Het Lage Noorden, Marrum

deadline: 01.11.2021

Voor wie: kunstenaars met een focus op beeldende en performance kunsten
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 maart – 31 mei en 1 september – 30 november 2022
Deadline aanvragen: 1 november  2021

De artist-in-residence Het Lage Noorden in Friesland is een unieke plek om te maken, onderzoeken, uit te proberen en te produceren. Omgeven door de Nederlandse wadden en ruimte voor rust en onderzoek. Het Lage Noorden ligt midden in de Friese natuur aan het wad en beschikt over een groot terrein met mooie ateliers, ook voor groot werk, een bibliotheek en een presentatieruimte. Door het beschikbaar stellen van ruimte, materialen, gereedschappen en advies wordt de kunstenaar gefaciliteerd bij de productie van grote kunstwerken en installaties.

Het Lage Noorden brengt kunst en verblijf – middels een camping, B&B en cabins – samen. Zo is het een plek waar kunstenaars, omwonenden, fietsers, wandelaars, kampeerders, en andere gasten samenkomen. Deze residency maakt echt onderdeel uit van haar omgeving en biedt bezoekers de mogelijkheid om kennis te maken met het maakproces van kunst. Residenten kunnen in overleg verblijven in het B&B gastenverblijf, op de camping of in een cabin.

Iedere gast in het AIR traject maakt een projectvoorstel. Aan de hand hiervan kunnen aanvullende werkzaamheden en materialen worden ingeschat. De periode wordt afgesloten met een evaluatie. Onderdeel van de evaluatie is een toelichting van de kunstenaar op het doorlopen proces en/of het werk volgens een in overleg te bepalen format voor het archief van de kunstenaar en van Het Lage Noorden.

Voor meer informatie zie: https://www.hetlagenoorden.nl

 • Voor wie

  Deze residency staat open voor alle vormen van beeldende en performance kunsten, zolang het maken centraal staat.

 • Werkperioden

  Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

  • 1 maart – 31 mei 2022
  • 1 september – 30 november 2022

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is: 1 november 2021, voor 17:00 uur.

  Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met het Lage Noorden. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Hoeveel

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

laatste wijziging: 23.09.2021