Re-creatie, Reinaerde, Woudenberg

(portiersgebouw) Re-creatie. Foto: Ben Nienhuis (portiersgebouw) Re-creatie. Foto: Ben Nienhuis

Voor wie: beeldend kunstenaars (en ontwerpers en digitale makers via Stimuleringsfonds Creatieve industrie)
Wat:
twee werkperiodes van drie maanden
Wanneer:
1 januari tot en met 31 maart 2021, 1 april tot en met 30 juni 2021, 1 juli tot en met 30 september 2021, 1 oktober tot en met 30 december 2021
Deadline aanvragen: 31 augustus 2020, voor 17:00 uur

In 2021 bieden het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opnieuw vier werkperioden aan in de artist-in-residence Re-creatie bij zorgorganisatie Reinaerde. Kunstenaars en ontwerpers met een interesse voor projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens de werkperiode een project ontwikkelen dat instellingsterrein De Heygraeff verbindt met de (recreatieve) omgeving.

De artist-in-residence Re-creatie opende in januari 2020 haar deuren en vormt het hart van een programma dat is ontwikkeld door kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer. Op De Heygraeff wonen 166 mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking die 24 uurszorg nodig hebben.

De Heygraeff ligt middenin een recreatiegebied met diverse campings en vakantieparken. Recreanten en inwoners van het dorp Woudenberg lopen niet makkelijk het terrein van De Heygraeff op door de omheining en onbekendheid met de doelgroep. Bewoners van De Heygraeff maken op hun beurt niet vanzelfsprekend contact door hun beperkingen. Toch is er de wens om De Heygraeff meer te verbinden met de directe omgeving. Als het op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt, draagt het bij aan het welbevinden van de bewoners. De residency funcioneert als een schakel tussen het instellingsterrein en de omgeving.

De focus van de artist-in-residence Re-creatie ligt op het vergroten van de wereld van zowel bewoners van De Heygraeff, als medewerkers van Reinaerde, en het verruimen van de blik die de omgeving heeft op mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De ‘maakcultuur’ en werkwijze van kunstenaars en ontwerpers die te gast zijn op De Heygraeff biedt nieuwe perspectieven voor bewoners, inspireert medewerkers, en draagt bij aan een andere beeldvorming rondom de gehandicaptenzorg.

Re-creatie. Foto: Robin Weidner

Re-creatie. Foto: Robin Weidner

Kunstenaars en ontwerpers worden uitgenodigd nieuw werk, prototypes, multiples, producten, een workshop of diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restmaterialen uit de organisatie en de omgeving van De Heygraeff. Zo komen de zorg voor mens en materiaal samen op één plek: fysieke en sociale repair.

Re-creatie. Foto: Ben Nienhuis

Re-creatie. Foto: Ben Nienhuis

Verbinding
Het spreekt voor zich dat een respectvolle omgang met de bewoners en goede communicatieve vaardigheden van belang zijn voor het slagen van de residentie. Alhoewel de eerste residenties hebben bewezen dat bewoners onverwachte bijdragen kunnen leveren aan het proces, is directe interactie met hen niet vanzelfsprekend, en ook geen harde voorwaarde. Ook het zien van de werkzaamheden van een ontwerper of kunstenaar zonder daar direct aan deel te nemen, kan betekenisvol zijn. Bovendien kan een kunstenaar of ontwerper de opgave ook vanuit het perspectief van bijvoorbeeld het personeel, vrijwilligers, de inwoners van Woudenberg of recreanten benaderen.
Het leggen van een verbinding met de omgeving kan ruim worden geïnterpreteerd. Het kan gaan om een fysieke ingreep op het terrein die uitnodigend is voor de omgeving, maar een project kan zich ook op meerdere locaties tegelijkertijd voltrekken of worden getoond. Zo organiseerde een ontwerper dit jaar workshops voor bewoners op het terrein, maar ook voor kinderen van een basisschool in Woudenberg. Een connectie in digitale vorm of als podcast is ook denkbaar. Elke werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie.

Afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt, kunnen er beperkingen zijn in het contact met bewoners en personeel op De Heygraeff. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van projecten. Het maakt de noodzaak van het leggen van verbindingen met deze kwetsbare doelgroep alleen maar groter. Aan ontwerpers en kunstenaars wordt gevraagd hierop te anticiperen in de aanvraag.

Verblijf
Ontwerpers en kunstenaars verblijven in een oud portiersgebouw aan de rand van het terrein. Dit markante gemeentelijk monument uit het begin van de vorige eeuw is niet alleen woon- en werkruimte (met slaapkamer, woonkamer, keuken, sanitaire voorzieningen, wifi), maar kan deels ook als presentatieruimte of voor lezingen worden gebruikt. Als een ontwerper of kunstenaar groter werk wil produceren, dan kan in overleg ook de buitenruimte op het terrein worden gebruikt. In het hoofdgebouw op het terrein is beperkt extra ruimte beschikbaar. Er kan kennis worden gedeeld met de Adaptatie-werkplaats op het terrein en in overleg is samenwerking met de verschillende Reinaerde-dagbestedingslocaties in Utrecht mogelijk.

2020
In januari tot juni 2020 verbleven ontwerper Robin Weidner en beeldend kunstenaar Cathalijne Smulders in de residentie. In de tweede helft van dit jaar zullen het ontwerpersduo Arvid & Marie en beeldend kunstenaar Dirk van Lieshout in de residentie werken. Meer informatie over hun bijdragen en de residentie is te vinden op de Re-creatie projectwebsite en op Re-creatie Facebook en Re-creatie Instagram.

Een Bijdrage Gastateliers kan alleen worden aangevraagd tijdens jaarlijkse selectierondes die door het Mondriaan Fonds worden aangekondigd op de website. Bekijk voor meer informatie over de voorwaarden, beoordeling, aanvraagprocedure en checklist de toelichting Bijdrage Gastateliers.

 • Werkperioden

  De artist-in-residence kan alleen worden aangevraagd door beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds) en ontwerpers en digitale makers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

  Er zijn vier werkperioden van drie maanden beschikbaar. Twee perioden voor een beeldend kunstenaar en twee voor een ontwerper/digitale maker.
  De werkperioden die worden aangeboden zijn:
  -1 januari tot en met 31 maart 2021
  -1 april tot en met 30 juni 2021
  -1 juli tot en met 30 september 2021
  -1 oktober tot en met 30 december 2021

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in de aanvraag, in het plan van aanpak worden aangegeven. Er zal naar worden gestreefd om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

  Per periode wordt een bijdrage van  6.000 euro ter beschikking gesteld voor materiaal, transport en verblijfkosten. Verblijf, huur van de ruimte, begeleiding en kosten voor presentatie worden direct door de fondsen aan Reinaerde voldaan.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en vertegenwoordigers van Reinaerde. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode voor beeldend kunstenaars was maandag 31 augustus 2020, voor 17:00 uur.

  Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Ook kunt u bovenaan de toelichting het aanvraagformulier vinden. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Ontwerpers en digitale makers kunnen aanvragen via het Stimuleringsfonds Creatieve industrie.

  Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

 • Andere bijdragen voor residencies in binnen- en buitenland

  Omdat per ronde slechts twee kandidaten voor de residency gekozen kunnen worden, zullen veel aanvragers teleurgesteld worden. Het Mondriaan Fonds wil daarom op de mogelijkheid wijzen dat voor een andere residencies via de Projectinvestering Kunstenaar/Bemiddelaar aangevraagd kan worden, indien deze residency niet wordt aangeboden via het Mondriaan Fonds.

  Dutch Culture/TransArtists verstrekt informatie over mogelijke ateliers of artists-in-residence-plekken in het buitenland.

laatste wijziging: 06.07.2020