Fonds Kwadraat

Fonds Kwadraat

Sinds 2011 werkt het Mondriaan Fonds samen met het Fonds Kwadraat (voorheen Materiaalfonds). Fonds Kwadraat is een onafhankelijke stichting die talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt een rentevrije lening af te sluiten en die daarmee wil bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Door zelf te investeren vergroten kunstenaars hun economische en financiële zelfstandigheid en kan hun artistieke praktijk groeien. Sinds zijn oprichting in 1972 heeft Fonds Kwadraat inmiddels zo’n 1.800 projecten gefinancierd voor een totaal bedrag van bijna 6.500.000 euro.

Mondriaan Materiaalfonds
Het Mondriaan Fonds heeft een ‘fonds op naam’ ingericht binnen het Fonds Kwadraat. Het Mondriaan Fonds onderzoekt met het Mondriaan Materiaalfonds een meer duurzame manier van financieren voor de kunst: een bedrag wordt uitgeleend en komt terug, zodat het geld telkens opnieuw en steeds voor andere projecten kan worden ingezet. Hiermee wil het professionele beeldend kunstenaars via een rentevrije lening de mogelijkheid bieden nieuw werk te ontwikkelen, te produceren en te presenteren.
Er kan bijvoorbeeld een lening worden verstrekt voor een onderzoek of een werkperiode of voor de presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland. Ook voor de investering in een monumentaal werk of een kunstenaarsboek of een publicatie kan een lening worden aangevraagd. Nieuw is dat nu ook een lening kan worden aangevraagd voor het maken van websites en archieven en voor de aanschaf van apparatuur en gereedschap. Bovendien kunnen kunstenaars ook direct na hun afstuderen een lening aanvragen bij het Mondriaan Materiaalfonds. Ook kunstenaarsinitiatieven en collectieven kunnen een lening aanvragen voor een artistiek project of productie.

Een renteloze lening via het Mondriaan Materiaalfonds kan een goede mogelijkheid zijn om de gevraagde eigen bijdrage voor projectaanvragen bij het Mondriaan Fonds te financieren. Bij individuele projectaanvragen wordt van de aanvrager een eigen bijdrage van minimaal 10 procent van de door het fonds bij te dragen kosten verwacht. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening of een bijdrage via crowdfunding. De manier waarop de eigen bijdrage wordt verkregen, kan positief meewegen in de beoordeling van het Mondriaan Fonds.

Deelnemers van postacademische instellingen bijvoorbeeld die een Bijdrage Praktijkverdieping Postacademische instellingen ontvangen kunnen de 10 procent die door het Mondriaan Fonds na ontvangst van een eindverslag wordt uitbetaald via een lening bij het Fonds Kwadraat als voorfinanciering ontvangen.

Hoe werkt het?
Kunstenaars of kunstenaarsinitiatieven dienen hun aanvraag in bij het Fonds Kwadraat. Net als bij het Mondriaan Fonds toetst een adviescommissie van deskundigen de aanvragen op de artistieke kwaliteit, het curriculum vitae van de aanvrager en de zakelijke verantwoording (de haalbaarheid, waar wordt het werk tentoongesteld, hoe wordt een kunstwerk of publicatie bekendgemaakt en gedistribueerd).
Het maximale en rentevrije leenbedrag is 8.000 euro. Kunstenaars kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen. De commissie komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar.

Als kunstenaars binnen de periode van twaalf maanden al een bijdrage hebben gekregen van het Mondriaan Fonds en zij een (extra) bedrag willen lenen bij het Mondriaan Materiaalfonds, dan is hiervoor geen extra toetsing nodig. Ook kunnen kunstenaars die een aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds aangeven dat ze de gevraagde eigen bijdrage van ten minste 10 procent willen financieren via een renteloze lening. Als de bijdrage van het Mondriaan Fonds is toegekend, ontvangen zij automatisch een overeenkomst voor de lening en aflossing per automatische incasso.

Een lening wordt in maximaal drie jaar afgelost. Bij bedragen die lager zijn dan 2.500 euro is de aflossingstermijn korter. Bij het afsluiten van de lening betaalt de lener eenmalig administratiekosten van 2,5 procent van het te lenen bedrag. Dit bedrag wordt meteen bij het aangaan van de lening verrekend.
Een voorbeeld: voor een lening van 3.500 euro bedragen de administratiekosten 87,50 euro. Er wordt 3.412,50 euro aan de lener overgemaakt. De aflossing bestaat uit 35 termijnen van 100 euro. De eerste aflossing is vier weken nadat het geld beschikbaar is gesteld. Sneller aflossen is altijd mogelijk.
Voor een lening van meer dan 3.500 euro is een borgstelling vereist voor het bedrag dat boven de 3.500 euro is. Boven 6.000 euro zijn twee borgstellingen vereist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arsine Nazarian van het Mondriaan Fonds of Francine Mendelaar van het Fonds Kwadraat.

laatste wijziging: 13.01.2013