Incidentele aankopen

De keukenmeid, circa 1620-1625. Foto: Ernst Moritz De keukenmeid, circa 1620-1625. Foto: Ernst Moritz
1999
Christus in het huis van Martha en Maria alias De Keukenmeid, circa 1620-1625
Centraal Museum, Utrecht
Joachim Anthonisz. Wtewael

De Utrechtse meester Joachim Wtewael (1566-1689) is veelzijdig in zijn materiaal-keuze, techniek en thematiek. Met tien schilderijen bezit het Centraal Museum de grootste collectie van deze schilder ter wereld. Het museum hanteert een coulant bruikleenbeleid en is actief op het terrein van collectiemobiliteit. De werken van Wtewael worden ook vaak buiten de Utrechtse museum-muren getoond.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 113.450

website

meer Incidentele aankopen