Tijdschriften kunnen via de Bijdrage Tijdschriften aanvragen.

laatste wijziging: 02.06.2020