W139, Amsterdam

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2019 één werkperiode van vier maanden voor een beeldend kunstenaar van 1 maart tot en met 30 juni. De deadline voor het indienen van aanvragen was op 16 juli 2018.

W139 is een ruimte voor de presentatie en productie van hedendaagse kunst in het centrum van Amsterdam. De presentatie-instelling, het pand alsook de Warmoesstraat hebben een rijke geschiedenis en zijn in een constante staat van verandering. De eeuwenoude straat kent verborgen middeleeuwse steegjes rondom het Blaauwlakenblok zoals de Zwartlakensteeg, monumentale gevels en binnentuinen. Tussen de Oudezijds Achterburgwal en de Warmoesstraat, direct achter W139, ligt een kleine oase. Een eeuwenoude binnenplaats, onzichtbaar vanaf beide straten. Er is een tuin met fruitbomen, planten, bloemen, bankjes en buren. Er wordt collectief voor de tuin gezorgd en gebruik van gemaakt. Direct aan de tuin is, naast een aantal ateliers, ook het atelier van W139 gesitueerd.

Sinds 2017 wil W139 meer kunstenaars ruimte bieden om er te kunnen werken en presenteren. Dit komt niet enkel voort vanuit een intrinsieke behoefte, maar is zeker ook een reflectie op de stedelijke ontwikkelingen in de wereld. Iedereen ziet en voelt de gevolgen van de afnemende mate waarin het maken van hedendaagse kunst in onze steden mogelijk gemaakt wordt; zo ook in het centrum van Amsterdam. Om deze reden heeft W139 een residency heeft opgezet: om kunstenaars vanuit het historische hart van Amsterdam kunst te laten maken. W139 ziet graag dat de resident verbinding maakt met verschillende (inter)nationale kunstenaarspraktijken. De resident wordt daarom uitgenodigd deel te nemen aan twee ‘Rendez-Vous’ waarbij kennis wordt gemaakt met kunstenaars binnen de W139-praktijk en deelgenomen wordt aan kritische discussies en presentaties die de artistieke aandrijving van W139 mede vormgeven en bepalen. Deze bijeenkomsten zijn niet publiek, maar een besloten dag waarin team en alle betrokken kunstenaars bij elkaar komen in W139 of in de werkplaats in Weesp; dit betreft circa 25-30 personen. Tijdens de Rendez-Vous geeft ook de resident een presentatie over zijn/haar praktijk en artistieke ambities. Het is een unieke kans om in relatief korte tijd met veel andere makers en praktijken in aanraking te komen en ideeën uit te wisselen. De resident wordt tijdelijk onderdeel van en geeft mede stem en gezicht aan de gezamenlijke praktijk van W139.
In de eindfase van de residentie werkt de kunstenaar toe naar een publieke presentatie die plaatsvindt in de presentatieruimte op de eerste verdieping van W139, de Polar Room. De residentie wordt afgesloten met een deelname aan een tweede Rendez-Vous waarin de kunstenaar gevraagd wordt kritisch te reflecteren op zowel de residentieperiode alsook de presentatie.

Het profiel van de kunstenaars waar W139 naar op zoek is, kent geen restricties wat betreft disciplines of soorten praktijk. Voorgestelde plannen dienen wel rekening te houden met ligging van de studio, te midden van een residentiële omgeving (er kunnen in het atelier bijvoorbeeld geen grote publieke bijeenkomsten plaatsvinden). Er moet duidelijk een urgentie bestaan: waarom in residentie bij W139, welke ontwikkeling of verdieping wil je maken in je praktijk? De residenten hebben een open houding, en zoeken dialoog met team en kunstenaars W139, dus geen ‘gesloten atelierdeuren’. Niet enkel op zoek naar verdieping in eigen praktijk, maar vooral ook de verbinding en uitwisseling willen zoeken met andere makers en publieksgroepen, zowel binnen alsook buiten W139.

De kunstenaar komt van buiten de regio Amsterdam, heeft een aantoonbaar actieve en experimentele praktijk, is initiatiefrijk en kritisch en heeft een onderzoekende houding. Engelse taalvaardigheid is een vereiste.
Voor meer informatie: www.W139.nl

Aanvragen
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode in 2019 was op 16 juli 2018. Bekijk voor het indienen van een aanvraag de toelichting Bijdrage Gastateliers voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. 

Voor meer informatie over dit gastateliers en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma  of bel 020-5231640.

laatste wijziging: 17.07.2018