Joburg Now, Johannesburg, Zuid-Afrika

Johannesburg Johannesburg


Johannesburg

Johannesburg is op dit moment een van de meest fascinerende steden in de wereld. De stad verandert voortdurend en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de culturele hub van Zuid-Afrika en Afrika. De nieuwe artist-in-residence plek Joburg Now bevindt zich in wijk Maboneng, op een kwartier lopen van het centrum van de stad. Door de gentrification (onder andere in gang gezet door beeldend kunstenaar William Kentridge die het complex Arts on Main heeft ontwikkeld waarin nu veel galeries, winkels en het Goethe Instituut gevestigd zijn) is deze wijk een plek geworden waar veel culturele activiteiten plaatsvinden en waar gemakkelijk contact wordt gelegd met de bevolking en andere kunstenaars. Binnen de context van het zich snel ontwikkelende Johannesburg is deze omgeving een goede uitvalsbasis om te werken en de stad te leren kennen.

Johannesburg heeft de reputatie een gevaarlijke stad te zijn, zeker na de recente ongeregeldheden, maar de wijk Maboneng is relatief veilig, hoewel alertheid natuurlijk altijd geboden blijft. De bijzondere locatie maakt dat de resident zich midden in de ontwikkelingen bevindt die deze stad ondergaat. Voor meer informatie zie: www.mabonengprecinct.com
De residency is in 2013 opgezet door kunstenaar Bronwyn Lace. Als voormalig medewerkster van The Bag Factory heeft zij veel ervaring opgedaan als artists-in-residence en beschikt zij over een uitgebreid netwerk dat zij beschikbaar stelt aan de resident.
Er werken permanent zeven kunstenaars in Joburg Now, waaronder Bronwyn zelf en de residency biedt verder plaats aan een tot twee internationale residenten. Bronwyn begeleidt zelf in de eerste weken intensief de internationale residenten en biedt een ‘tailor made’ programma. De eerste residency periode van twee maanden is vooral geschikt om onderzoek te doen.
Naast de inhoudelijke begeleiding door Bronwyn kan de resident 10 dagen per maand aanspraak maken op een assistent. Een assistent is zeker geen overbodige luxe vanwege de veiligheid, de uitgestrektheid van de stad en voor de haalbaarheid van het project/onderzoek dat de resident in Johannesburg wil uitvoeren. De assistenten zijn jonge mensen uit de townships die zelf actief zijn binnen de kunsten of als fotograaf/filmer. Door intensief met de assistenten op te trekken leert de resident veel over de culturele en andere aspecten van de stad.

De voorkeur van Joburg Now gaat uit naar een mid-career kunstenaar of bemiddelaar. Gezien de complexheid van de stad is het belangrijk dat de aanvrager zich realiseert dat de gewenste plannen wellicht niet altijd uitvoerbaar zullen zijn en is een flexibele houding nodig. Voor dit buitenlandatelier is geen concreet projectvoorstel nodig, maar wel een goede beschrijving van plannen en ideeën die de aanvrager tijdens de werkperiode wil uitvoeren.
De resident beschikt over een werkruimte dat gedeeld wordt met een andere resident. Op dit moment is nog niet bekend waar de resident zal wonen, maar er wordt gezorgd voor een basic ingericht appartement in de wijk Maboneng.
Aan het eind van de werkperiode wordt in gezamenlijk overleg bekeken of het mogelijk is een kleine presentatie van het werk van de resident te maken. Dit is afhankelijk van de expositiemogelijkheden die op dat moment voorhanden zijn.
In 2014 verbleef Marjan Teeuwen in dit atelier. Tijdens deze werkperiode ontstond het werk Archive Johannesburg, een installatie in een leegstaand schoolgebouw.

voor wie
Het buitenlandatelier Joburg Now kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars.
Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids) duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

bedrag en werkperiode
De werkperioden lopen van 1 januari t/m 29 februari 2016 en 1 maart t/m 31 mei 2016.
Het Mondriaan Fonds stelt een bedrag beschikbaar van 6.575 euro (2 maanden) en 9.075 euro (3 maanden) voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. Omdat de stad zeer uitgestrekt is en het openbaar vervoer in Johannesburg niet goed functioneert en taxi’s duur zijn, is in het bedrag de huur van een auto gedurende de werkperiode opgenomen. De benzinekosten zijn voor rekening van de resident.
Daarnaast wordt van de gekozen resident(en) een eigen bijdrage van 660 euro (periode van 2 maanden) of 1.000 euro (periode 3 maanden) verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Materiaalfonds of een bijdrage via crowdfunding.
De huur van de studio/woonruimte en de assistentie zijn niet in de bijdrage opgenomen en worden direct door het Mondriaan Fonds aan Joburg Now voldaan.

De deadline voor een aanvraag voor de werkperiode in 2016 was op 2 oktober 2015, u kunt geen aanvraag meer indienen.
Het aanvraagformulier moet in verband met de eindselectie door de directie van Joburg Now in het Engels worden ingevuld.
Voor meer informatie over Joburg Now en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 20.08.2015