Incidentele aankopen

Atlas Van Loon. Bron: Christies Atlas Van Loon. Bron: Christies
2019
Atlas Van Loon, 17de-eeuw
Museum Van Loon
Johannes Blaeu

Museum Van Loon verwerft twee Italiaanse stedenboeken, uitgegeven door Johannes Blaeu, die onderdeel zijn van de 24-delige Atlas Van Loon. Vanaf de 18de-eeuw zijn de delen verspreid geraakt. Door deze aankoop kan het museum voor het eerst twee delen van de atlas tonen aan het publiek, in de context van andere familiestukken.

De Atlas Van Loon, bijeengebracht in de late 17de-eeuw door Frederik Willem van Loon, bestaat in totaal uit 24 banden, gebonden door de beroemde boekbinder Albert Magnus. De atlassen van Blaeu werden in de 17de-eeuw als de beste in hun soort gezien. Dergelijke atlassen werden verzameld door rijke kooplieden, waaronder Frederik Willem. De Atlas Van Loon brengt meerdere facetten samen; de verzameldrang van 17de-eeuwse regenten voor wie de atlas een symbool van status was, het ambacht van uitgevers en prentmakers en de vraag wat dergelijke atlassen vertellen over het wereldbeeld van de 17de-eeuwse welgestelde Amsterdammer.

Andere delen worden bewaard in het Scheepvaartmuseum, de Universiteitsbibliotheek van de UvA en de Koninklijke Bibliotheek. Een deel bevindt zich nog in een particuliere verzameling.

website

meer Incidentele aankopen