MIR Bierumer School, Bierum

aanvraag gesloten

Bierumer School - Manja Kindt, Jan Pieter van den Bos Bierumer School - Manja Kindt, Jan Pieter van den Bos

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat:
twee werkperiodes van drie maanden
Wanneer: 7 maart tot en met 23 mei en van 30 mei tot en met 15 augustus 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020, voor 17:00 uur

Na de opheffing van de onderwijsfunctie in 2015, richtten beeldend kunstenaars Manja Kindt en Jan Pieter van den Bos in Oost-Groningen Museum-in-Residence Bierumer School op. Als kunstenaarsinitiatief- en platform biedt Bierumer School ruimte voor productie en presentatie, waarbij het voormalige schoolgebouw als publieke ruimte voor het dorp behouden blijft.

Er liggen kansen om de unieke identiteit van deze oude school te behouden en tevens toekomstbestendig te maken. De locatie leent zich door haar geschiedenis en verankering in het land voor het breder trekken in disciplines en onderwerpen. Bierum is het oudste dorp van Groningen en valt nu nog onder de gemeente Delfzijl. Vanaf januari 2021 zal het onderdeel zijn van de Eemsdelta, met onder andere Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Bierum en de rivier Eems uitlopend in de Waddenzee. Het is een dynamisch gebied dat getekend wordt door verdronken dorpen, windturbines en industrie, rechtlijnig getrokken akkers, een netwerk van maren door natuur, landbouw en (offshore) industrie. In recente jaren vestigen ook steeds meer high tech bedrijven zich in de regio, waaronder Google in 2016.

De Bierumer School nodigt uit om de interactie aan te gaan met de omgeving en gemeenschap in Bierum en omstreken. In 2020 initieerde de Bierumer School bijvoorbeeld het project ‘De Grens van Republiek Eemsdelta’, een onderneming in drie delen. Kunstenaars werden op uitnodiging van de Bierumer School uitgedaagd om te reageren op de nieuw te formeren Republiek Eemsdelta en om het begrip ‘grens’, de grens als metafoor, van nieuwe inhoud te voorzien.

Gedurende de werkperiode zal de Bierumer School in de weekenden geopend zijn zodat het werkproces voor publiek te volgen is. De presentatieruimtes bestaan uit een studioruimte van 64 vierkante meter en een zolder van 500 vierkante meter. Achter het gebouw is een schoolplein dat gebruikt kan worden, evenals een grasveld aan de voorkant. Elke werkperiode wordt afgesloten met een eindpresentatie en artist talk.

Bierumer School is onderdeel bij De Noordenaars, een platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland. De Noordenaars bestaat onder meer uit Academie Minerva, Kunsthuis SYB, Media Art Friesland, Noorderlicht, SIGN en VHDG. De Noordenaars staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst, en zijn onder andere verantwoordelijk voor het programma Artist in Space. Dit is een experimenteel talentprogramma ontwikkeld en uitgevoerd door de leden van platform Noordenaars. Deze twaalf kunstinstellingen uit Noord-Nederland werken samen en creëren nieuwe kansen voor talenten binnen de beeldende kunst.

Voor meer informatie: www.bierumerschool.nl

 • Werkperioden

  Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2021 twee werkperiodes van drie maanden voor beeldend kunstenaars: van 7 maart tot en met 23 mei en van 30 mei tot en met 15 augustus.

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiodes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

  Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Manja Kindt en Jan Pieter van den Bos. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. U vindt linksboven in de toelichting het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

  Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure, checklist en het aanvraagformulier de toelichting Bijdrage Gastateliers.

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts één kandidaat voor de residency gekozen kan worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residencies via de Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 06.07.2020