75 jaar vrijheid – Open Oproep Onderzoek

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier online.

Voor wie en wat?
De Open Oproep is bedoeld voor ervaren onderzoekers en erfgoedinstellingen.

De oproep richt zich op wetenschappelijk en toegepast onderzoek over de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgangspunt is onderzoek dat een bijdrage levert aan de versterking en de verdieping van de kennis van de Tweede Wereldoorlog en dat een nieuw of onderbelicht thema betreft, of een bekend thema met landelijke of internationale maatschappelijke betekenis in een nieuwe vorm aanbiedt. De resultaten moeten toegankelijk worden gemaakt voor publiek via bijvoorbeeld een (digitale) publicatie of publiekspresentaties. Het onderzoek heeft een maximale looptijd van vier jaar.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. Het maximale bedrag voor een bijdrage is 300.000 euro. Voor de bijdrage is geen matching vereist.

Het beschikbare budget voor onderzoek is 3 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het belang en de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, de maatschappelijke relevantie, het vernieuwende karakter en het langdurig effect van het onderzoek.

  Bij het beoordelen weegt de adviescommissie mee of het onderzoek een meerwaarde heeft ten opzichte van reeds bestaand onderzoek. Ook beoordeelt de commissie de manier waarop de uitkomsten van het onderzoek op inspirerende wijze met een passend publiek worden gedeeld. Verbinding met onderwerpen democratie en rechtsstaat weegt de commissie positief mee.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd projectplan waarin wordt toegelicht op welke wijze het onderzoek vernieuwend is. Daarnaast licht u in een presentatieplan toe hoe het onderzoek toegankelijk wordt gemaakt voor een passend publiek.
  Als de aanvraag wordt ingediend door een instelling, oordeelt de commissie op basis van feitelijke informatie over de instelling, een beknopt overzicht van de activiteiten in de drie voorafgaande jaren, een begroting en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.
  Als de aanvraag wordt ingediend door een individuele onderzoeker, moet de aanvraag voorzien zijn van een aanbeveling van een instelling of een wetenschappelijk onderzoeker en van een door de aanvrager uitgevoerd onderzoek, een begroting en indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. De commissie kan de variatie aan onderwerpen bij die afweging een rol laten spelen.

 • Aanvragen

  Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier voor de Open Oproep 75 jaar vrijheid – Onderzoek online.

  Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn in januari en juli 2020.

  Uiterlijk drie maanden na de deadline van de indienronde, ontvangt u een bericht over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

laatste wijziging: 01.10.2019