Motel Spatie, Arnhem

aanvraag gesloten

Opening van het project van Ghita Skali en Salim Bayri. Foto: Joanna Florek Opening van het project van Ghita Skali en Salim Bayri. Foto: Joanna Florek

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat:
één werkperiode van drie maanden
Wanneer: 1 januari – 31 mei 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020, voor 17:00 uur

Motel Spatie is in 2010 ontstaan als kunstruimte in de wijk Presikhaaf in Arnhem, vanuit de urgentie om verschillende onderling verbonden sociale, politieke en culturele kwesties aan te pakken. Motel Spatie creëert nieuwe vormen van kunstpraktijk die de vervreemdende condities van het kapitalisme willen terugdringen. Vanuit de vragen die zij stellen en theoretiseren richten zij hun nadrukkelijk op de praktijk; op het handelen. De missie van Motel Spatie is het aantonen dat hedendaagse kunst een snijpunt is van cultuur, economie en politiek en daarmee een diepgaande speler kan zijn in het discours over hun gedeelde toekomst. Hun bestaan gaat over het manifesteren van de wereld waarin zij willen leven. Motel Spatie is een organisatie waar mensen de macht hebben om hun eigen culturele waarden te verwoorden. Zij zijn een hub, een plek die mensen de ruimte en tijd biedt om hun culturele waarden te ontwikkelen, ontdekken en definiëren.

Motel Spatie is in Arnhem gehuisvest in de voormalige openbare bibliotheek in het modernistische winkelcentrum Presikhaaf uit 1965. Het gebouw is gebouwd volgens de utopische C.I.A.M.- gedachte (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). De wederopbouwwijk Presikhaaf bestaat anno 2020 uit 15.000 inwoners geboren in 120 verschillende landen. Dat geeft een speciale dynamiek aan de wijk. Sinds tien jaar werkt Motel Spatie in kunstprojecten samen met bewoners van alle leeftijden. Dat levert een innovatieve en inclusieve kunstpraktijk op. Ze werken met scholen, maatschappelijke organisaties en ook vastgoed multinationals. Motel Spatie heeft in Presikhaaf o.a. een eigen residencyruimte met drie slaapvertrekken waar het hele jaar door buitenlandse kunstenaars wonen en werken.
Motel Spatie beheert een ruimte om te experimenteren met sociale en fysieke normen die de productie en uitwisseling van kennis beïnvloeden. Dit wordt vormgegeven door kunstenaars uit te nodigen en te koppelen aan een specifieke fysieke of sociale context en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuw werk.

 Opening van het project van Ghita Skali en Salim Bayri. Foto:Joanna Florek

Opening van het project van Ghita Skali en Salim Bayri. Foto: Joanna Florek

Bij Motel Spatie staan de langlopende sociale netwerken, die gebaseerd zijn op vertrouwen, centraal. En terwijl zij zich laten leiden door speelsheid en experimenten, zit de kracht van hun politiek achter elke stap die zij zetten.
Motel Spatie wil kunst produceren die niet alleen om het object draait, maar ook om zijn positie in de wereld. De curatoriële aanpak van Motel Spatie wordt gevoed door theoretische vraagstukken die in de praktijk worden gebracht. Door te handelen worden de grenzen van politieke en sociale kwesties zichtbaar gemaakt, en zodoende wordt het mogelijk om deze grenzen te rekken en te veranderen. Kunst wordt onderdeel van een continu onderzoek naar hun gedeelde ervaring.

De kunstproducties van Motel Spatie hebben urgente maatschappelijke brandpunten als aanleiding en een utopisch doel. Kunstenaars worden gekoppeld aan de sociale en/of fysieke context van Presikhaaf en daar ondersteund en uitgedaagd in het maken van nieuw werk en nieuw stappen in de praktijk. Kunstproducties komen voort uit maatschappelijke en politieke urgenties en worden in huis gepresenteerd of in de buitenruimte van Presikhaaf. Presentaties zijn altijd grote drukbezochte publieksopeningen waarbij uitverkochte diners door onze eigen SPOON kitchen worden geserveerd.

Voor meer informatie: www.motelspatie.nl

 • Werkperiode

  De werkperiode bij Motel Spatie is bedoeld voor beeldend kunstenaars.

  Er is één werkperiode beschikbaar van 3 maanden in de periode 1 januari tot en met 31 mei 2021.

  Er zal naar worden gestreefd om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met mede-oprichter en directeur van Motel Spatie Claudia Schouten. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur.

  Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

  Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure, checklist en aanvraagformulier de toelichting Bijdrage Gastateliers.

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor de residency gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residencies via de Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 06.07.2020