Het Luceberthuis i.s.m. Museum Kranenburgh, Bergen

deadline: 01.11.2021

Voor wie: multidisciplinaire beeldend kunstenaars
Wat: 1 werkperiode van 6 maanden
Wanneer: 1 februari – 31 juli 2022
Deadline aanvragen: 1 november  2021

Lucebert (1924-1994) is één van de bekendste Nederlandse kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij was dichter, beeldend kunstenaar, fotograaf en jazzliefhebber en woonde en werkte tientallen jaren in Bergen. Zijn atelier, gevestigd in de voormalige toonzaal van de verzamelaar Piet Boendermaker, is vanaf 2015 door de Stichting Lucebert ter beschikking gesteld aan beeldend kunstenaars, schrijvers en kunstenaars die cross-over werken in verschillende disciplines. Residents waren onder andere Praneet Soi, Peggy Franck, Arjan van Helmond en Gabriel Lester.

Het Luceberthuis en Museum Kranenburgh werken samen bij de invulling van de residency. Het museum ziet in de samenwerking met het Luceberthuis een unieke kans om het belang van een hedendaagse ‘artists colony’ te onderzoeken en de kunstenaarsgeschiedenis die een groot effect had op de loop der kunsten in Nederland levend te houden. Het museum wil vanuit hedendaags perspectief de rol en positie van de kunstenaar ten opzichte van maatschappelijke dynamiek bevragen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd Bergen definitief een ‘kunstenaarsdorp’ en was vanaf die tijd een plek van waaruit kunstenaars vernieuwing in de (schilder)kunst nastreefden. De scheppende kunstenaar stond voorop in de Bergense gemeenschap. Een aantal van de huizen dat ooit door vooraanstaande kunstenaars werd bewoond is doorgegeven aan de volgende generatie, en een plek geworden waar kunstenaars tijdelijk kunnen verblijven. Het Luceberthuis nodigt kunstenaars uit van wie het werk een multidisciplinair karakter heeft, geheel in de geest van dichter, fotograaf, graficus en schilder Lucebert. Net als afgelopen jaren wil het Luceberthuis de komende jaren aandacht besteden aan het multi-talent van kunstenaars en de kruisbestuiving tussen beeldende kunst disciplines. Per jaar wordt 2 à 3 kunstenaars de mogelijkheid geboden in het huis te wonen en werken en deze periode af te sluiten met een expositie in het huis.

Het Luceberthuis bestaat uit een groot woonhuis en atelier (ca. 300 m2). Het is volledig ingericht en heeft meerdere slaapkamers. Het grote en hoge atelier van Lucebert is in oorspronkelijk staat en heeft lichtinval van alle richtingen door een kroon van dakramen. In het huis bevindt zich een grote kunstboekenbibliotheek van Lucebert,  een fotografie donkere kamer en een etspers. Het atelier geeft een impressie van de plek waar de kunstenaar Lucebert zijn experimentele universum schiep, met zijn familie woonde en zijn kunstenaarsvrienden ontving. Het Luceberthuis ligt in een kleine woonwijk aan de rand van het centrum van Bergen.

Voor meer informatie: www.luceberthuis.nl

 • Voor wie

  Gezocht wordt naar beeldend kunstenaars waarvan de werkpraktijk aansluit bij het profiel van het Luceberthuis en het oogmerk van Museum Kranenburgh. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan kunstenaars die werken vanuit een relatie tussen beeldende kunst en literatuur, beeld en taal. Kunstenaars die grenzen opzoeken en breed werken in verschillende disciplines worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. In samenwerking met Museum Kranenburgh in Bergen kunnen delen van de residence zich publiek manifesteren.

 • Werkperioden

  Er is 1 werkperiode beschikbaar van 6 maanden:

  • 1 februari – 31 juli 2022

  Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

  Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd voor een gesprek met Meier Boersma van Stichting Lucebert en een vertegenwoordiger van Museum Kranenburgh. Op basis van het gesprek wordt de definitieve selectie bepaald. Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Hoeveel

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

laatste wijziging: 23.09.2021