Drawing Centre Diepenheim

deadline: 01.11.2021

Voor wie: beeldend kunstenaars met een interesse in tekenen
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 april – 30 juni en 1 september – 30 november 2022
Deadline aanvragen: 1 november 2021

Drawing Centre Diepenheim is een internationaal georiënteerd kunstpodium, met een focus op tekenen in een breed, hedendaags perspectief. Drawing Centre Diepenheim gelooft dat het tekenen, een welkome verbindende en scheppende kracht is die de dialoog tussen kunst en de wereld, kunstenaar en publiek versterkt. Het Drawing Centre organiseert tentoonstellingen, artist residencies, masterclasses, publicaties, en biedt een publieks- en educatieprogramma.

Het programma van Drawing Centre Diepenheim richt zich op het presenteren, stimuleren en onderzoeken van actuele ontwikkelingen in de tekenkunst. Er is aandacht voor experiment en onderzoek, bijvoorbeeld voor praktijken waarin geëxperimenteerd wordt met grensverkenningen van het medium en waarin vanuit de diverse kanten van het tekenen gezocht wordt naar nieuwe presentatievormen en nieuwe manieren van verbeelden.

Drawing Centre Diepenheim werkt voor de residency samen met Werkplaats Diepenheim. Daar is ruim 850 vierkante meter beschikbaar aan woonruimte, ateliers, werkplaatsen, waaronder een lithografiewerkplaats en een gemeenschappelijke ruimte. De Werkplaats biedt ook faciliteiten voor dans, muziek en theater waaronder een binnen- en een buitenpodium voor repetities en optredens.

Het resultaat van beide werkperiodes zal in overleg met Drawing Centre Diepenheim geïntegreerd worden in het lopende activiteitenprogramma. In overleg met de individuele deelnemers wordt gezocht naar een passende presentatievorm of activiteit.

Voor meer informatie zie: drawingcentre.nl en werkplaatsdiepenheim.nl

 • Voor wie

  De residency is bedoeld voor een kunstenaar die zich wil verdiepen in tekenen en/of ermee wil experimenteren Er is een voorkeur voor een kunstenaar die tijdens de residentie letterlijk of thematisch een relatie aangaat met de natuurlijke/landschappelijke omgeving en/of met de community van Diepenheim.

 • Werkperioden

  Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

   • 1 april  – 30 juni 2022
   • 1 september – 30 november 2022

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

  Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Nanette Kraaikamp, artistiek leider Drawing Centre Diepenheim. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Hoeveel?

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

laatste wijziging: 23.09.2021