Het Mondriaan Fonds vraagt u om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de kosten voor de publicatie.
De begroting dient zoveel mogelijk onderbouwd te worden met offertes. Verder moet u aangeven hoe uw plannen gefinancierd zullen worden en hoe het totale dekkingsplan er uit ziet.
– Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking.
– Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
– De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% of, bij een publicatie die printing on demand, e-publishing of apps op innovatieve wijze toepast maximaal 50% van de subsidiabele kosten die voor de productie van de publicatie gemaakt worden.

KOSTEN

Mogelijke kostenposten zijn:
1) Honorarium voor de betrokken kunstenaar(s). Het honorarium kan worden opgevoerd op de begroting, maar moet door de uitgever worden betaald.
2) Auteurs honoraria
3) Vormgeving en lithografie
4) Fotografie / Illustraties
5) Rechten foto’s / illustraties
6) Redactie en correctie (in- en extern)
7) Beeldredactie (in- en extern)
8) Vertaalkosten
9) Royalties (indien als percentage verkoopprijs. Royalty- en overheadkosten kunnen niet als percentage van de verkoopprijs of de netto omzet worden opgegeven)
10) Technische productie (zoals papier, drukken, binden)
11) Bedrijfskosten (ontwikkeling concept, productiebegeleiding, opslag en distributie, verkoop en promotie)

FINANCIËLE DEKKING
Het Mondriaan Fonds vraagt u om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking
1) Eigen inkomsten, zoals opbrengsten uit verkoop, sponsoring of crowdfunding
2) Bijdrage van derden, zoals verschillende publieke en/of private fondsen, musea, galeries

Houdt u er rekening mee dat:

– Als uw organisatie BTW-plichtig is wordt de BTW niet door het Mondriaan Fonds betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief BTW worden vermeld.
– De financiële dekking kan geen gekapitaliseerde arbeid bevatten.