Make Eindhoven

deadline: 01.11.2021

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 maart – 31 mei 2022 en 1 september – 30 november 2022
Deadline aanvragen: 1 november 2021

Make Eindhoven heeft werkplaatsen waar je onderzoek kunt doen naar de mogelijkheden van metaalgieten, glasbewerkingstechnieken en grafische technieken. De werkplaatsen zijn ingericht om waar mogelijk zelfstandig te werken. Het is niet nodig dat je de technieken beheerst. Ervaren adviseurs geven je instructies over veiligheid, technieken en gereedschappen. Ze delen hun kennis met je en ondersteunen waar nodig.

De expertise van Make Eindhoven ligt onder meer in het maken van verschillende soorten mallen waarin materiaal (met name brons en aluminium) gevormd kan worden. Op glasgebied- bieden we mogelijkheden voor warmglas technieken: slumpen, casten en fusen. (Glasblazen behoort niet tot de mogelijkheden). De grafische werkplaats biedt mogelijkheden voor diverse hoogdruk-, vlakdruk-, diepdruk- en doordruktechnieken. Grote formaten behoren tot de mogelijkheid, dankzij de groot-formaat zeefdruktafels, persen en vlakbed-oven.

Deze residency periode biedt mogelijkheden voor een spannend traject voor kunstenaars die nieuwe stappen willen zetten. Er is ruimte voor experiment met, en onderzoek naar de diverse mogelijkheden van techniek en materiaal. Make Eindhoven biedt de unieke mogelijkheid om onder één dak crossovers te maken tussen technieken en materialen, en tussen 2d en 3d. Dit sluit aan bij de behoefte van de huidige generatie makers, die als gezegd niet langer in één materiaal, techniek of drager denken, maar alle mogelijke tools inzetten en hun beelden vanuit een enorme diversiteit aan middelen en media samenstellen. Daarbij concentreren we ons niet primair op de ontwikkeling van nieuwe materialen, maar veeleer op het onderzoek naar nieuwe toepassingen van reeds bestaande materialen.

De kunstenaar verblijft in een studio van het van Abbemuseum.

Meer informatie: www.makeeindhoven.nl

 • Voor wie

  De voorkeur gaat uit naar kunstenaars die al enige tijd een beroepspraktijk uitoefenen en zoeken naar nieuwe uitdagingen ten behoeve van praktijkverdieping. Dit onderzoekstraject vraagt om een stevige inhoudelijke basis teneinde niet verloren te raken in de hoeveelheid mogelijkheden die zich voordoen. We staan open voor kunstenaars die geen of weinig ervaring hebben met het materiaal en niet gehinderd door technische kennis het experiment willen aangaan.

 • Werkperioden

  Er zijn 2 werkperioden beschikbaar van 3 maanden:

  • 1 februari tot en met 30 juni 2022
  •  1 september tot en met 30 november 2022

  De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen. Per periode is er ruimte voor één kunstenaar. Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

  Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

  Op basis van de adviezen van de commissie wordt een longlist samengesteld. Make Eindhoven selecteert vervolgens de 2 kunstenaars.
  Als blijkt dat uit de aanvragen geen geschikte kandidaat kan worden geselecteerd, kan de adviescommissie zelf kandidaten voordragen.

 • Hoeveel

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

laatste wijziging: 23.09.2021