Ukiha Residency, Japan

Ukiha rijstvelden Ukiha rijstvelden

Ukiha rijstvelden
Nederland en Japan delen een lange geschiedenis, die begint op het eiland van Kyushu waar in 1600 het Nederlandse schip ‘Liefde’ strandt. In 2016 en 2017 wordt met een breed cultureel samenwerkingsprogramma gevierd dat Nederland en Japan elkaar hier ontmoetten. Kyushu is het tweede grote eiland van Japan en is ongeveer zo groot als Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.hollandkyushu.com.
In het kader van deze viering biedt het Mondriaan Fonds in 2017 een residency van drie maanden aan in de stad  Ukiha, op ongeveer een uur met de trein van Fukuoka, de grootste stad van Kyushu (1,4 miljoen inwoners).

Ukiha (31.000 inwoners) is een stad waar de moderne tijd zeker niet aan voorbij is gegaan, maar waar traditie en ambacht nog een belangrijk onderdeel uitmaken van het dagelijks leven. De stad heeft haar historische aanzicht behouden in tegenstelling tot vele gemeenschappen in Japan waar oude huizen veelal werden gesloopt. In het centrum staan nog steeds veel mooie traditionele huizen die volop gebruikt worden. Veel jongeren trekken weg uit Fukuoka om het grootstedelijke, jachtige leven te ontsnappen en zich te vestigen in Ukiha; ateliers, boekwinkeltjes en koffiebranders zijn te vinden in deze mooie huizen in het centrum. Ukiha heeft naast de stadskern ook een uitgestrekt berggebied met rijstvelden en agrarische gemeenschappen. De stad heeft zo twee gezichten en biedt een variëteit aan impressies.
De residency is ook opgezet vanuit het idee, dat de gemeente meer uitwisseling met Nederland wil creëren. Een groep jonge stafleden van het stadhuis zetten zich in om de gemeenschap vanuit verschillende benaderingen impulsen te geven; de residency is daar een van.
Twee belangrijke componenten van de residency zijn de ontmoeting en uitwisseling met lokale ambachtslieden (o.a. houtbewerking, porselein, smederij, beeldhouwen) en de bevolking van Ukiha. De leiding van de residency zorgt voor aansluiting met deze doelgroepen om deze samenwerking en uitwisseling tot stand te brengen. Omdat de plaatselijke bevolking weinig met hedendaagse beeldende kunst in aanraking komt wordt van de resident verwacht dat het werk niet te conceptueel is, dat hij/zij interesse toont in de Japanse cultuur en levensstijl en gevoel heeft voor de traditionele waarden. Ukiha nodigt kunstenaars uit om de stad te verkennen, de geschiedenis de cultuur en omgeving in zich op te nemen en ervaringen mee te nemen in hun werk.

De resident woont in een traditioneel Japans huis in het centrum van de stad, dicht bij het treinstation. Voor een aparte studio/werkruimte wordt gezorgd, maar het is ook mogelijk om op locatie samen te werken met ambachtslieden.
Tijdens de werkperiode geeft de resident een publieke presentatie van zijn werk en wat van de werkperiode in Ukiha wordt verwacht. Aan het eind van de residency wordt de mogelijkheid geboden een eindpresentatie te houden in een vorm die past bij het resultaat van de werkperiode. Dat kan een tentoonstelling zijn of een openbare lezing over de werkperiode.
Ukiha residency Ukiha residency
voor wie
De residency in Ukiha kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars. Bij aanvragen van duo’s of samenwerkingsverbanden moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen. Onder een duo wordt verstaan: twee kunstenaars die structureel gezamenlijk werk maken. Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids)duo’s worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. Daarnaast moet een duo in staat zijn om samen in één beperkte ruimte te wonen en te werken.

bedrag en werkperiode
De werkperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni 2017. Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage  beschikbaar van 8.000 euro voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. Daarnaast wordt van de gekozen resident(en) een eigen bijdrage van 800 euro verwacht. De aanvrager moet in het aanvraagformulier aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.
De huur van de woonruimte en de bijdrage aan het residency programma zijn niet in het bedrag inbegrepen en wordt direct door het Mondriaan Fonds aan Uhika Residency voldaan.

De deadline voor een aanvraag voor de werkperiode was op vrijdag 16 september 2016. Het aanvraagformulier moet in verband met de eindselectie door de directie van Ukiha in het Engels worden ingevuld.

Voor meer informatie over Ukiha Residency en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 01.08.2016