Residency Oosterhouw, Groningen

Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2020 een werkperiode van drie en een werkperiode van zes maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 en van 1 september tot en met 30 november 2020. Geselecteerd zijn TINKEBELL en Stijn Pommée.

Groningen is een gebied waar op grote schaal de gevolgen zichtbaar zijn van menselijk handelen. Zo is de rijkdom van de boeren een gevolg van de landwinning van ooit en heeft de economie jarenlang geprofiteerd van de gaswinning. Nu is het tijd om duurzame oplossingen te vinden voor de gevolgen hiervan. Vooral voor extra kwetsbare monumentale gebouwen als het landhuis Oosterhouw. Het negentiende-eeuws neoclassicistisch notarishuis in Italiaanse stijl ligt in het weidse Hogeland van Leens. Het huis is een markant Noord-Gronings rijksmonument en belangrijk cultureel erfgoed. Het huis werd vanaf 1989 met veel liefde voor de historie bewoond door de dichter C.O. Jellema en tuinontwerper Klaas Noordhuis. Door Jellema’s schrijverschap en zijn betrokkenheid bij de Groninger realisten trokken veel schrijvers en kunstenaars naar Oosterhouw en werd er de kunstenaarssociëteit de Groninger Kroon opgericht. Noordhuis legde er een parktuin aan waar meerdere stijlen uit de tuinkunsthistorie vanuit de architectuur van het huis in elkaar overvloeien.
Vanaf 2018 ontwikkelt kunstenaar en huidige eigenaar Hans Christiaan Klasema een zinvol gebruik van het huis en tuin. Oosterhouw is niet alleen verweven met het land door de geschiedenis en door de bewoners, ook de verwevenheid in de regionale kunsten cultuurwereld is een gegeven. Daarom verdient het huis niet alleen deel van de geschiedenis te zijn, maar moet het ook mogelijk blijven om in de toekomst haar rol als huis van cultuur te spelen.

Residency Oosterhouw

Residency Oosterhouw

Een huis als instrument
Er liggen kansen om de unieke identiteit van dit landhuis als materieel- en immaterieel erfgoed te behouden en tevens toekomstbestendig te maken. De historische plek leent zich door haar geschiedenis en verankering in het land voor het breder trekken in disciplines en onderwerpen. Eerder hebben filmmakers, theatermakers en schrijvers op Oosterhouw gewerkt. De interactie tussen de verschillende disciplines hebben een stimulerende werking op de residenten en leidt tot interessante samenwerkingsverbanden. Thema’s als privaat-publiek, leven-werken, natuur-cultuur, binnen-buiten, historie-toekomst, maar ook krimp, bodemdaling en gasproblematiek, zijn mogelijke inspiratiebronnen voor de aanvragers. Vanuit deze gedachte is besloten om een aantal kamers in het huis te bestemmen voor kunstenaars en schrijvers in residence.

Residency Oostergouw

Residency Oosterhouw

De duur van de residency is drie of zes maanden. Tegelijkertijd zullen in het huis ook andere residenten verblijven voor een kort verblijf van enkele dagen, een week of meerdere maanden. Naast de mogelijkheid om in het huis te werken heeft Oosterhouw een parktuin als werkplaats. Vele opties zijn daar mogelijk: van het aanbrengen van tijdelijke interventies tot het ontwikkelen van blijvende sculpturen, follies en andere kunstzinnige uitingen die een relatie aangaan met de tuin. Het is aan te raden in de planning van de werkperiode rekening te houden met de seizoenen.

Residency Oosterhouw

Residency Oosterhouw

De resident die zes maanden in Oosterhouw verblijft beschikt over een werkplek en een eenpersoons slaap/woonplek in het koetshuis. Voor het kortere verblijf is er een kamer beschikbaar op de bovenverdieping in het woonhuis. Door de aanwezigheid van andere residenten wordt gevraagd rekening te houden met geluidsoverlast. Het huis en de tuin zijn niet geschikt voor kinderen en huisdieren.
In overleg wordt bekeken op welke wijze de resident zich aan het eind van de werkperiode wil presenteren. Dat kan bijvoorbeeld een artist talk, een tentoonstelling of een filmpresentatie zijn. Oosterhouw heeft al jaren een publieksfunctie. Hierbij moet gedacht worden aan open dagen in allerlei variaties en programmering van culturele activiteiten. De resident  kan in dit kader opgenomen worden in de programmering. Daarnaast is het mogelijk om tijdelijk lid te worden van de kunstenaarssociëteit de Groninger Kroon.

Zie voor meer informatie: www.oosterhouw.nl

Werkperioden
Het Mondriaan Fonds ondersteunt in 2020 een werkperiode van drie en een werkperiode van zes maanden voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars: van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 en van 1 september tot en met 30 november 2020.
De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 2.000 euro per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 200 euro per maand verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat een aantal van deze atelierprogramma’s pas kort geleden zijn gestart en dat sommige faciliteiten wellicht nog niet optimaal zijn. Ook de beschikbare ondersteuning en begeleiding zijn per atelier verschillend. Dit vergt een flexibele houding van de gekozen kandidaten.

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode was 17 juli 2019. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastatelier en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Philip Montnor via (020-5231655).

laatste wijziging: 23.07.2019