Pompgemaal Den Helder

deadline: 01.11.2021

Pompgemaal Den Helder. Fotograaf: Sanne Kabalt Pompgemaal Den Helder. Fotograaf: Sanne Kabalt

Voor wie: beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Wat: korte of langere werkperiodes
Wanneer: 1 maart tot en met 31 december 2022
Deadline aanvragen: 1 november 2021

Samen met de gemeente Den Helder heeft het Mondriaan Fonds een karakteristiek vroeg 20e eeuws waterpompgemaal, een provinciaal monument gelegen in een natuurgebied in de duinen, opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars.

Het Mondriaan Fonds wil naast het bestaande netwerk van buitenlandateliers ook werkmogelijkheden creëren op bijzondere plekken in eigen land. Om het Pompgemaal tot een plek van betekenis te maken wordt gestreefd naar een continue programmering. Hierbij valt te denken aan kortere of langere werkperiodes, aan tijdelijke presentaties, openbare workshops of studieperiodes. Een periodieke openstelling van het gebouw en de presentatie van het hier gemaakte werk moet altijd onderdeel zijn van het gebruik van het gastatelier.

Het gastatelier ligt aan de rand van een uitgestrekt en beschermd duingebied, op ongeveer 15 minuten van zowel het centrum als het strand van Den Helder. De woon/werkruimte is ca. 220 m2 groot en 5 meter hoog. Het appartement bevat de meest noodzakelijke voorzieningen en huisraad en bestaat uit een grote woon/leefruimte met een tweepersoons slaapkamer. Afhankelijk van het plan en het gebruik van de werkruimte kunnen ook meerdere personen gebruikmaken van het atelier, altijd in overleg met het fonds. De vaste lasten van het atelier en de woonruimte worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds voldaan.

 • Voor wie

  Voor een werkperiode in Pompgemaal Den Helder kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en bemiddelaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

 • Werkperioden

  Voor het Pompgemaal wordt op basis van de aanmeldingen een programma samengesteld voor het kalenderjaar. Er kan worden aangevraagd voor korte of langere werkperiodes binnen de periode van 1 maart t/m 31 december 2022.
  Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

 • Aanvragen

  De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 1 november 2021, voor 17:00 uur.

  Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure op die pagina kom je ook bij het aanvraagformulier. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds.

 • Hoeveel

  Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van minimaal 10%, ofwel €200 per maand, verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.

  Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

laatste wijziging: 05.10.2021