75 jaar vrijheid – Open Oproep Verbouwingen

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het kabinet investeert daarom extra middelen in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Mondriaan Fonds kan een bijdrage worden aangevraagd via zes open oproepen. Lees hier de inleiding.

Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier online.

Voor wie en wat?
De oproep is uitsluitend bedoeld voor de musea die lid zijn van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en geen herinneringscentrum zijn. Dit zijn: het Airborne Museum, het Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Fries Verzetsmuseum, het Joods Cultureel Kwartier, het Oorlogsmuseum Overloon, het Verzetsmuseum Amsterdam, het Onderduikmuseum Aalten, het Museon, het Museum Rotterdam ’40-’45 NU en het Nationaal Bevrijdingsmuseum.

De oproep richt zich op bouwkundige uitbreidingen van de musea of bouwkundige aanpassingen die de gebouwen duurzaam toegankelijk maken voor een (nieuw) publiek. Ook kan een bijdrage worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van verbouwingen.

Doel van de Open Oproep is het Tweede Wereldoorlog-erfgoed op duurzame wijze toegankelijk te maken voor het publiek en verbinding te maken met waarden als democratie en rechtsstaat en de relatie tussen de burger en dit erfgoed langdurig te versterken.

Financiële bijdrage
Het Mondriaan Fonds kan bijdragen met een eenmalige investering. Bij een bijdrage tot 250.000 euro is die bijdrage van het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de verbouwingskosten. Bij aanvragen voor bijdragen boven de 250.000 euro draagt het Mondriaan Fonds tot 250.000 euro maximaal 70 procent bij, en daarboven maximaal 50 procent. Het maximale bedrag voor een bouwkundige bijdrage is 750.000 euro. De maximale bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek is 15.000 euro.

Het beschikbare budget voor bouwkundige uitbreiding, vernieuwende presentatievormen, herinrichting en grassroots is 8,25 miljoen euro.

 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze adviseert over het toekennen van een bijdrage op basis van het belang van de verbouwing voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, de meerwaarde van de verbouwing, het vernieuwende karakter, het langdurig effect en de duurzaamheid van de uitvoering.
  Ook beoordeelt de adviescommissie de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en actief aan de instelling wordt verbonden. Het bereiken van nieuwe en jonge doelgroepen weegt de commissie positief mee.

  De beoordeling vindt plaats op basis van een onderbouwd werk- en bouwplan. U motiveert daarnaast de ideeën achter de verbouwing, zoals de urgentie van de verbouwing en de verwachtingen over het te bereiken publiek. Ook oordeelt de commissie op basis van informatie over de architect (waaronder het cv), een dekkende begroting met offertes en indien van toepassing een omschrijving van de eigen financiële bijdrage van de aanvrager.

  De commissie kan een positief advies vergezeld laten gaan van een aanbeveling over de hoogte en periode van de toe te kennen financiële bijdrage. Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan daarnaast de adviescommissie vragen positief beoordeelde aanvragen tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken.

 • Aanvragen

  Vanaf 4 november 2019 staat het aanvraagformulier voor de Open Oproep 75 jaar vrijheid – Verbouwingen online.

  Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in een checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn in januari en juli 2020.

  Uiterlijk drie maanden na de deadline van de indienronde, ontvangt u een bericht over het al of niet toekennen van een financiële bijdrage.

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513), Laura van Rij (020-5231665) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Regeling 75 jaar vrijheid.

laatste wijziging: 01.10.2019