Open Oproep Residency Van Doesburghuis 2021

Het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden voor de winter 2021 en het voorjaar 2022 een bijzondere residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon, Parijs. Makers en beschouwers in de disciplines film, ontwerp en digitale cultuur kunnen een voorstel indienen. 

In de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor zichzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp kunnen makers en beschouwers, van regisseur tot curator, scenarioschrijver tot onderzoeker, architect tot maker van digitale cultuur op het gebied van film, ontwerp en digitale cultuur onderzoek doen, ideeën uitwerken of nieuw werk maken.

Met deze oproep worden 2 werkperioden van 4 maanden aangeboden. In het verlengde van Theo en Nelly’s interdisciplinaire praktijk en veelzijdige kunstenaarschap is een samenwerking met een aanvrager binnen een andere discipline ook mogelijk.

De verblijfsperioden die worden aangeboden zijn:

  • 7 november 2021 t/m 1 maart 2022
  • 6 maart t/m 26 juni 2022

Een uitgebreide toelichting en de voorwaarden vind je op de website van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds en het Letterenfonds bieden sinds 2017 via open oproepen gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar makers en beschouwers hun artistieke praktijk verder kunnen ontwikkelen. Het Mondriaan Fonds treedt op als penvoerder van de aanvraagprocedure.

Hoe en wanneer aanvragen
Aanvragen voor deze oproep verloopt via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline is 7 augustus 2021 op 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen.

Vragen?
Voor meer informatie over het Van Doesburghuis en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Philip Montnor (p.montnor@mondriaanfonds.nl) of Gitta Kruisbrink (g.kruisbrink@filmfonds.nl).