Open Oproep Verkenningsreis Marokko (gesloten)

aanvraag gesloten

[Deze reis is tot nader order uitgesteld i.v.m. het coronavirus]

Voor wie: bemiddelaars en beeldend kunstenaars
Wat: culturele uitwisseling tussen Marokko en Nederland
Wanneer: 24 t/m 28 maart 2020 (vertrek op 23 maart in de avond)
Deadline: aanvraagronde was op 10 februari 2020

Om de culturele uitwisseling tussen Marokko en Nederland te stimuleren, organiseren DutchCulture (initiatiefnemer), de Gemeente Amsterdam, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds een interdisciplinaire verkenningsreis naar Tanger, Rabat, Casablanca en Marrakech.

De culturele sector in Marokko is steeds sterker internationaal verbonden en dat is onder andere te danken aan een jonge generatie Marokkaanse kunstenaars en autonome culturele organisaties die snel netwerken bouwen; aan de internationale opleidings- en netwerkprogramma’s van culturele instituten en fondsen; aan kinderen van migranten die naar Marokko terugkeren om er culturele projecten te ontwikkelen; en aan buitenlandse kunstenaars, programmamakers en curatoren die zich in Marokko vestigen of er structureel relaties mee aangaan. Daarnaast speelt zeker mee dat er momenteel in het westen een grote interesse is voor de kunst- en cultuurscenes in Afrika.

Doel van de reis is de culturele samenwerking tussen de twee landen te versterken. De reis staat in het teken van kennismaken met het hedendaagse culturele veld van Marokko, bestendiging van bestaande culturele netwerken en de bevordering van nieuwe duurzame relaties en samenwerkingen tussen de Nederlandse en Marokkaanse kunst- en cultuursector.

Het programma bestaat onder andere uit bezoeken aan musea, ateliers, werkplaatsen, theaters, festivals en podia voor beeldende kunst, design, muziek en dans. Het programma bevat collectieve onderdelen, maar zal ook voor een deel worden toegespitst op de verschillende disciplines. Voor de beeldende kunst zullen onder meer Think Tanger, Le 18, Le Cube, Compoir des Mines, Al Maqam, Dar el Bacha, Atelier Éric van Hove en Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) bezocht worden. Diverse ontmoetingen met makers uit Marokko en een lunch met een netwerkbijeenkomst bij de ambassade in Rabat maken ook deel uit van de reis.

De reis wordt georganiseerd rond het podiumkunstenfestival On Marche in Marrakech, zie hier voor meer informatie. Naast het collectieve programma in de betreffende steden is er ook ruimte voor deelnemers om – op basis van eigen inzicht en inzet – individuele afspraken te maken.

 • Deelnemers reis

  Aan de reis nemen kunstenaars, kunstprofessionals en vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen deel. De delegatie van de reis zal daarnaast bestaan uit vertegenwoordiging van de Gemeente Amsterdam, het ministerie van OCW, DutchCulture, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. De groep zal naar verwachting bestaan uit ongeveer veertig deelnemers.

 • Wie kunnen zich aanmelden?

  Via het Mondriaan Fonds kunnen vijf bemiddelaars (curatoren, critici, theoretici of beschouwers) en/of beeldend kunstenaars met een beroepspraktijk van ten minste twee jaar deelnemen. Bij de selectie wordt gestreefd naar een goede mix van jong en bewezen talent. Aan belangstellenden die zich willen aanmelden wordt het volgende gevraagd.

  • een duidelijke motivatie om aan deze reis deel te nemen en hoe de opgedane kennis in Nederland zal worden gedeeld;
  • een open en actieve houding ten opzichte van de verbreding van het eigen netwerk;
  • meerwaarde voor het netwerk van de kunstenaar of bemiddelaar;
  • (enige) internationale ervaring of een duidelijke aanleiding tot het verkrijgen van die ervaring;
  • een overtuigende inbedding in de Nederlandse kunstwereld.

  Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 • Bijdrage

  Een toekenning omvat deelname aan de verkenningsreis, inclusief reiskosten (vliegticket, transfers tussen steden), accommodatie (inclusief ontbijt) en per diem (lunch en diners). Deze kosten worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan de organisator van de reis betaald.

   

 • Contact

  Voor vragen over de reis kunt u terecht bij Rob Knijn (020-5231509) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

 • Aanvraagprocedure

  Belangstellenden konden zich tot en met 10 februari 2020 aanmelden. Hier kon u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. Bij de selectie speelt naast de kwaliteit van het werk, de internationale potentie van de bemiddelaar of kunstenaar en de motivatie van de aanvrager een belangrijke rol.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  CV

  Met de belangrijkste gegevens over uw gehele beroepspraktijk met de nadruk op de laatste twee tot vier jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties, etc. met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Motivatie
  Een inhoudelijke motivatie voor deelname aan deze verkenningsreis. En een omschrijving van  mogelijke nieuwe duurzame relaties en samenwerkingen die u verwacht naar aanleiding van deze reis.

  Documentatiemateriaal
  Bemiddelaars
  Met de nadruk op werk van de laatste twee tot vier jaar. Uw documentatie kan bestaan uit een selectie van twee tot vier van uw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen van tentoonstellingen of projecten die u heeft gerealiseerd.

  Kunstenaars
  Met de nadruk op uw werk uit de afgelopen twee tot vier jaar in maximaal tien digitale afbeeldingen in één pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 10 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Bij het documentatiemateriaal een apart pdf-bestand met daarin de informatie per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

  Recent bankafschrift en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, dient u een recent bankafschrift te uploaden.
  Als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt, vragen we u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden zodat kan worden vastgesteld dat het rekeningnummer is verbonden aan een eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Als u korter dan drie jaar professioneel werkzaam bent, een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 16.03.2020