Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden

Voor wie en wat?

Ook in 2020 vindt in Nederland de landelijke herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarnaast worden in het hele land lokale herdenkingen van het slavernijverleden georganiseerd. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) kan een aanvraag indienen voor de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden.

De bijdrage is bedoeld voor het organiseren van de nationale herdenking in het Oosterpark in Amsterdam en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen verspreid over Nederland. Ook wordt verwacht dat het NiNsee inzet op professionalisering van de eigen organisatie. Verbreding en verdieping van de herdenking wordt bereikt door in te zetten op het betrekken van álle Nederlanders in het Koninkrijk bij de nationale herdenking en daarbij nauw samen te werken met relevante partijen en maatschappelijke organisaties. Hierbij gaat de aandacht ook uit naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Doel van de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden is het verbreden en verdiepen van de nationale herdenking, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verleden en heden.

Per jaar is een maximaal bedrag van 200.000 euro beschikbaar. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50 procent van de totale begrote projectkosten.

Voor een Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden gelden de algemene voorwaarden. Indien de aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden en is voorzien van alle gevraagde bijlagen (zie hieronder), stelt het Mondriaan Fonds de bijdrage beschikbaar. Van NiNsee wordt verwacht dat het inzet op professionalisering van de eigen organisatie en het Rijk op de hoogte houdt van ontwikkelingen in deze, net zoals het ook de gemeente Amsterdam hierover informeert. Van belang is dat bij aanvragen in deze in de bijgeleverde begrotingen en dekkingsplannen de inzet van de bijdrage van de gemeente Amsterdam en van het Mondriaan Fonds wordt weergegeven.

Gevraagde bijlagen:

 • Projectplan waarin een toelichting op en motivatie van de volgende activiteiten zijn opgenomen: de nationale herdenking in het Oosterpark; het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties; partnerschappen met relevante partijen; professionalisering van de eigen organisatie.
 • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan. Hierin moet opgenomen zijn welke activiteiten worden ondernomen om bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken en bij de herdenkingsactiviteiten te betrekken.
 • Totaalbegroting voor de activiteiten ten behoeve van de herdenking en Keti Koti viering, met offertes en een dekkingsplan waarin de ondersteuning van de gemeente Amsterdam is opgenomen.

En indien van toepassing:

 • Toezeggingen van deelnemende partijen.

Aanvragen
Het NiNsee kan de Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden eenmaal per jaar aanvragen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met de in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

De deadline van de aanvraagronde in 2020 was 4 mei 2020. De aanvraag moet op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

Daarnaast staan verschillende andere regelingen van het Mondriaan Fonds open voor projecten rond de erfenis van het slavernijverleden. Zoals de Open Oproep Beladen geschiedenis, Projectinvestering Instellingen, de Bijdrage Opdrachtgeverschap en de Projectinvestering Kunstenaar en de Projectinvestering Bemiddelaar. Uiteenlopende organisaties, kunstenaars en bemiddelaars kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rapti Miedema (020-5231516) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

Deze toelichting is gebaseerd op de regeling Herdenking Slavernijverleden.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling
  Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling(en) in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Projectplan
  Met een toelichting op en motivatie van de volgende activiteiten: de nationale herdenking in het Oosterpark; het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties; partnerschappen met relevante partijen en professionalisering van de eigen organisatie.

  Presentatieplan inclusief communicatieplan
  Met een beschrijving van bestaande en nieuwe doelgroepen om te bereiken en bij de herdenkingsactiviteiten te betrekken. En een toelichting op de activiteiten hoe dit te realiseren.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Voor de activiteiten ten behoeve van de herdenking en Keti Koti viering, inclusief dekkingsplan waarin ook de ondersteuning van de gemeente Amsterdam is opgenomen. Klik hier voor de toelichting op de begroting voor organisaties.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle beschikbare bevestigingsbrieven samen in 1 pdf-bestand.

  Offertes van de cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in 1 pdf-bestand.

  Naams- en logovermelding Mondriaan Fonds
  Omschrijf op welke manier en op welke uitingen u, na een honorering, de bijdrage van het Mondriaan Fonds zal vermelden en derden zal vragen dat ook te doen.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Wanneer u nooit eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende óf wanneer u heeft aangegeven dat uw rekeningnummer gewijzigd is.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Voeg alle brieven in 1 pdf-bestand samen.

   

laatste wijziging: 01.04.2020