Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg

Residency Re-creatie (portiersgebouw), Woudenberg Residency Re-creatie (portiersgebouw), Woudenberg

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2020 gezamenlijk vier werkperioden aan in de nieuwe artist-in-residency ‘Re-creatie’. Ontwerpers en kunstenaars met een interesse in projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens de werkperiode in een unieke omgeving onderzoek doen naar hergebruik. De kunstenaars die in 2020 in het atelier zullen verblijven zijn Cathalijne Smulders en Dirk van Lieshout.

De artist-in-residence ‘Re-creatie’ opent  in 2020 haar deuren en vormt het hart van een programma dat is ontwikkeld door kunstenaars/social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer. In opdracht van gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde (regio Utrecht) onderzochten zij hoe het instellingsterrein De Heygraeff in Woudenbergmeer met de (recreatieve) omgeving kan worden verbonden. Plannen rondom sloop en nieuwbouw van een multifunctioneel hoofdgebouw op het terrein vormden de directe aanleiding hiertoe. De Heygraeff ligt middenin een recreatiegebied met diverse campings en vakan­tieparken. Het dorp Woudenberg ligt 4 kilometer verderop.

Op De Heygraeff wonen 167 mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking; veel van hen hebben 24 uurszorg nodig. Recreanten en inwoners van Woudenberg lopen niet makkelijk het terrein van De Heygraeff op door de omheining en vrees voor het onbekende; het is immers niet vanzelfsprekend dat de bewoners van De Heygraeff contact hebben met buitenstaanders. Het is de nadrukkelijke wens van Reinaerde om de bewoners van De Heygraeff meer in contact te brengen met de omgeving. Als het op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt, draagt het bij aan het welbevinden van de bewoners.

Aanleiding voor de residency en het programma ‘Re-creatie’ zijn de afvalstromen op het terrein. In het hoofdgebouw op De Heygraeff bevindt zich een grote opslagplaats met afgeschreven inventaris en oud kantoormeubilair. Binnen Reinaerde wordt al langer gepraat over het opzetten van een interne marktplaats voor deze spullen. Doordat er veel kant-en-klare maaltijden voor de groepen worden bezorgd is de hoeveel plastic afval enorm toegenomen. In de Adaptatie-werkplaats op De Heygraeff worden oude materialen hergebruikt. Door bestek en allerlei andere alledaagse gebruiksvoorwerpen op zeer inventieve wijze aan te passen, wordt de wereld van cliënten van Reinaerde enorm vergroot.

Afvalstroom, Residency Re-creatie, Woudenberg

Afvalstroom, Residency Re-creatie, Woudenberg

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer ontwikkelden het artist-in-residence programma ‘Re-creatie’ waarbij kunstenaars en ontwerpers op basis van de afvalstromen binnen Reinaerde (en de afvalstromen in de directe recreatieve omgeving) nieuw werk, prototypes, multiples, producten, een workshop en diensten ontwikkelen die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten. De zorg voor mens en materiaal komen samen op één plek: fysieke en sociale repair. Kunstenaars en ontwerpers met een interesse in projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens de werkperiode in een unieke omgeving onderzoek doen naar hergebruik.

Het spreekt voor zich dat een respectvolle omgang met de doelgroep en goede communicatieve vaardigheden van belang zijn voor het slagen van de residency. Onderdeel van het werkproces is het betrekken van de gemeenschap die bestaat uit zowel cliënten, medewerkers van Reinaerde, verwanten, recreanten, inwoners van Woudenberg, het repair café, en circular en social design geïnteresseerden. Cliënten kunnen op zeer beperkte schaal een bijdrage leveren. Voor hen is het zien van de werkzaamheden van een kunstenaar al van betekenis. Het werkproces is daarom op een aantal momenten openbaar.

Residency Re-creatie, Woudenberg

Residency Re-creatie, Woudenberg

Kunstenaars en ontwerpers verblijven in een oud portiersgebouw aan de rand van het terrein. Dit markante gemeentelijk monument uit het begin van de vorige eeuw is niet alleen een woonruimte (met slaapkamer, woonkamer, keuken, sanitaire voorzieningen, wifi), maar kan deels ook als presentatieruimte of voor lezingen worden gebruikt. Als een resident groter werk wil produceren, dan zijn in overleg in het hoofdgebouw ook ruimten beschikbaar als werkplek. Er kan kennis worden gedeeld met de Adaptatie-werkplaats op het terrein en de verschillende Reinaerde-dagbestedingslocaties. De werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie.
De geselecteerde residenten worden uitgenodigd voor een gesprek met kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en een vertegenwoordiger van Reinaerde.

voor wie
De residency kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds) of door ontwerpers (via deze link van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

Werkperioden
Er zijn vier werkperioden van drie maanden beschikbaar. Twee perioden voor een beeldend kunstenaar en twee voor een ontwerper.
De werkperioden die worden aangeboden zijn:

1 januari tot en met 31 maart 2020

1 april tot en met 30 juni 2020

1 juli tot en met 30 september 2020

1 oktober tot en met 30 december 2020.

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2020/21 was 17 juli 2019. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

laatste wijziging: 23.07.2019