Open Oproep Kunstenaars met een vluchtelingverleden (gesloten)

aanvraag gesloten

Voor wie: beeldend kunstenaars met een (voormalige) vluchtelingenstatus
Wat: een bijdrage van 19.000 euro en een mentoring-traject
Deadline aanvragen: 2 maart, voor 17.00 uur

Voor wie en wat?
Deze Open Oproep is voor beeldend kunstenaars die als vluchteling in Nederland zijn gekomen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk. Het gaat om een vaste bijdrage van 19.000 euro. De bijdrage kan voor alles worden ingezet rondom de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek, atelierhuur, het aanschaffen van materialen en apparatuur, deelname aan een residency, het inhuren van expertise of assistentie en het voorbereiden van tentoonstellingen of presentaties.

Doel is om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen zodat zij kunnen bijdragen aan een rijker beeldende kunstenlandschap.

Kunstenaars die een toekenning ontvangen, krijgen een mentor voor een periode van twaalf maanden. Dit traject wordt aangeboden in samenwerking met Cultuur+Ondernemen. De mentor is een ervaren beeldend kunstenaar of bemiddelaar die de kunstenaar zal begeleiden bij de ontwikkeling van nieuw werk en het maken van een verbinding met de beeldende kunstpraktijk in Nederland. Na een positief advies kunnen aanvragers hun voorkeur voor een mentor kenbaar maken aan de hand van deze lijst.

Het Mondriaan Fonds stelt maximaal 10 bijdragen beschikbaar voor beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden.

 • Wie kan zich aanmelden?

  – U wilt een praktijk als beeldend kunstenaar in Nederland opbouwen.
  – U bent als vluchteling naar Nederland gekomen.
  – U woont maximaal 10 jaar in Nederland.
  – U heeft niet eerder een bijdrage van het fonds ontvangen.

  U kunt deze bijdrage niet aanvragen tijdens het volgen van onderwijs aan een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, BAK, Sundaymorning@ekwc of de Jan van Eyck Academie. Ook kunt u geen bijdrage aanvragen voor het volgen van deze opleidingen.

  De Open Oproep kunt u ook gezamenlijk met andere kunstenaars aanvragen, als duo of collectief. Hieronder wordt verstaan: meerdere kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. In het geval van een samenwerking moet elke deelnemende kunstenaar apart een aanvraag indienen en daarin een toelichting geven op het eigen aandeel in de samenwerking.

 • Voorwaarden

  Op de aanvraag zijn de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds van toepassing.

 • Beoordeling

  Een adviescommissie beoordeelt of het werk en de activiteit van de beeldend kunstenaar zich op een betekenisvolle manier zullen ontwikkelen. De commissie houdt rekening met niet-westerse perspectieven van aanvragers.

  De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:
  – visuele documentatie van maximaal 20 afbeeldingen en/of één video- en/of audiobestand van maximaal 15 minuten;
  – cv met (eventuele) opleiding(en), tentoonstellingen, presentaties en nevenactiviteiten;
  – een inhoudelijke toelichting op het werk;
  – een algemeen werkplan met de artistieke ontwikkeling en presentaties in het komende jaar.

  Werk en activiteit:
  De commissie beoordeelt het werk en de activiteit op basis van:
  – De beeldende kwaliteit van het werk van de beeldend kunstenaar. De commissie kijkt naar de zeggingskracht van het werk, de toepassing van de gekozen middelen en/of technieken, de ideeën van de kunstenaar en hoe deze tot uiting komen in het werk.
  – De actieve houding van de beeldend kunstenaar. De commissie kijkt naar de presentaties en tentoonstellingen van de kunstenaar.

  Plannen:
  Als de commissie positief is over het werk en de activiteit van de beeldend kunstenaar beoordeelt ze ook het werkplan. Daarbij gaat het om de verwachtingen over de ontwikkeling van het werk en de zichtbaarheid van de aanvrager. De adviescommissie beoordeelt dit op basis van:
  – de ontwikkeling van het werk die de beeldend kunstenaar voor ogen heeft;
  – de manier waarop de beeldend kunstenaar het werk wil tonen, bijvoorbeeld via (tussentijdse) presentaties, atelierpresentaties, tentoonstellingen, events, festivals, publicaties, artist talks, online media of een eigen website.

  Eindoordeel:
  Een bijdrage kan worden toegekend als de commissie positief is over het werk, de activiteit en de plannen van de kunstenaar. De commissie kan maximaal 10 kunstenaars selecteren afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangen aanvragen.

 • Aanvragen

  Beeldend kunstenaars kunnen een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier. Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet u een account aanmaken. Een aanvraag kan zowel een Nederlandse als Engelse aanvraagformulier worden gedaan.

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de Open Oproep Kunstenaars met een vluchtelingverleden was maandag 2 maart, voor 17.00 uur.

 • Contact

  Voor meer informatie over deze oproep kunt u contact opnemen met Niels Engel (020-5231506).

  Voor technische vragen over het indienen van de aanvraag, neem dan contact op met de Helpdesk (020-5231523).

 • Checklist

  In het online aanvraagformulier vragen we om feitelijke gegevens: uw naam, geboortedatum, woonplaats, rekeningnummer en eventuele gevolgde opleiding(en). Daarnaast moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. We raden u aan deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier.

  Documentatie
  Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen van uw belangrijkste werken. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen van het werk in presentaties, zoals een tentoonstelling, te tonen. U kunt er ook voor kiezen om één video- en/of geluidscompilatie van maximaal 15 minuten te uploaden. Dit kan als u bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt.

  Documentatielijst
  Maak een apart overzicht bij de documentatie met een omschrijving van elke afbeelding: de titel van werk, het jaar van vervaardiging, de materialen en de afmetingen of de duur.

  CV
  Vermeld in uw cv de belangrijkste presentaties van uw werk met het jaar en de plaats. Start met de meest recente presentaties. Benoem of het gaat om een solo- of groepspresentatie, performance of filmvertoning. Geef ook aan of uw werk wordt vertegenwoordigd door een galerie, welke opleiding(en) u hebt gevolgd en of u nevenactiviteiten hebt. Het cv mag niet langer zijn dan twee pagina’s.

  Toelichting werk
  Leg uit waar uw werk over gaat en wat u hebt gedaan om uw praktijk te ontwikkelen. U kunt ervoor kiezen enkele werken uit te lichten. Omschrijf bij een eventuele samenwerking uw aandeel daarin. De toelichting mag niet langer zijn dan drie pagina’s.

  Werkplan
  Beschrijf wat uw plannen zijn voor uw werk en de zichtbaarheid daarvan in Nederland in het komende jaar. Het werkplan mag niet langer zijn dan twee pagina’s.

  Uittreksel Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens
  Een recent uittreksel van het bevolkingsregister niet ouder dan drie maanden.

  Bewijs (voormalige) vluchtelingenstatus
  Een digitale kopie of scan van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd, met een kopie van de achterkant waarop de ingangsdatum van het verblijfsrecht staat vermeld. Aanvragers die genaturaliseerd zijn tot Nederlander dienen ook een bewijs van hun voormalige vluchtelingenstatus te uploaden. Voeg alle documenten samen in één pdf-bestand.

  Kopie diploma(‘s)
  Als u een kunstopleiding hebt gevolgd kunt u, indien voorhanden, een diploma of een bewijs van inschrijving uploaden.

  Recent bankafschrift
  Een recent bankafschrift van een rekening op uw naam waarop u de bijdrage wilt ontvangen.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer verbonden is aan de eenmanszaak.

laatste wijziging: 13.01.2020