SRV – Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG), Leeuwarden

Matthias König en SRV-wagen, artist-in-residency Stichting VHDG, Leeuwarden. Met Werkbijdrage Kunstinitiatieven. Foto: Heleen Haijtema Matthias König en SRV-wagen, artist-in-residency Stichting VHDG, Leeuwarden. Met Werkbijdrage Kunstinitiatieven. Foto: Heleen Haijtema

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2019 één werkperiode van twee maanden voor een beeldend kunstenaar van 1 september tot en met 31 oktober. De deadline voor het indienen van aanvragen was op 16 juli 2018.

SRV is een residency-project van kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) in Leeuwarden: een SRV-wagen omgebouwd tot reizend atelier trekt zes weken lang door de provincie Fryslân. Onderweg wordt nieuwe kunst gemaakt, samen met – of geïnspireerd door – de lokale bevolking en omgeving. In 2014 vond de eerste editie plaats. Ieder jaar stapt er een nieuwe kunstenaar in en brengt daarmee zijn of haar unieke kleur aan het project. Doel is om een breed publiek warm te maken voor hedendaagse beeldende kunst. Participatie van inwoners van Fryslân in het maakproces is de sleutel.
Hedendaagse beeldende kunst is voor velen een onbekend fenomeen. Om kunst, in het bijzonder hedendaagse kunst, te kunnen begrijpen moet je er vaak iets van af weten. Stichting VHDG zocht daarom een manier om het gedachten- en maakproces van de kunstenaar bloot te leggen en een breed publiek op een laagdrempelige manier te voeden met inzicht, kennis en vooral belangstelling. En dan met name een publiek dat doorgaans minder snel geneigd is een museum of atelier te bezoeken. Het Friese platteland heeft een unieke identiteit en biedt hiervoor bijzondere kansen. Met de SRV wil VHDG een nieuwe mogelijkheid scheppen voor kunstenaars om op de mensen en omgeving van Friesland te reageren en daarbij nieuw werk te maken die een bijdrage levert aan het culturele klimaat van Fryslân. VHDG laat de kunstenaar zelf het publiek opzoeken en maakt hen deelgenoot van goede, nieuwe kunst die daarmee geschikt is voor een breed publiek. De SRV wagen heeft een duidelijke cultuurhistorische waarde in Fryslân. Kleine dorpskernen waarvan het voorzieningenniveau laag was, profiteerden van deze mobiele supermarkt. In begin jaren ‘70 reden er in Nederland 4000 SRV-wagens rond.
Een SRV wagen heeft daarnaast enkele eigenschappen die deze rijdende residency ten goede komen. Ten eerste is de snelheid van de wagen begrensd op 25 km/u en mag de wagen zich derhalve alleen via ventweggetjes verplaatsen. Hierdoor beweegt dit project zich dus altijd in de periferie van Fryslân. Daarnaast biedt de wagen van binnen veel ruimte en is het flexibel in te richten. De kunstenaar kan er niet alleen in overnachten en werken, de wagen kan ook ingezet worden als mobiele tentoonstellingsruimte, als de kunstenaar dit wenst.
Interieur SRV 2: Matthias König
De wagen staat volledig ter beschikking van de kunstenaar. Het staat hem of haar vrij om binnen- en buitenkant te gebruiken en aan te passen of te verbouwen; wat er maar nodig is voor het ontwikkelen van zijn of haar werk. De SRV-wagen rijdt op LPG en heeft zonnepanelen op het dak. Door de minimale inrichting van de bus, wordt de kunstenaar gestimuleerd om actief contact te maken met de Friezen die hij tegenkomt en is hij aangewezen op hun gastvrijheid om een plek te vinden om de bus te parkeren om te overnachten of gebruik te maken van een douche of toilet.
Door met de SRV wagen door Friesland te reizen brengt het de kunstenaar in een omgeving vol interessante ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderende verhouding tussen stad en platteland of het leven in een krimpgebied?
Via de sociale media plaatsen de kunstenaar en VHDG regelmatig updates over de belevenissen onderweg, voorzien van foto’s. Na afloop komt dit alles, en iedereen, weer samen in Leeuwarden, waar een tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van het nieuwe werk dat de kunstenaar heeft geproduceerd tijdens de residency. Deze tentoonstelling staat 2 weken en gedurende die tijd wordt een aantal openbare activiteiten gepland.
SRV 3: Flora Reznik – tentoonstelling

VHDG verwacht van de kunstenaar zelfstandigheid, een hoge mate van inventiviteit, daadkracht en een nieuwsgierige houding tot diens omgeving en de gemeenschap. Het medium waarin de kunstenaar werkt is hierin minder leidend; zo hebben de kunstenaars van de vorige edities met zeer uiteenlopende uitingsvormen gewerkt. VHDG/SRV brengt de kunstenaar letterlijk in het midden van de gemeenschap. Dit moet de kunstenaar aanspreken en hij of zij moet bereid zijn met een open houding het werkproces te delen met de mensen die hij of zij tegenkomt. Een belangrijk speerpunt is dat de kunstenaar samenwerkt met de lokale bevolking, die actief bij het ontwikkelen van de kunst moet worden betrokken. VHDG bepaalt de grenzen van het gebied en de kaders van het project, maar hoe het project specifiek wordt ingevuld, is aan de kunstenaar.
Een praktische vereiste is dat de kunstenaar beschikt over een geldig rijbewijs uitgegeven vóór 1 juli 2015 of een T-rijbewijs of vrachtautorijbewijs, om in de SRV wagen te mogen rijden.
Voor meer informatie zie: www.vhdg.nl

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op 16 juli 2018. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma  of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 17.07.2018