21 juli 2017: Holland Mijn Mars

Performance Holland Mijn Mars van Charl Landvreugd Performance Holland Mijn Mars van Charl Landvreugd

Witte de With organiseert van 17 juni tot 20 augustus 2017 het programma Cinema Olanda: Platform. Een van de onderdelen is Holland Mijn Mars van Charl Landvreugd.

Cinema Olanda: Platform maakt deel uit van het publieksprogramma bij de Nederlandse inzending naar de Biënnale van Venetië.

Holland Mijn Mars
Vrijdag 21 juli 2017, 20.00-21.00 uur
Locatie: Witte de With
Verslag: Julia Mullié

Als onderdeel van Charl Landvreugds (kunstenaar, curator, schrijver) programma Holland Mijn Mars (17-23 juli) werkt de kunstenaar gedurende de week in de tentoonstellingsruimten van Cinema Olanda: Platform om een audiovisuele installatie te ontwikkelen die gebaseerd is op vier individuele migratieverhalen en een performance die migratie over de as van seksualiteit nader bekijkt. De performance zal op vrijdag 21 juli plaatsvinden en het kostuumontwerp is van Marga Weimans. Het eerste verhaal dat aan de basis ligt van deze installatie en performance is Kon Hesi Baka (1967) van Henk Barnard. Het behandelt migratie vanuit het perspectief van een jong Surinaams meisje in de periode dat het land onafhankelijk werd. Het tweede verhaal is Koewatra Djodjo (1979) van Edgar Cairo, over een jonge man en zijn kennismaking met de grote stad. How to make love to a negro without getting tired (1976) door Dany Laferrière gaat over het proces van thuisvoelen in de metropolis. Wan Pipel (1976) van Pim de la Parra diept concepten van ontluistering, trouw en thuishoren uit. Deze combinatie van teksten legt een narratief over migratie bloot en toont de tijdloosheid van het onderwerp.

Charl Landvreugd
Holland Mijn Mars

In een kostuum van Marga Weimans betreedt Charl Landvreugd de ruimte waarin hij een installatie heeft gemaakt met verschillende tv-schermen, een projectie en verrijdbare wanden. Terwijl hij door de ruimte beweegt, loopt hij af en toe naar een LP-speler en versterker en past hij de muziek aan. Er worden herkenbare nummers gespeeld, maar steeds ligt er een soort laag, een ruis, overheen. Soms overheerst de muziek, dan de ruis, die soms bestaat uit dialogen uit een film of documentaire. Langzaam verrijdt Landvreugd de gekleurde wanden uit de ruimte richting de projectie op de muur waardoor die gefragmenteerd over de verschillende wanden valt. De projectie toont een man op de boeg van een schip, hij draagt een cape en een zwart masker. Gedurende de performance wisselt Landvreugd van kostuum, zijn gezicht nooit helemaal zichtbaar. Hij eindigt in een lang gewaad en met hetzelfde masker als de man op de boeg van het schip. Dan verlaat hij de ruimte.